Διδακτική και ΤΠΕ [ΠΠΔΕ]

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτική και ΤΠΕ [ΠΠΔΕ] / Didactics and Technologies
ΚωδικόςΥ605
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μητροπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012725

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτική και ΤΠΕ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600127821
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν απαιτούνται προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται να: - γνωρίζουν τις Θεωρίες μάθησης, διδακτικές αρχές και μοντέλα διδασκαλίας και την εφαρμογή τους στο ΜτΘ - προετοιμάζουν ένα σχέδιο διδασκαλίας σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές αρχές και μοντέλα διδασκαλίας (διδακτικό σενάριο, project) - γνωρίζουν το παιδαγωγικό και διδακτικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών τεχνολογιών (ΤΠΕ) -ενσωματώνουν εποικοδομητικά τις εκπαιδευτικές τεχνολογίες (ΤΠΕ) στο σχεδιασμό της διδασκαλίας των Θρησκευτικών (ψηφιακό διδακτικό σενάριο) - μπορούν να εντοπίζουν ψηφιακό υλικό (εμπλουτισμένα ηλεκτρονικά βιβλία, εκπαιδευτικά λογισμικά, μαθησιακά αντικείμενα, ψηφιακά διδακτικά σενάρια) για τη διδασκαλία του ΜτΘ (Ψηφιακό Σχολείο, Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών αντικειμένων "ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ", πλατφόρμα ΑΙΣΩΠΟΣ,κ.α.)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η φύση, η μορφή, η θεωρία, η ανάπτυξη και η διαχρονική εξέλιξη των Aναλυτικών Προγραμμάτων (Α.Π.) με τις αντίστοιχες προεκτάσεις τους στα σχολικά συστήματα και στη διδακτική πράξη. - Η διασύνδεση των Α.Π. με τις εσωτερικές λειτουργίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτικοί σκοποί, διδακτικό υλικό, εκπαιδευτική τεχνολογία, διδακτική πράξη, δάσκαλος, μαθητής, κ.τ.λ.). - Η «αρχιτεκτονική» της διδασκαλίας και ο λεπτομερής προγραμματισμός της εκπαιδευτικής γνώσης. - Τα διδακτικά συστήματα, τα μοντέλα, οι στρατηγικές και τα μέσα, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους - Η χρήση και διαχρονική εξέλιξη των μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας (Ο/Α, Η/Υ, πολυμέσα και άλλα τεχνολογικά επιτεύγματα).
Λέξεις Κλειδιά
διδακτικός σχεδιασμός, διδακτικές θεωρίες, διδακτικές αρχές, μοντέλα διδασκαλίας, διδακτική μεθοδολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Οι διαλέξεις γίνονται με την υποστήριξη διαφανειών και με την επίσκεψη ιστοσελίδων. Οι διαφάνειες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της διδάσκουσας. Για την επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται η ηλεκτρονική αλληλογραφία μεσω του server του Α.Π.Θ. webmail και της προσωπικής ιστοσελίδας του διδάσκοντος για τις ανακοινώσεις.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,6
Εργαστηριακή Άσκηση241,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων341,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τίθενται στους φοιτητές ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Αξιολογείται εάν αποδίδουν με σαφήνεια τις απαντήσεις τους και εάν μπορούν να αναπτύξουν προσωπική κριτική στάση απέναντι στα όσα έχουν μελετήσει. Συντάσσουν σχέδιο διδασκαλίας στο ΜτΘ και το παρουσιάζουν στα πλαίσια της άσκησης του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τζιμογιάννης, A. (2017). Ηλεκτρονική μάθηση. Αθήνα. Κριτική. ISBN 978-960-586-196-4
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μπίκος, Κ. (2012). Ζητήματα Παιδαγωγικής που θέτουν οι ΤΠΕ. Θεσσαλονίκη. Ζυγός Μητροπούλου, Β. (2015). Οι ΤΠΕ στη Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη. Όστρακον.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-09-2018