Υδρογραφία και θαλάσσια γεωδαισία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥδρογραφία και θαλάσσια γεωδαισία / HYDROGRAPHY AND MARINE GEODESY
ΚωδικόςΑ13
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Γρηγοριάδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000870

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2025-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2014-2024)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 24
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γεωδαισίας και ΤοπογραφίαςΥποχρεωτικό Επιλογής Τομέα745
Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίαςΕπιλογή Άλλου Τομέα745
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών ΈργωνΕπιλογή Άλλου Τομέα745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600128745
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση του αντικειμένου της Υδρογραφίας και της Θαλάσσιας Γεωδαισίας και της σύνδεσής τους με άλλες γεωεπιστήμες. Μέθοδοι και όργανα για τον οριζόντιο εντοπισμό στη θάλασσα και τον προσδιορισμό του βάθους. Αλγόριθμοι για τον προσδιορισμό θέσης. Ολοκληρωμένη υδρογραφική αποτύπωση με GPS και ηχοβολιστικές συσκευές. Μοντέλα στάθμης θάλασσας, υδρογραφικές εφαρμογές στην παράκτια ζώνη. Χρήση λογισμικών για ολοκληρωμένη υδρογραφική αποτύπωση και εφαρμογές στην επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και τις γεωεπιστήμες. Ανάπτυξη λογισμικού και προγραμματισμός για τον τρισδιάστατο εντοπισμό θέσης. Χρήση δορυφορικών δεδομένων σε εφαρμογές Υδρογραφίας και Θαλάσσιας Γεωδαισίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο της υδρογραφίας και θαλάσσιας γεωδαισίας. Σχέσεις με άλλες επιστήμες. Ο χάρτης και η ναυσιπλοϊα. Στοιχεία φυσικής ωκεανογραφίας. Η δορυφορική αλτιμετρία. Το θαλάσσιο γεωειδές. Ραδιοκύματα και ραδιοεντοπισμός. Οριζόντιος προσδιορισμός θέσης στη θάλασσα. Αλγόριθμοι εντοπισμού. Ραδιοσυστήματα και GPS. Προσδιορισμός βάθους. Ηχο¬βολιστικές συσκευές. Παράκτιες υδρογραφικές αποτυπώσεις και εφαρμογές. Όργανα και μέ-θοδοι. Αυτοματοποίηση των υδρογρα¬φικών εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Υδρογραφία και Θαλάσσια Γεωδαισία, Εντοπισμός Θέσης, Όργανα Πλοήγησης, Αυτοματοποίηση Υδρογραφικών Εργασιών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση και αξιολόγηση θέματος εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Η βιβλιογραφία που παρατίθεται είναι ενδεικτική. Οι αναφορές που υποδεικνύονται με αστερίσκο χρησίμευσαν ως πηγές για ορισμένες από τις διαφάνειες των παρουσιάσεων που είναι διαθέσιμες στην παρούσα ιστοσελίδα. Το σύνολο των αναφορών μπορεί να αναζητηθεί στην βιβλιοθήκη του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ και στην προσωπική βιβλιοθήκη του διδάσκοντα. Στα ελληνικά Αλμπανάκης Κ., 1999: Μαθήματα ωκεανογραφίας. University Studio Press. Θεσσαλονίκη. Βέργος Γ., 2006: Μελέτη του πεδίου βαρύτητας και της θαλάσσιας τοπογραφίας στον Ελληνικό χώρο με συνδυασμό επίγειων δεδομένων και δεδομένων των νέων δορυφορικών αποστολών CHAMP και GRACE. Διδακτορική διατριβή, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.(*) Γιαννίου Μ., 1992: Η χρησιμοποίηση του φίλτρου kalman στον υδρογραφικό εντοπισμό θέσης. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γούνη‐Μουστάκα Μ., 1997: Ωκεανογραφία ‐ Μια βιολογική προσέγγιση. Εκδόσεις EXIN, Θεσσαλονίκη.(*) Γρηγοριάδης Β.Ν., 2002: Ολοκληρωμένη υδρογραφική αποτύπωση με χρήση ηχοβολιστικής συσκευής και δεκτών GPS. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γρηγοριάδης Β.Ν., 2003: Αυτοματοποίηση στον υδρογραφικό εντοπισμό οριζόντιας θέσης και βάθους με συνδυασμό GPS και ηχοβολιστικής συσκευής. Μεταπτυχιακή εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.(*) Δουκάκης Σ., 1985: Υδρογραφία. Διδακτικές σημειώσεις. Αθήνα.(*) Δωρή Ε.Φ., 1995: Τα δημόσια κτήματα‐Αιγιαλός και παραλία‐Ρύπανσις θαλασσίου περιβάλλοντος‐Αιγιαλίτις ζώνη‐Υφαλοκρηπίς‐Αμμοληψία. Τόμος Β’, Τεύχος Α’, Εκδ. οίκος, Αφοι Π. Σάκκουλα. Ιωάννου Κ. και Α. Στρατή, 1998: Δίκαιο της θάλασσας. Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Κεφαλάς Κ.Σ., 1995: Η χρήση ραδιοσυστημάτων για τον εντοπισμό οριζόντιας θέσης στη ναυσιπλοία‐Εφαρμογή του LORAN‐C στη Μεσόγειο. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.(*) Λιαπάκης Xρ., 1991: Σχεδίαση ολοκληρωμένου συστήματος ναυσιπλοΐας με βελτιστοποίηση δεδομένων ραδιοεντοπισμού. Διδακτορική διατριβή, Αθήνα.(*) Λιβιεράτος E., 1999: Χαρτογραφίας και χαρτών περιήγησις. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Μαυρομούστακος Ι., 1998: Υδρογραφική αποτύπωση με GPS, ηχοβολιστική συσκευή, ρευματογράφο και πολυαισθητήρα. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Νοταρίδης Γ., 1997: Προσδιορισμός θέσης με συνδυασμό του δορυφορικού συστήματος GPS και του ραδιοσυστήματος LORAN‐C. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Παλληκάρης A. H., 2002: Υδρογραφία. Έκδοση 2η, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, Αθήνα.(*) Περράκης Σ., 2006: Θεμελιώδεις πράξεις της διεθνούς δικαιοταξίας. Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα. Σπαταλάς Σ., 1995: Συστηματικές επιδράσεις των οργάνων και των θαλάσσιων παλιρροιών στις αστρογεωδαιτικές παρατηρήσεις. Διδακτορική εργασία, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.(*) Σωτηριάδης Λ.Δ.: Φυσική Γεωγραφία.(*) Ταμουρατζή Α., 2005: Καθορισμός θαλασσίων ορίων και ζωνών με γεωδαιτικές μεθόδους. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Tζιαβός H. N., 2002: Υδρογραφία και θαλάσσια γεωδαισία. Διδακτικές σημειώσεις, Θεσσαλονίκη. Τσούλος Λ., 1989: O ηλεκτρονικός χάρτης και η χρήση του στη ναυτιλία. Αθήνα. Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού, 1987: Σύμβολα και επιτμήσεις που χρησιμοποιούνται στους χάρτες ελληνικής εκδόσεως. Έκδοση 3η, Αθήνα.(*) Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού, 1992: Αρμονική ανάλυση παλιρροιών ελληνικών λιμένων. Ωκεανογραφική μελέτη 13, Υδρογραφική Υπηρεσία.(*) Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού, 2002: Στοιχεία παλίρροιας ελληνικών λιμένων. Ωκεανογραφική μελέτη 21, Υδρογραφική Υπηρεσία.(*) Ψαράς Γ., 2007: Διεθνές δίκαιο της θάλασσας και οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με γεωδαιτικές μεθόδους. Διπλωματική εργασία, Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στα αγγλικά Admiralty Manual of Hydrographic Surveying. Hydrographer of the Navy, London, 1985. Appleyard S.F., Linford R.S. and Yarwood P.J.: Marine Electronic Navigation, RKP editions. Bakker G., J.C. de Munk, G.L. Strang van Hees, 1989. Radiopositioning at sea. Delft University Press, 1989. Bigelow H.W., 1986.: Electronic Surveying: Accuracy pf Electronic Positioning Systems. Journal of the Surveying and Mapping Division, A.S.C.E., October, 37‐76. Britting K.R., 1971: Inertial Navigation Systems Analysin. John Wiley and Sons Inc. Bowditch N., 1995: American Practical Navigation. DMA, Hydrographic/Topographic center, Pub. No 9, 5th edition. Brogdon B., 1995: Boat navigation for the rest of US. International marine/McGraw Hill. Brunars P., 1976: Report on investigation of effects of inhomogeneous and irregural terrain on the ground wave propagation at 100 KHz. Internal Report Canadian Hydro Service, 615 Booth St., Ottawa. Brunars P, 1977: Phase Lags of 100KHz radiofrequency ground‐wave and approximate formulas for computation Internal report Canadian Hydro Service, Ottawa, 1977. Burnside C.D., 1971: Electromagnetic distance measurement. Crosby Lockwood and Sons Ltd. Cartwright D.E. and R.J. Tayler, 1971: New computations of tide generating potential. The Geophysical Journal vol. 23 No. 1, Oxford. Cartwright D.E. and A.G. Edden, 1973: Corrected tables of tidal harmonics. The Geophysical Journal vol. 23, No 1, Oxford. De Jong C.D., G. Lachapelle, S. Skone, I.A. Elena, 2002. Hydrography. Delft University Press, 1989. Doukakis E., 2003: Delimitation of maritime boundaries between Greece and Turkey. Int. Symp. “Mondern Technologies, education and professional practice in the globalizing world”, Sofia. Duxbery A.B. and Daxbery A.C., 1996: Fundamentals of Oceanography, WCB Publ, 2nd edition. Eaton R.M., 1966: The use of Hi‐Fix Hyperbolic. Internal report, Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth. Ewing G.N., 1977: Report of the XI International Hydrographic Conference on education and standards of competence for hydrographic surveyors including detailed Syllabus IHB ‐ 300 – II. Hagglund J., 1973: Investigation of additional secondary phase lag at 100kHz due to overland path. Unpublished report, Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth.. Ingham A.E., 1992: Hydrography for the surveyor and engineer. 3rd edition, Granada publishing Co.(*) Ingham A.E., 1974: Sea Surveying. Vol. I and II John Wiley and Sons.(*) Jorgensen P.S., 1984: NAVSTAR/Global Positioning System 18‐satellite constellation In: Global Positioning System. Papers published in Navigation, Vol. II. Kariotis T.C., 1997 (ed.): Greece and the law of the sea. MaRTINUS Nijhoff Publishers, Kluwer Law International.(*) Lachapelle G., 1997: Hydrography. Lecture Notes, ENGO 545, Department of Geomatics Engineering, The University of Calgary.(*) Lachapelle G., J. Lathaby and M. Casey, 1984: Airborne single point and differential GPS navigation for hydrographic bathymetry. The Hydrographic Journal (UK), 37(2), 200‐ 208. Laurila S.H., 1976: Electronic Surveying and Navigation. John Wiley and Sons. Lurton X., 2002: An introduction to underwater acoustics. Springer. MacLennan D.N., E.J. Simmonds, 1995: Fisheries acoustics. Chapman & Hall. Madden J.D., 1978: Coastline Surveyor, Vol. 29, No. 2, 76‐82. Marsh J.M. and T.V. Martin, 1982: The SEASAT altimeter sea surface model. J. Geophys. Res., 87 C, 3269‐3280. Melchior P., 1983: The tides of the planet earth. Pergamon Press. Merhav S., 1996: Aerospace sensor systems and applications. Springer. Mertikas S.P., Delikaraoglou D. and R. Santerre, 1986: ALERT program for NAVSTAR GPS, TRANSIT, LAGEOS and STARLETTE satellites. Univ. of New Brunswick, Technical report No. 85. Pipkin B.W., D.S. Gorsline, R.E. Casey, D.E. Hammond, 1998: Laboratory exercises in oceanography. 2nd edition, W.H. freeman and Co., New York. Pond S. and G.L. Pickard, 1983: Introductory dynamical oceanography (2nd edition). Pergamon Press. Robinson I.S., 1985: Satellite oceanography. Ellis Horwood and John Willey and Sons. Ross D.A., 1995: Introduction to Oceanography. Harper Collins College Publishers. Shalowitz A.L., 1962: Shore and sea boundaries. US Dept. of Commerce. Publication 10‐1.(*) Schlitzer R., 1999: Ocean Data View. Version 4.0.6a, AWI, Bremenhawen. Schwarz K.P.: Inertial surveying and geodesy. Reviews of Geophysics and Space Physics. Vol. 21, No 4, pp. 878‐890, 1983a. Schwarz K.P.: Inertial adjustment models. A study of some underlying assumptions. In: Geodesy in Transition, Publication 600002, Dept. of Surveying Eng., Univ. of Calgary, 1983b. Schwarz K.P.: A unified approach to post mission processing of inertial data. Bull Géodésique, Vol. 59, No.1, 1985. Sonnenberg G.J., 1988: Radar and electronic navigation, 6th edition, Butterworths Publishers. Terrien J., 1974: International agreement on the value of the velocity of light. Metrologia, 10, 9. Thomson D.B., D.E. Wells and W.H. Falkenberg, 1986: Hydrographic Surveying, Lecture Notes, Publ. No 10001, University of Calgary.(*) Thurman H.V., 1997. Introductory Oceanography, Prentice Hall, 8th ed. Thurman H.V. and A.P. Trujillo, 2002: Essentials of oceanography. Prentice Hall. Turner L.G. and H.L. Mitchell, 1978: Satellite imagery and its applications to offshore mapping in Australia. International Hydrographic Review, Vol. LV, No. 2, pp. 21‐23. Umbach M.J., 1976: Hydrographic Manual (4th edition). Dept. of Commerce, NOAA. Urick R.J., 1983: Principles of underwater sound. 3rd ed. McGraw‐Hill, Inc. Vassiliou A.A., 1984: Processing of unfiltered inertial data. M. Sc. Thesis. Publication No. 20006, Dept of Surveying Eng., Calgary 1984. Wait J.R., 1975: Mixed path ground wave propagation 2. Larger distances J. Res. Nat. Bur. Stand, Vol. 59, pp. 19‐26. Wells D. and S. Grant, 1977: Reliable navigation through system integration. Lighthouse, special edition. Proc. of the 16th Annual Canadian Hydrographic Conference. Wells D. et al.: Guide to GPS positioning. Canadian GPS Associates, 1986. Wong R.V.C., 1982: A kalman filter‐smoother for an inertial survey system of local level type. M.Sc. Thesis, Publication No 20001, Dept. of Surveying Eng. Calgary. Wong R.V.C.: Dynamic positioning with an integrated GPS‐INS, offshore tests and bridging experiment. Publication No. 30004, Dept. of Surv. Eng., Calgary, 1984. Zhao Y., 1997: Vehicle location and navigation systems. Artech House, Inc., Boston, London.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-10-2015