Ελληνικά Ι Γ1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕλληνικά Ι Γ1 / Greek I C1
ΚωδικόςΥ106Π
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΑννα Κόλτσιου-Νικήτα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600012625

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής532

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕλληνικά Ι Γ1
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127784
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να αναγνωρίζουν τις λειτουργίες της γλώσσας και το ρόλο της σε ένα διαγλωσσικό, διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό περιβάλλον. Να αναλύουν γλωσσικά και να κατανοούν τη χρήση του λόγου ιδιαίτερα στα κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου. Να χειρίζονται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα το λόγο σε έναν διαθρησκειακό ή διαπολιτισμικό διάλογο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα του πρώτου εξαμήνου διακρίνονται δύο ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζονται θέματα που αφορούν θεωρητικά θέματα που αφορούν γενικά τη γλώσσα και τις λειτουργίες της σε ένα διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό περιβάλλον. Επιμέρους ενότητες: Γλώσσα και θρησκεία, γλώσσα και πολιτισμός, γλώσσα και ταυτότητα, γλώσσα του σχολείου, του διαλόγου, ρόλος και σημασία της μητρικής γλώσσας, γλωσσικά δάνεια, διγλωσσία, παιδαγωγική διαχείρηση και αξιοποίηση του γλωσσικού λάθους, γλωσσική ταυτότητα και ετερότητα. Στη δεύτερη ενότητα εστιάζουμε στην ελληνική γλώσσα. Ενότητες: ιστορία της ελληνικής γλώσσας, σταθμοί εξέλιξης της γλώσσας, η γλώσσα των βιβλικών και πατερικών κειμένων, γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών και των υμνογραφικών κειμένων. Η γλώσσα των πρωτότυπων κειμένων και της μετάφρασης των λειτουργικών και θεολογικών κειμένων (γλωσσική ακρίβεια, υφολογικές επιλογές). Τέλος γλωσσικές ασκήσεις (συνώνυμα, αντώνυμα, κυριολεκτική και μεταφορική χρήση του λόγου, ανάλυση όρων, σύνταξη ορισμών, συμβολική χρήση της γλώσσας και το μάθημα των θρησκευτικών).
Λέξεις Κλειδιά
Λειτουργίες της γλώσσας, Γλώσσα και θρησκεία, γλώσσα και πολιτισμός, γλωσσική ταυτότητα, μητρική γλώσσα, μετάφραση, ιστορία ελληνικής γλώσσας, γλώσσα και σύμβολο.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές και προφορικές ασκήσεις στη διάρκεια του εξαμήνου Γραπτή εξέταση και αξιολόγηση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Cummins J., (1999), Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία ετερότητας, Gutenberg, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cummins J. (1984a). Bilingualism and Special Education: Issues in Assesment and Pedagogy, Clevedon: Multilingual Matters. Jonassen, D.H., Beissneer K., and Yacci, M.A. (1993) Structural Knowledge: Techniques for Conveying, Assessing, and Acquiring Structural Knowledge. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Καρακατσάνης Π. και Α. Καραφύλλης (2004). «Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στα Μουσουλμανικά σχολεία της Δ. Θράκης: Εμπειρία και Προοπτική». Πρακτικά 4ηςΕπιστημονικής Ημερίδας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα: Διγλωσσία και Εκπαίδευση, Τ. Σαραφίδου (επιμ.), Ξάνθη: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Π.Θ., Μαυρομμάτης Γ. (2005). «Γιατί ο μικρός Μεμέτ δεν μαθαίνει ελληνικά. Ζητήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά των μουσουλμάνων μειονοτικών της Θράκης». Στο Σ. Μητακίδου (επιμ.), Η διδασκαλία της Γλώσσας, Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Α.Ε. J.D. Novak, (1991) "Clarify with Concept Maps: A tool for students and teachers alike," The Science Teacher, 58 (7) Rendon, Laura (1995). Educating a Νew Majority: Transforming America’s Educational System for Diversity. Wiley: Jossey Bass.Rendon 1995). Σαραφίδου Τ. και Δ. Παπαγιάννη (2004). «Δίγλωσσοι φοιτητές του Δ.Π.Θ.: Μία πρώτη ερευνητική προσέγγιση της γλωσσικής ικανότητας στον ελληνικό γραπτό λόγο», Πρακτικά 4ηςΕπιστημονικής Ημερίδας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα: Διγλωσσία και Εκπαίδευση, Τ. Σαραφίδου (επιμ.), Ξάνθη: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Π.Θ. Σφυρόερα Μ. (2003), «Το λάθος ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας», έκδοση του Προγράμματος Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, της σειράς «Κλειδιά και Αντικλείδια», Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Φραγκουδάκη, « Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου» , Κλειδιά και Αντικλείδια, σελ. 40-42. Χατζησαββίδης Σ. (2005). «Η διδασκαλία της ελληνικής στους μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης: Το αρχικό στάδιο». Στο Σ. Μητακίδου (επιμ.), Η διδασκαλία της Γλώσσας, Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Α.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-09-2018