Ψυχολογία των Μέσων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨυχολογία των Μέσων / Media Psychology
ΚωδικόςΜΜ3700
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Γαρδικιώτης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600000050

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨυχολογία των Μέσων
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600128174

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΔημοσιογραφίας (Εγνατίας 46)
ΌροφοςΌροφος 4
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 4Α (331)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 11:30 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να: Περιγράφουν και να κατανοούν τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της ψυχολογίας των μέσων, Συγκρίνουν και να αξιολογούν τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, Εφαρμόζουν και να συνθέτουν θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία και εξήγηση επικοινωνιακών φαινομένων. Επίσης θα μπορούν να Αναζητούν, εντοπίζουν και να αξιολογούν την επιστημονική βιβλιογραφία, Αναπτύσσουν και να δημιουργούν παρουσιάσεις με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, Συγγράφουν επιστημονικά κείμενα σύμφωνα με τους αποδεκτούς ακαδημαϊκούς κανόνες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση, μάθηση, και εφαρμογή της οπτικής της ψυχολογίας των μέσων. Επίσης είναι η παρουσίαση, συζήτηση και αξιολόγηση: (α) των σχετικών ψυχολογικών θεωριών, και (β) των ψυχολογικών διαδικασιών και μηχανισμών που εξηγούν τις χρήσεις και τις επιδράσεις των μέσων επικοινωνίας στις στάσεις, τη συμπεριφορά και τη κοσμοθεωρία του κοινού. Έμφαση δίνεται, πέρα από το εάν τα μέσα επηρεάζουν το κοινό, στο πότε, κάτω από ποιες συνθήκες, και με ποιο τρόπο συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Λέξεις Κλειδιά
επιδράσεις των μέσων επικοινωνίας, ψυχολογικές διαδικασίες, κοινό των μέσων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
powerpoint παρουσιάσεις στην τάξη υλικό μέσω της πλατφόρμας του moodle επικοινωνία με φοιτητές μέσω email επικοινωνία με φοιτητές μέσω της πλατφόρμας του moodle
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων35
Συγγραφή εργασίας / εργασιών65
Εξετάσεις2
Σύνολο141
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Δύο παρουσιάσεις (2Χ15%)= 30% βαθμού Εργασία = 30% Εξετάσεις = 40%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Marchand, P. (2009). Κοινωνική ψυχολογία των Μ.Μ.Ε. Αθήνα: Πεδίο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bryant, J., & Thompson, S. (2002). Fundamentals of media effects. New York: McGraw. [HN 90 .M3 B79 2002] Giles, D. (2003). Media psychology. London: Erlbaum. [P96.P75G55] Harris, R. J. (2009). A cognitive psychology of mass communication (5th ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum. [P96.P75H37 1993] P96.P75 H37 2009
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-05-2019