ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ / Nuclear Medicine
ΚωδικόςΙΑ0335
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Άρσος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000333

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600128476
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2. Γ' ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
3. .
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η ενημέρωση των τελειοφοίτων φοιτητών της Ιατρικής για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές της Πυρηνικής Ιατρικής. Περαιτέρω, παρέχονται οι απαραίτητες γνώσεις, ώστε ο γενικός ιατρός να είναι σε θέση να εφαρ- μόσει τον πλέον κατάλληλο διαγνωστικό αλγόριθμο για την επίλυση των καθημερι- νών διαγνωστικών προβλημάτων. Oι διαγνωστικές εφαρμογές καλύπτουν σήμερα ένα ευρύτατο φάσμα ασθενειών μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι καρδιο- λογικές και ογκολογικές εφαρμογές, οι οποίες μάλιστα είναι μη επεμβατικές και επο- μένως κατάλληλες για ευαίσθητες ομάδες ασθενών, όπως οι ηλικιωμένοι και οι παιδι- ατρικοί ασθενείς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η διδασκόμενη ύλη του μαθήματος έχει ως εξής: Πα- θήσεις της καρδιάς, των νεφρών, ενδοκρινών αδένων, του ΚΝΣ, του μυοσκελετικού συστήματος, των πνευμόνων, των εν τω βάθει φλεβών, του γαστρεντερικού συστή- ματος, των λεμφαγγείων, μελέτη των φλεγμονών, Θεραπευτική Πυρηνική Ιατρική, ογκολογία και υπολογισμός ποσοτικών παραμέτρων με μεθόδους Πυρηνικής Ιατρικής (μάζα ερυθρών αιμοσφαιρίων, GFR κ.λπ.).
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120,5
Άσκηση Πεδίου120,5
Σύνολο240,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Oι εξετάσεις είναι γραπτές στο τέλος του εξαμήνου, ενώ, για όσους επιθυμούν είναι δυνατόν να υπάρξουν και προφορικές εξετάσεις. Στο- υς φοιτητές διανέμεται με την έναρξη του εξαμήνου φυλλάδιο με ερωτήσεις, οι ο- ποίες καλύπτουν, κατά το μέλλον, την εξεταστέα ύλη του μαθήματος. Όσοι φοιτητές έχουν τη διάθεση και το χρόνο να εκπονήσουν, συγγράψουν και παρουσιάσουν ερ- γασία στο τέλος του εξαμήνου -υπό την επίβλεψη κάποιου μέλους ΔΕΠ- θα έχουν, επιπροσθέτως του βαθμού του γραπτού τους δοκιμίου, 1-3 μονάδες, ανάλογα με την ποιότητα και την επιτυχία στην παρουσίαση της εργασίας τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Πυρηνική Ιατρική» των συγγραφέων (μελών ΔΕΠ) Κ. Καρακατσάνη, Ν. Καρατζά, Ά. Γκοτζαμάνη-Ψαρράκου και Γ. Άρσου
Τελευταία Επικαιροποίηση
Εαρινή Περίοδος 2011