ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / DESIGN OF URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE AND MASS TRANSPORTATION SYSTEMS
ΚωδικόςΓ48
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣωκράτης Μπάσμπας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20001007

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2025-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2014-2024)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γεωδαισίας και ΤοπογραφίαςΕπιλογή Άλλου Τομέα956
Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίαςΕπιλογή Άλλου Τομέα956
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών ΈργωνΥποχρεωτικό Επιλογής Τομέα956

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600128778
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση των χαρακτηριστικών του συστήματος κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στον αστικό χώρο. Κατανόηση της αλληλεπίδρασης των συστημάτων μεταφορών και χρήσεων γης στον αστικό χώρο. Εκμάθηση αντικειμένου και της μεθοδολογίας μελέτης διαχείρισης της κυκλοφορίας και στάθμευσης. Εκμάθηση τρόπου οργάνωσης και υλοποίησης των μετρήσεων και ερευνών για συγκοινωνιακά έργα και υπηρεσίες. Κατανόηση της λειτουργίας δικτύων και συστημάτων εκμετάλλευσης αστικών μαζικών μεταφορών. Εκμάθηση τρόπου σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης μέτρων και πολιτικών για τον ορθολογικό σχεδιασμό των συγκοινωνιακών υποδομών και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο αστικό χώρο. Κατανόηση των ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην κίνηση των πεζών, των ποδηλατιστών, στην ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, στη στάθμευση και στη σήμανση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στοιχεία αστικής οδοποιίας. Διευθέτηση υποδομής ήπιων χρήσεων. Διευθέτηση αποκλειστικής υποδομής για Μ.Μ.Μ. Πεζοδρόμηση. Διαχείριση κυκλοφορίας σε πυκνοδομημένες περιοχές, τεχνικές διευθέτησης και διαχείρισης στάθμευσης. Εφαρμογές. Η υποδομή, το τροχαίο υλικό και το σύστημα εκμετάλλευσης δικτύων αστικών μαζικών μεταφορών. Νομικό, οργανωτικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο των αστικών μαζικών μεταφορών στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Σχεδιασμός δικτύων και συστημάτων εκμετάλλευσης αστικών μαζικών μεταφορών. Μετρήσεις και υπολογισμός λειτουργικών μεγεθών αστικών μαζικών μεταφορών και επικοινωνίας με τους χρήστες τους. Συστήματα περιαστικών μαζικών μεταφορών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων12
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξέταση της εργασίας του μαθήματος (100% της συνολικής βαθμολογίας).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Διαχείριση Κυκλοφορίας», Ι. Φραντζεσκάκης, Μ. Πιτσιάβα – Λατινοπούλου, Δ. Τσαμπούλας, ISBN: 978-960-7510-50-1, έτος 2002, εκδόσεις Παπασωτηρίου.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις «Αστική Οδοποιία και Τεχνικές Ελέγχου και Διαχείριση Κυκλοφορίας», Χρίστος Ταξιλτάρης
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-07-2018