ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / INTRODUCTION TO LINGUISTICS II
ΚωδικόςΓΛΩ304
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600000714

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 485
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600127740
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Θεοδωροπούλου Μ.(Α-Ζ)Μαρία Θεοδωροπούλου
2. Τάντος Α.(ΜΕ-Ρ)Αλέξανδρος Τάντος
3. Αμβράζης/Θεοδωροπούλου(Η-ΜΑ)Μαρία Θεοδωροπούλου, Νικόλαος Αμβράζης
4. Μιχελιουδάκης(Σ-Ω)Δημήτριος Μιχελιουδάκης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για να κατοχυρωθεί το μάθημα πρέπει κάθε φοιτητής/ήτρια να πάρει και το πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου "Πληροφορική για Φιλολόγους ΙΙ" που είναι παρακολούθημα του μαθήματος αυτού και πιστώνεται με 1 ECTS.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: (α) Να εισαχθούν οι φοιτητές/τριες στη μελέτη της γλώσσας, (β) Να έρθουν σε επαφή οι φοιτητές/τριες με τη βασική ορολογία και τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των επιπέδων της γλώσσας, (δ) Να αναγνωρίζουν οι φοιτητές/τριες τις γλωσσικές μονάδες και να τις αναλύουν γλωσσολογικά, (ε) Να συγκρίνουν οι φοιτητές/τριες γλωσσικά δεδομένα από διαφορετικές γλώσσες και να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στις γραμματικές δομές. Το Σεμινάριο ΠΛ ΙΙ αποσκοπεί να καταστήσει τους/τις φοιτητές/ήτριες ικανούς/ές στην αξιοποίηση βάσεων δεδομένων και διαδικτυακών εργαλείων που αφορούν το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο των Φιλολόγων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη της φύσης της ανθρώπινης γλώσσας. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα από την Ελληνική και άλλες γλώσσες και καθορίζονται οι μονάδες κάθε επιπέδου γλωσσικής ανάλυσης καθώς και οι σχέσεις (συνταγματικές, παραδειγματικές) ανάμεσα στις μονάδες αυτές. Ειδικότερα, εξετάζονται τα ακόλουθα θέματα: - τα χαρακτηριστικά των φθόγγων και οι κανόνες που καθορίζουν τους συνδυασμούς τους (Φωνητική & Φωνολογία), - ο σχηματισμός των λέξεων και η εσωτερική τους οργάνωση (Κλιτική & Παραγωγική Μορφολογία), - η δομή των φράσεων και των προτάσεων (Σύνταξη), - η σημασία των λέξεων και των προτάσεων (Σημασιολογία), - η ερμηνεία και η χρήση των γλωσσικών σημασιών στο περικείμενο (Πραγματολογία). Γνωριμία των φοιτητών/ητριών με ιστοχώρους, βάσεις δεδομένων και διαδικτυακά εργαλεία που αφορούν ειδικά τα επιστημονικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα Φιλολογίας και μικροεργασίες για την εξοικείωσή τους με αυτά ώστε να μπορούν να τα αξιοποιούν με ευχέρεια.
Λέξεις Κλειδιά
επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης, φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, σημασιολογία, πραγματολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις562
Σεμινάρια281
Εξετάσεις562
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Fromkin V., R. Rodman & N. Hyams. (2008). Εισαγωγή στη μελέτη της γλώσσας (μτφρ. Γ. Ξυδόπουλος, Φ. Παπαδοπούλου, Έ. Βάζου & Α. Τσαγγαλίδης). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Holton, D., P. Mackridge & Ε. Φιλιππάκη-Warburton. (1999). Γραμματική της ελληνικής γλώσσας (μτφρ. Β. Σπυρόπουλος). Αθήνα: Πατάκης. Lyons, J. (2002). Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία (μτφ: Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ζ. Γαβριηλίδη, Α. Ευθυμίου). Αθήνα: Μεταίχμιο. Παυλίδου, Θ. (2008). Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδης]. Πετρούνιας, Ε. (1984). Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική ανάλυση. Θεσσαλονίκη: Ζήτη. Φιλιππάκη-Warburton, Ε. (1992). Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-02-2020