Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕπικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή / Human-Computer Communication
ΚωδικόςΜΜ1200
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΔημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικολαος Βρυζας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600000453

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕπικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600128248

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 4 - ΝΟΠΕ 1ος όροφος (162)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 11:30 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν: 1. κατανοήσει τις βασικές έννοιες της επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή, 2. κατανοήσει την έννοια και τα χαρακτηριστικά της διεπαφής, 3. αποκτήσει τις βασικές γνώσεις αξιολόγησης διεπαφών επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή, 4. αποκτήσει βασικές γνώσεις και εμπειρία στη σχεδίαση διεπαφών επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται το θέμα της επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή. Το θέμα αυτό είναι πολύ σύνθετο καθώς υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ποικιλία υπολογιστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται σήμερα από τους ανθρώπους. Ειδικότερα το μάθημα εξετάζει τους τρόπους επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή, τα χαρακτηριστικά των διεπαφών καθώς και των αλληλεπιδράσεων που υποστηρίζουν. Ειδική αναφορά γίνεται στη επικοινωνία στην περίπτωση των κοινωνικών μέσων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή μεθοδολογιών αξιολόγησης και σχεδίασης διεπαφών επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή.
Λέξεις Κλειδιά
Διεπαφή, διαμεσική επικοινωνία, ευχρηστία, αξιολόγηση διεπαφής, σχεδίαση διεπαφής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών (PowerPoint) κατά την διδασκαλία του μαθήματος. Παροχή επιπλέον υλικού μέσω της πλατφόρμας elearning.auth.gr (moodle). Επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω email καθώς και των εργαλείων επικοινωνίας που παρέχονται από τη πλατφόρμα elearning.auth.gr. Αξιολόγηση μέσω ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών στη πλατφόρμα του elearning.auth.gr.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις20
Εργαστηριακή Άσκηση19
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργαστηριακές ασκήσεις (50%) Τελική εξέταση /παρουσίαση (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σχεδίαση Διεπαφής Χρήστη: Στρατηγικές για αποτελεσματική Επικοινωνία ανθρώπου-Υπολογιστή, Ben Shneiderman & Catherine Plaisant, Εκδόσεις Τζιόλα, 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, Αβούρης Ν, Κατσανός Χ, Τσέλιος Ν, Μουστάκας Κ, kallipos (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4213), 2015. 2. Δημούλας Χ., “Τεχνολογίες συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων: Τεχνικές μη γραμμικής αφήγησης στα νέα ψηφιακά μέσα”, βιβλίο στο πρόγραμμα συγγραφής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων "kallipos" (www.kallipos.gr), ISBN: 978-960-603-221-9 (498 σελ.), Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), 2015, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4343 3. Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, Αβούρης Νικόλαος, Διαυλος 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2020