Κοινωνική ιστορία των ΜME

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνική ιστορία των ΜME / Social History of the Mass Media
ΚωδικόςΓΕ0700
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Λυβάνιος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID140000008

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνική ιστορία των ΜME
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600128187

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 4 - ΝΟΠΕ 1ος όροφος (162)
ΗμερολόγιοΤρίτη 14:30 έως 17:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα -κατανοούν τη διαδικασία εμφάνισης και ανάπτυξης των τεχνολογιών και των θεσμών μαζικής επικοινωνίας σε συνάρτηση με το κοινωνικό/πολιτισμικό περιβάλλον τους. -διακρίνουν διαφορές αλλά και κοινούς τόπους μεταξύ των ΜΜΕ και της εξέλιξής τους -διακρίνουν βασικές συμφωνίες ή ιδιομορφίες της ιστορίας των ελληνικών ΜΜΕ σε σχέση με τις ευρύτερες συνθήκες εγκαθίδρυσης τους στις χώρες της δύσης - εκπονήσουν μια πρώτη άσκηση ιστορικού ερευνητικού ενδιαφέροντος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα μελετά τις συνθήκες εμφάνισης και εξέλιξης των βασικών Μ.Μ.Ε. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εξέταση των κοινωνικών και πολιτισμικών παραγόντων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κάθε ΜΜΕ αλλά και αντίστροφα η επίδραση αυτού του μέσου, τόσο μέσα από τις τεχνικές όσο και τις οικονομικές ή συμβολικές του διαστάσεις, στο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Παράλληλα θα επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες της ιστορικής διαδρομής των ΜΜΕ στην Ελλάδα. Τέλος, θα επιχειρηθεί μια αποτίμηση της συνολικής ιστορικής εξέλιξης των MME μέχρι σήμερα και θα διατυπωθούν εκτιμήσεις για τις συγκρούσεις ή τις συνέργειές τους καθώς και τις μελλοντικές προοπτικές τους. Πιο συγκεκριμένα, έμφαση θα δοθεί κυρίων στην ιστορική διαδρομή της τυπογραφίας και του Τύπου, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων
Λέξεις Κλειδιά
Ιστορία, τυπογραφία-τύπος, ραδιοφωνία, κινηματογράφος, τηλεόραση, διαδίκτυο/ψηφιακά μέσα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο65
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος, εκτός από εξετάσεις θα περιλαμβάνει και ασκήσεις προόδου (για όσους παρακολουθούν το μάθημα).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
J-N.Jeanneney, Η ιστορία των ΜΜΕ, Παπαδήμας, Αθήνα, 1999
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. J. Thompson, Νεωτερικότητα και Μέσα Επικοινωνίας, Παπαζήσης, Αθήνα, 1999 (Κεφάλαιο 2: «τα ΜΜΕ και η ανάδυση των σύγχρονων κοινωνιών») 2. Σ.Παπαθανασόπουλος, Πολιτική και ΜΜΕ. Η περίπτωση της Ν. Ευρώπης, Καστανιώτης, Αθήνα, 2004 (η πρώτη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου: «τα ΜΜΕ στην Ευρώπη: μια σύντομη ανασκόπηση») 3. W. Leiss, S.Kleine, S. Jully, Z. Botterill, Διαφήμιση και επικοινωνία. Η κατανάλωση στην εποχή των μέσων επικοινωνίας, Καστανιώτης, Αθήνα, 2008 (τέταρτο κεφάλαιο πρώτου μέρους: «η διαφήμιση και η ανάπτυξη των μέσων επικοινωνίας») 4. Δ. Ψυχογιός, Τα έντυπα μέσα επικοινωνίας, Καστανιώτης, Αθήνα, 2003, (Τρίτο κεφάλαιο: «οι εφημερίδες στον κόσμο») 5. Φ. Μπαντιμαρούδης, Σύντομη ιστορία της επικοινωνίας, Επίκεντρο, Αθήνα, 2006 (κεφάλαιο 3: η εξέλιξη του θεάματος, κεφάλαιο 5: η ιστορία της ψηφιακής επικοινωνίας) 6. Χ. Μπαρμπούτης, «Οι απαρχές της ραδιοφωνίας: από τον ασύρματο τηλέγραφο στο ραδιόφωνο», στο Χ. Μπαρμπούτης, Μ.Κλώντζας (επιμ.), Το φράγμα του ήχου, Η δυναμική του ραδιοφώνου στην Ελλάδα, Παπαζήσης, Αθήνα, 2001, σσ.31-56. 7. D. Bordwell, K. Thompson, Εισαγωγή στην τέχνη του κινηματογράφου, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 2006 (πέμπτο μέρος: η ιστορία του κινηματογράφου). 8. Λ.Δρούλα, Γ.Κουτσοπανάγου (επιμ.), Η εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού τύπου, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 2008 (4 τόμοι). 9. Β.Βαμβακάς, Π.Παναγιωτόπουλος, Η Ελλάδα στη δεκαετία του 80. Κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό λεξικό, το Πέρασμα, Αθήνα, 2010 10. Patrice Flichy, Η ιστορία της σύγχρονης επικοινωνίας. Δημόσια σφαίρα και ιδιωτικός βίος, Κάτοπτρο, Αθήνα, 2004. 11. Friedrich Kittler, Γραμμόφωνο, κινηματογράφος, γραφομηχανή, Νήσος, Αθήνα, 2005
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-09-2017