ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ / L8-E1 PROTECTED AREAS AND NATURAL RESOURCES MANAGEMENT
ΚωδικόςΕ8-Ε1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002278

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600128355

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο - πτέρυγα Β (Πολιτικών Μηχ.)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΒ1 (297)
ΗμερολόγιοMonday 09:00 to 13:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
απόκτηση γνώσεων για την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων και των προστατευόμενων περιοχών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έννοια και Ταξινόμηση Φυσικών Πόρων. Ορισμοί. Ορισμοί και βασικές έννοιες των οικοσυστημάτων. Εξέλιξη των οικοσυστημάτων. Αξίες και λειτουργίες των οικοσυστημάτων. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Υδατικοί Πόροι: Έννοιες και συνιστώσες της διαχείρισης των υδατικών πόρων. Κύκλος του νερού. Υπόγειοι και επιφανειακοί υδατικοί πόροι. Ανάλυση ζήτησης νερού ανά χρήση. Υπολογισμός προσφοράς και ζήτησης υδατικών πόρων. Αρχές διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Υφιστάμενη κατάσταση και προβλήματα διαχείρισης στον ελλαδικό χώρο. Πηγές Ρύπανσης των υδάτων. Επιπτώσεις από την αλλαγή χρήσεων γης στους υδατικούς πόρους. Επίδραση τεχνικών έργων στου υδατικούς πόρους. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων. Οδηγία 2000/60) Δάση: Υφιστάμενη κατάσταση και προβλήματα στον ελλαδικό χώρο. Αποκατάσταση δασικών οικοσυστημάτων. Έργα προστασίας δασικών οικοσυστημάτων. Έργα που διαταράσσουν τα δασικά οικοσυστήματα. Θεσμικό πλαίσιο προστασίας δασών. Βιοποικιλότητα: Ορισμοί βιοποικιλότητας και άγριας ζωής. Μέτρηση βιοποικιλότητας. Κατηγορίες απειλών. Σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη. Αρχή και πρακτικές διαχείρισης θηραμάτων. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Βασικές έννοιες, πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα Ειδικό Χωροταξικό για ΑΠΕ Καλές πρακτικές αξιοποίησης ΑΠΕ Προσεγγίσεις της καταλληλότητας μέσω ανάλυσης κύκλου ζωής ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ (ΕΞΑΝΤΛΗΣΙΜΟΙ) ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ενεργειακοί πόροι και ορυκτά. Βασικές αρχές διαχείρισης των μη ανανεώσιμων πόρων. Ο ενεργειακός τομέας στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Οι φυσικοί πόροι ως οικονομικά αγαθά. Το αντικείμενο της οικονομικής των φυσικών πόρων. Αποτίμηση αξίας των φυσικών πόρων. Βασικές οικονομικές έννοιες. Κριτήρια αποδοτικής κατανομής. Χρονική διάσταση στην κατανομή των φυσικών πόρων. Δυναμική και στατική αποτελεσματικότητα. Βιολογική διάσταση στην αποτελεσματική κατανομή. Οικονομικά αποτελεσματική διαχείριση δασών. Οικονομικά αποτελεσματική διαχείριση αλιευμάτων. Οικονομική της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Παρουσίαση του εθνικού και Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για τις περιοχές προστασίας. Βάσεις δεδομένων των περιοχών προστασίας στην Ελλάδα. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση της διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών: σχέδια διαχείρισης, σχεδιασμός συστήματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης των περιοχών προστασίας. Ανάλυση του ρόλου των φορέων διαχείρισης στις προστατευόμενες περιοχές καθώς και των συμμετοχικών διαδικασιών για τη λήψη αποφάσεων.
Λέξεις Κλειδιά
φυσικοί πόροι, προστατευόμενες περιοχές, οικονομική αποτίμηση, πολυκριτηριακή ανάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις3
Σύνολο135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός προκύπτει κατά 60% από τη γραπτή εξέταση και κατά 40% από τις ατομικές εργασίες - ασκήσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [25065]: Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, Πρωτοπαπάς Α.,Kula Erhun Βιβλίο [50662617]: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΑΛΚΟΣ ΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βιβλίο [50659176]: Οικονομία και Περιβάλλον, Χάλκος Γεώργιος
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-06-2018