ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ / Surgery
ΚωδικόςΙΑ0344
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΙατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧριστόφορος Κοσμίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000342

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία35
Class ID
600128655
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α' ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
2. Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
3. Γ΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
4. Δ΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
5. Ε΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
6. Α΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
7. Β΄ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
8. .
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΑ0345 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι
 • ΙΑ0346 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΙ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα καθήκοντα και οι υπευθυνότητες που ανατίθενται στους φοιτητές, καθώς και ο ρόλος που αναμένεται να αναλάβουν προσεγγίζουν τα αντίστοιχα των πρωτοετών Ειδικευόμενων Ιατρών. Ωστόσο, δεν είναι τα ίδια. Όλες οι δραστηριότητες των φοιτητών οφείλουν να βρίσκονται υπό την αυστηρή καθοδήγηση συγκεκριμένων Εκπαιδευτών, με τους οποίους θα συνεργάζονται στενά. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο Εκπαιδευτής δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά στον φοιτητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο φοιτητής θα πρέπει να απευθύνεται στους εφημερεύοντες ιατρούς της Κλινικής όπου ασκείται ή στον ιατρό που έχει την υπευθυνότητα της συγκεκριμένης πράξης για το συγκεκριμένο ασθενή. Οι προτάσεις των φοιτητών οι οποίες σχετίζονται με τη διάγνωση, τις ιατρικές και νοσηλευτικές οδηγίες, καθώς και τη θεραπεία των χειρουργικών ασθενών αναμένονται, ενθαρρύνονται και είναι ευπρόσδεκτες από όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ωστόσο, για λόγους εκπαιδευτικούς, ασφάλειας των ασθενών και νομικούς, οι παραπάνω ενέργειες ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Σημειώνεται με έμφαση ότι το νοσηλευτικό προσωπικό είναι λειτουργικά αναπόσπαστο από το αντίστοιχο ιατρικό. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των φοιτητών, το νοσηλευτικό προσωπικό προσφέρει ανεκτίμητο έργο και ευελπιστείται ότι η συνεργασία των φοιτητών με αυτό να είναι άψογη από κάθε άποψη. Αναμφισβήτητα, η επιτυχής θεραπεία των χειρουργικών ασθενών προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, και την ειλικρινή κατανόηση, συμπάθεια και αγάπη προς αυτούς. Για να κατορθώσει επομένως ο ασκούμενος φοιτητής να εμπνεύσει στο πρόσωπό του την αβίαστη εμπιστοσύνη των ασθενών, ιδιαίτερα αυτών με τους οποίους έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά, και να καταφέρει να εκμαιεύσει τα απαραίτητα διαγνωστικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τη σωματική, ψυχική και κοινωνική τους ευεξία, προαπαιτείται η λήψη του ιστορικού και η κλινική εξέταση να διεξάγονται με ιδιαίτερη λεπτότητα και ευγένεια, στο πλαίσιο του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ιατρικής εχεμύθειας. Θυμόμαστε πάντοτε ότι ο κάθε ασθενής έχει τη δική του προσωπικότητα, η οποία κάτω από την επίδραση της ασθένειάς του, του πόνου, του φόβου και της εισόδου του στο περιβάλλον του Νοσοκομείου μπορεί να εξωτερικευθεί με πολύπλευρες πτυχές. Για να επιτευχθούν ισοδύναμα οι στόχοι της Άσκησης στην Κλινική Χειρουργική, ο φοιτητής πρέπει να: α. Παρακολουθεί τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής β. Εργάζεται στους Θαλάμους Νοσηλείας των ασθενών, όπου * Παίρνει το ιστορικό, εκτελεί την κλινική εξέταση και συμπληρώνει το Φύλλο Ιστορικού την ημέρα της εισαγωγής του στην Κλινική. * Ενδιαφέρεται για την υλοποίηση των παρακλινικών εξετάσεων. * Γνωρίζει το πρακτικό της εγχείρησης του ασθενή * Γνωρίζει και καταγράφει την προεγχειρητική και μετεγχειρητική πορεία του ασθενή («πορεία νόσου»). * Γνωρίζει την προεγχειρητική και μετεγχειρητική αγωγή του ασθενή. * Πραγματοποιεί τις «αλλαγές» των χειρουργικών τραυμάτων. * Τοποθετεί απλές φλεβικές και αρτηριακές «γραμμές», το καθετήρα της ουροδόχου κύστεως, το ρινογαστρικό σωλήνα κ.λπ. * Εξοικειώνεται με το βασικό monitoring των ασθενών αυξημένης φροντίδας. * Παρακολουθεί όλες τις επισκέψεις των ειδικευόμενων και ειδικευμένων ιατρών, καθώς και τις τακτικές επισκέψεις του Διευθυντή της Κλινικής στους θαλάμους Νοσηλείας των ασθενών. Στις τελευταίες παρουσιάζει το ιστορικό και την πορεία της Νόσου των ασθενών για τους οποίους είναι υπεύθυνος. * Ελέγχει την αρτιότητα του Φακέλου του ασθενή καθημερινά, καθώς και με την έξοδο του ασθενή από την Κλινική, και συμμετέχει στη σύνταξη της «επίκρισης εξόδου» γ. Συμμετέχει ως βοηθός στις εγχειρήσεις ή επεμβατικές πράξεις των ασθενών για τους οποίους έχει ορισθεί υπεύθυνος. δ. Εφημερεύει τις ημέρες εφημερίας της Κλινικής, όπου * Διεκπεραιώνει τη λήψη επείγοντος ιστορικού και επείγουσας κλινικής εξέτασης. * Παρέχει πρώτες βοήθειες. * Πραγματοποιεί τη συρραφή τραυμάτων των μαλακών μορίων. * Συμμετέχει ως βοηθός στις επείγουσες επεμβατικές πράξεις και εγχειρήσεις. ε. Εξοικειώνεται με ορισμένα ερευνητικά πρωτόκολλα της Κλινικής και, εφόσον επιθυμεί, μπορεί μα συμμετέχει στη συμπλήρωσή τους. στ. Παρακολουθεί τις επιστημονικές συνεδριάσεις ή εκδηλώσεις της Κλινικής, καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματά της. ζ. Συγγράφει ενδιαφέρον επιστημονικό θέμα με την καθοδήγηση Μέλους ΔΕΠ και το παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της εξάσκησής του ενώπιον της Κλινικής, όπου ασκείται. Προσανατολισμός στην Άσκηση και οι Εκπαιδευτές ιατροί Οι Εκπαιδευτές ιατροί οι οποίοι καθοδηγούν και εποπτεύουν καθημερινά τις δραστηριότητες των φοιτητών, αλλά και αξιολογούν σε πρώτο βαθμό την απόδοση τους γνωστοποιούνται στους φοιτητές την ημέρα της έναρξης της Άσκησης στην επιμέρους Κλινική. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται από τον αρμόδιο Συντονιστή της Κλινικής, ο οποίος και ενημερώνει τους φοιτητές για την όλη φιλοσοφία και τον τρόπο της υλοποίησης της Άσκησης στην Κλινική. Στο τέλος κάθε δεκαπενθημέρου ο Συντονιστής συγκαλεί τους Εκπαιδευτές και τους ασκούμενους φοιτητές σε κοινή συνεδρίαση, όπου συζητούνται προβλήματα, τα οποία σχετίζονται με τον όλη εκπαιδευτική διαδικασία της Άσκησης με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης του μαθήματος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Προσανατολισμός και Περιεχόμενο της Άσκησης: 1.Στόχοι της Άσκησης Α. Η εμπέδωση γνώσεων, οι περισσότερες των οποίων έχουν ήδη διδαχθεί στα μαθήματα της Xειρουργικής I και II Β. Η ανάπτυξη κλινικών κυρίως, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και Γ. Η καλλιέργεια της αναμενόμενης από την κοινωνία ιατρικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Συνεπώς, η συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα προϋποθέτει την εκ μέρους των πλήρη κατανόηση των βασικών αρχών, οι οποίες διέπουν την συνολική φυσιολογία του οργανισμού και των βασικών αρχών της παθοφυσιολογίας των κυρίων παθήσεων που διδάχθηκαν στα μαθήματα της Xειρουργικής I και II. Aπό την άλλη πλευρά, οι διδάσκοντες έχουν χρέος να βρίσκονται δίπλα στα εκπαιδευτικά προβλήματα των φοιτητών τους και να καλλιεργούν συνεχώς το πνεύμα της υψηλής ευθύνης, η οποία οφείλει να διέπει την πρόληψη των ασθενειών και τη θεραπεία των ασθενών. 2.Επιμερισμός των φοιτητών στις Κλινικές υλοποίησης της Άσκησης. Την περίοδο εκπαίδευσή τους οι φοιτητές ασκούνται στις εξής Κλινικές: • Α’ Χειρουργική Κλινική (Νοσοκομείο Παπαγεωργίου) • Β’ Χειρουργική Κλινική (Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς) • Γ’ Χειρουργική Κλινική (Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ) • Δ’ Χειρουργική Κλινική (Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου) • Ε’ Χειρουργική Κλινική (Νοσοκομείο Ιπποκράτειο) • Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ) • Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (Νοσοκομείο Ιπποκράτειο) Η διάρκεια της Άσκησης είναι 12 εβδομάδες. 3. Οι έννοιες του καθήκοντος και της υπευθυνότητας των ασκούμενων φοιτητών Oι κύριοι χώροι της Άσκησης περιλαμβάνουν: • Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία • Τα Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία • Τους Θαλάμους Νοσηλείας των ασθενών • Τις Αίθουσες Χειρουργείων • Την Ανάνηψη • Τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Βέβαια, η κάθε Κλινική μπορεί να έχει και άλλους χώρους λειτουργιών είτε νοσηλευτικούς είτε πειραματικούς, τους οποίους οι φοιτητές μπορεί να εκμεταλλεύονται από εκπαιδευτική άποψη. τώπιση του πολυτραυματία. Εξοικείωση στους χώρους του χειρουργείου και συμμετοχή σε εγχειρήσεις όπως και στην μετεγχειρητική φροντίδα των ασθενών.
Λέξεις Κλειδιά
Γενική χειρουργική, εγχειρητική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Κλινική Άσκηση
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στην Άσκηση. Για την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στο Μάθημα της Άσκησης στην Κλινική Χειρουργική συνεκτιμώνται τα έξης στοιχεία: • Η θεωρητική κατάρτιση των πρακτικών γνώσεων, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Άσκησης. • Η ικανότητα συλλογής στοιχείων. • Η ικανότητα λύσης προβλημάτων. • Η πρωτοβουλία και παραγωγικότητα. • Η παρακολούθηση και αξιοπιστία. • Οι σχέσεις συνεργασιών. • Η συγγραφή και παρουσίαση ενδιαφέροντος θέματος • Γραπτές εξετάσεις Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις Κλινικές και καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, για το οποίο οι φοιτητές ενημερώνονται από τον υπεύθυνο Συντονιστή της Κλινικής κατά την ημέρα της έναρξης της Άσκησης. 1.Διευκρινιστικά σχόλια για το περιεχόμενο του ειδικού εντύπου αξιολόγησης της επίδοσης των ασκούμενων φοιτητών. * Θεωρητική κατάρτιση των πρακτικών γνώσεων, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Άσκησης. Η εκτίμηση αφορά στο κατά πόσο οι πρακτικές γνώσεις τις οποίες ο φοιτητής απέκτησε κατά τη διάρκεια της Άσκησης είναι οπλισμένες με το αντίστοιχο θεωρητικό υπόβαθρο. Για παράδειγμα, μπορεί να ερωτηθεί ο φοιτητής, σε συνδυασμό με το τι εργαλεία ή μέσα χρειάζεται για να κάνει μια «αλλαγή» τραύματος, πως και πότε γίνεται η πλήρης επούλωσή του. • Η ικανότητα συλλογής στοιχείων. Εδώ γίνεται εκτίμηση της ικανότητας συλλογής των ουσιωδών στοιχείων από το ιστορικό και την κλινική εξέταση του ασθενή. • Η ικανότητα λύσης προβλημάτων Η εκτίμηση της ικανότητας λύσης προβλημάτων σχετίζεται με την ικανότητα της αξιολόγησης των στοιχείων εκείνων του ιστορικού, της φυσικής εξέτασης και των διαφόρων παρακλινικών εξετάσεων, τα οποία οδηγούν σε ορθές διαγνωστικές σκέψεις και σε κατάλληλους θεραπευτικούς χειρισμούς (λήψη αποφάσεων). Για παράδειγμα, σε ασθενή με οξεία κοιλία, ένα βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν η παθολογική αυτή συνδρομή απαιτεί χειρουργική θεραπεία και, αν ναι, πόσο επείγουσα οφείλει να είναι. • Η πρωτοβουλία και παραγωγικότητα. Με την έννοια της πρωτοβουλίας εννοείται το σύνολο των χρησίμων ενεργειών του φοιτητή, οι οποίες επεκτείνονται πέραν των συνηθισμένων οδηγιών, τις οποίες πρέπει να υλοποιήσει, στο πλαίσιο πάντοτε της καθοδηγούμενης εκπαίδευσής του. Για παράδειγμα, η αναζήτηση επιπρόσθετων χρήσιμων βιβλιογραφικών δεδομένων, εκτός από αυτά που δόθηκαν από τον Διδάσκοντα είναι στοιχείο θετικής πρωτοβουλίας. Η παραγωγικότητα αναφέρεται στην υλοποίηση συγκεκριμένου έργου εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. • Η παρακολούθηση και αξιοπιστία. Η παρακολούθηση σχετίζεται με την επίκαιρη εκ μέρους του φοιτητή γνώση των βασικών προβλημάτων του ασθενή για τον οποίον είναι υπεύθυνος, τόσο στους Θαλάμους Νοσηλείας όσο και στα Εξωτερικά Ιατρεία. • Οι σχέσεις συνεργασιών. Οι ιατρικές πράξεις γίνονται συνήθως στο πλαίσιο ενεργειών ομάδων εργασίας, καθώς και της ιδιαίτερης φιλοσοφίας των πρακτικών της Κλινικής στην οποία ασκούνται οι φοιτητές. Συνεπώς, η καλλιέργεια ομαλών και παραγωγικών σχέσεων με το ιατρικό, το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των Κλινικών και Εργαστηρίων θεωρείται βασικός συντελεστής επιτυχούς ολοκλήρωσης της αποστολής του φοιτητή κατά τη διάρκεια της Άσκησης. Ο σεβασμός στην αυστηρή τήρηση του ιατρικού απορρήτου, η συνεργασία του φοιτητή με το προσωπικό των Κλινικών και Εργαστηρίων σε επαγγελματικό επίπεδο, η υποδειγματική συνέπεια λόγων και πράξεων και ο σεβασμός των αποφάσεων των υπευθύνων ιατρών, αποτελούν στοιχεία τα οποία αρμόζουν στο πνεύμα (νοοτροπία) της Άσκησης. • Η συγγραφή και παρουσίαση ενδιαφέροντος θέματος. Κατά την έναρξη της Άσκησης, ο φοιτητής αναλαμβάνει ένα θέμα υπό την καθοδήγηση Μέλους ΔΕΠ. Η συγγραφή και η παρουσίαση της μελέτης γίνονται κατά τη διάρκεια της Άσκησης και η αξιολόγησή της συνυπολογίζεται στην τελική βαθμολογία. Η αξιολόγηση εστιάζεται στη δομή του κειμένου και της παρουσίασης, στη βιβλιογραφία, στις απαντήσεις που δίνονται από τον εξεταζόμενο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και στην αισθητική, τόσο του κειμένου όσο και της παρουσίασης. * Γραπτές εξετάσεις. Οι γραπτές εξετάσεις έχουν το ίδιο περιεχόμενο, είναι κοινές για όλους τους φοιτητές και δίνονται από όλους την ίδια ώρα και ημέρα. Αυτές διεξάγονται εντός της πρώτης εβδομάδας από το τέλος της Άσκησης στα Αμφιθέατρα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. με την ευθύνη των επιμέρους εφτά (7) συντονιστών υπό την εποπτεία του Γενικού Συντονιστή, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων. Οι εξετάσεις γίνονται με το σύστημα πολλαπλών επιλογών και θεωρούνται επιτυχείς, αν απαντηθεί ορθά το ποσοστό του 60% του συνόλου των ερωτήσεων. Τελική αξιολόγηση Για την τελική αξιολόγηση συνεκτιμώνται: • Η αξιολόγηση της συγγραφής και παρουσίασης μελέτης (10%). • Η προφορική εξέταση, η οποία εστιάζεται στην εκτίμηση των στοιχείων που αναφέρθηκαν στην παράγραφο οχτώ (8), δηλαδή, στις θεωρητικές γνώσεις, την ικανότητα συλλογής στοιχείων και λύσης προβλημάτων, την πρωτοβουλία, παραγωγικότητα, παρακολούθηση και αξιοπιστία και τις σχέσεις συνεργασιών (30%) • Η γραπτή εξέταση (60%). Περιλαμβάνει 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Ελάχιστο ποσοστό επιτυχίας θεωρείται η σωστή απάντηση στο 60% των ερωτήσεων. • Η μέρα, ή ώρα και τα θέματα της γραπτής εξέτασης είναι κοινά για όλους τους φοιτητές του εξαμήνου. Της συλλογής και παράδοσης των θεμάτων υπεύθυνοι είναι ο Γενικός Συντονιστής του Μαθήματος και οι Συντονιστές του μαθήματος στις επιμέρους κλινικές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Κλινική Εξέταση Ασθενούς (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [22771055]: Επίτομη γενική χειρουργική, Συλλογικό έργο. Επιμ. Π. Σπανός, Β. Δαλα'ι'νας Βιβλίο [12593282]: Χειρουργική (επίτομο), Δ.Κ. ΒΩΡΟΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλίο [41225]: Βασικές γνώσεις χειρουργικής, S.M. HANSIS
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-08-2018