Τεχνική υδρολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνική υδρολογία / ENGINEERING HYDROLOGY
ΚωδικόςΓ10
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Λουκάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000969

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2025-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βασικός κύκλος σπουδώνΥποχρεωτικό Κορμού635

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2014-2024)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 158
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κορμού635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600128806
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν γνώσεις Υδραυλικής Ανοικτών Αγωγών και Στατιστικής
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στα φαινόμενα και στις φυσικές διαδικασίες της επιφανειακής υδρολογίας και συνολικά του υδρολογικού κύκλου, η κατανόηση των φαινομένων και η ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων βροχόπτωσης και παροχής με στόχο την εύρεση της καταιγίδας και της παροχής σχεδιασμού για τη μελέτη υδροτεχνικών έργων. Επίπεδο 6 (1ος κύκλος σπουδών) Γνώσεις Το μάθημα βοηθά τους φοιτητές να αναπτύξουν την τεχνική και διανοητική τους ικανότητα ετοιμάζοντας τους για την εργασία σαν μηχανικοί και για μεταπτυχιακές σπουδές. Το μάθημα εκθέτει τους φοιτητές σε υπολογιστικές τεχνικές της Τεχνικής Υδρολογίας που χρησιμοποιούνται στη μοντέρνα πρακτική των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν: • Δυνατότητα κατανόησης του υδρολογικού κύκλου και των φυσικών υδρολογικών διεργασιών • Ικανότητα ορισμού μιας λεκάνης απορροής και των βασικών γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της • Ικανότητα να υπολογίσουν ή να εκτιμήσουν την χωρική και χρονική κατανομή βροχοπτώσεων σε μια λεκάνη απορροής • Ικανότητα να υπολογίσουν τις όμβριες καμπύλες και να υπολογίσουν την καταιγίδα σχεδιασμού σε μια λεκάνη απορροής • Ικανότητα να υπολογίσουν ή να μετρήσουν την απορροή σε μια διατομή ενός υδατορρεύματος και να εκτιμήσουν τις συνιστώσες της απορροής • Ικανότητα να υπολογίσουν από δεδομένα το μοναδιαίο υδρογράφημα μιας λεκάνης απορροής ή να εκτιμήσουν από γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά το συνθετικό μοναδιαίο υδρογράφημα μιας λεκάνης απορροής • Ικανότητα να εκτιμήσουν την παροχή σχεδιασμού σε μια λεκάνη απορροής είτε με την στατιστική ανάλυση δεδομένων απορροής, είτε με την εφαρμογή του μοναδιαίου υδρογραφήματος (ή συνθετικού μοναδιαίου υδρογραφήματος) είτε με την εφαρμογή εμπειρικών μεθόδων • Ικανότητα να υπολογίσουν τη διόδευση πλημμύρας με υδρολογικές μεθόδους διαμέσου ενός τμήματος υδατορρεύματος και διαμέσου ενός ταμιευτήρα ή λίμνης Δεξιότητες Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος κατέχει προχωρημένες δεξιότητες επεξεργασίας, ανάλυσης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων της τεχνικής υδρολογίας που σχετίζονται με τον • Σχεδιασμό υδροτεχνικών έργων. Ικανότητες Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος διαχειρίζεται σύνθετα σχέδια εργασίας και είναι σε θέση να λάβει αποφάσεις για το σχεδιασμό υδροτεχνικών έργων. Επίσης, είναι σε θέση να λειτουργεί ατομικά και ομαδικά κατά το σχεδιασμό υδροτεχνικών έργων. Ιδιαιτέρως οι φοιτητές θα μπορούν • να διαστασιολογούν/σχεδιάζουν/αξιολογούν μελέτες υδροτεχνικών έργων και • να συνθέτουν και να προτείνουν βέλτιστες ή νέες λύσεις βασισμένες στην παραπάνω θεώρηση.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο μαθήματος: Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες/Στατιστική – Πιθανολογική ανάλυση υδρολογικής πληροφορίας/Μελέτη των ατμοσφαιρικών διεργασιών και κατακρημνισμάτων, Μέθοδοι μέτρησης υετόπτωσης, Ανάλυση δεδομένων βροχόπτωσης, Xωρική κατανομή της βροχόπτωσης, Υπολογισμός καμπυλών Έντασης-Διάρκειας-Συχνότητας (Intensity-Duration-Frequency, IDF curves). Υπολογισμός καμπυλών Ύψους-Διάρκειας-Συχνότητας (Depth-Duration-Frequency, DDF curves), Υπολογισμός καταιγίδας σχεδιασμού/Υδρολογικές Απώλειες, Μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού εξάτμισης και εξατμισοδιαπνοής, κατακράτησης, και διήθησης/Περίσσευμα βροχής, Μέθοδοι εκτίμησης των απωλειών βροχής. Εκτίμηση του περισσεύματος βροχής με τη μέθοδο SCS/Απορροές, Μέθοδοι μέτρησης απορροών-Υδρομετρία, Υδρομετρικοί σταθμοί-υδρομετρικά δίκτυα/Επεξεργασία υδρομετρικών παρατηρήσεων, Καμπύλες διάρκειας απορροής (Flow Duration curves), Αθροιστικές καμπύλες απορροής/Πλημμυρικές απορροές, Μοναδιαίο Υδρογράφημα, Προσδιορισμός μοναδιαίου υδρογραφήματος, Στιγμιαίο Μοναδιαίο Υδρογράφημα/Υπολογισμός χρόνου συγκέντρωσης απορροής και χρόνου υστέρησης απορροής, Εμπειρικές μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού, Ορθολογική μέθοδος, Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα/Διόδευση πλημμύρας, Υδρολογικές μέθοδοι διόδευσης πλημμύρας, Διόδευση πλημμύρας δια μέσου τμήματος ποταμού (Μέθοδος Muskingum), Διόδευση πλημμύρας δια μέσου ταμιευτήρα/Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και τηλεπισκόπησης στην Υδρολογία. Α/Α βδομάδας διδασκαλίας Περιεχόμενα του μαθήματος 1 • Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες • Εισαγωγή στην στατιστική – πιθανολογική ανάλυση υδρολογικής πληροφορίας 2 • Στατιστική – Πιθανολογική ανάλυση υδρολογικής πληροφορίας 3 • Μελέτη των ατμοσφαιρικών διεργασιών και κατακρημνισμάτων • Μέθοδοι μέτρησης υετόπτωσης – Δίκτυα υετόπτωσης • Ανάλυση δεδομένων βροχόπτωσης • Xωρική κατανομή της βροχόπτωσης • Εύρεση μέσης επιφανειακής βροχόπτωσης. 4 • Χρονική κατανομή υετόπτωσης • Συνθετικές μεθοδολογίες χρονικής κατανομής υετόπτωσης 5 • Υπολογισμός καμπυλών Έντασης-Διάρκειας-Συχνότητας (Intensity-Duration-Frequency, IDF curves). Υπολογισμός καμπυλών Ύψους-Διάρκειας-Συχνότητας (Depth-Duration-Frequency, DDF curves) • Υπολογισμός καταιγίδας σχεδιασμού. 6 • Υδρολογικές Απώλειες • Μέθοδοι μέτρησης και υπολογισμού εξάτμισης και εξατμισοδιαπνοής, κατακράτησης, και διήθησης 7 • Περίσσευμα βροχής • Μέθοδοι εκτίμησης των απωλειών βροχής. Εκτίμηση του περισσεύματος βροχής με τη μέθοδο SCS 8 • Απορροές • Μέθοδοι μέτρησης απορροών-Υδρομετρία • Υδρομετρικοί σταθμοί-υδρομετρικά δίκτυα. 9 • Επεξεργασία υδρομετρικών παρατηρήσεων • Καμπύλες διάρκειας απορροής (Flow Duration curves) • Αθροιστικές καμπύλες απορροής 10 • Πλημμυρικές απορροές • Μοναδιαίο Υδρογράφημα • Προσδιορισμός μοναδιαίου υδρογραφήματος • Στιγμιαίο Μοναδιαίο Υδρογράφημα. 11 • Υπολογισμός χρόνου συγκέντρωσης απορροής και χρόνου υστέρησης απορροής • Εμπειρικές μέθοδοι εκτίμησης πλημμύρας σχεδιασμού • Ορθολογική μέθοδος • Συνθετικό Μοναδιαίο Υδρογράφημα 12 • Διόδευση πλημμύρας • Υδρολογικές μέθοδοι διόδευσης πλημμύρας • Διόδευση πλημμύρας δια μέσου τμήματος ποταμού (Μέθοδος Muskingum). 13 • Διόδευση πλημμύρας δια μέσου ταμιευτήρα • Υδρολογία χιονοσκεπών περιοχών. Ισοζύγιο ενέργειας χιονιού • Φυσικές διεργασίες δημιουργίας απορροής από συσσωρευμένο χιόνι 14 • Μαθηματικά Μοντέλα Βροχής-Απορροής • Ταξινόμηση μοντέλων • Εφαρμογές Γ.Σ.Π. και τηλεπισκόπησης στην Υδρολογία
Λέξεις Κλειδιά
Επιφανειακή Υδρολογία, Υδρομετεωρολογία, Ανάλυση ακραίων υδρο-μετεωρολογικών ποσοτήτων σχεδιασμού, Μοναδιαίο Υδρογράφημα, Διόδευση πλημμυρών διαμέσου ποτάμιου τμήματος και ταμιευτήρα/λίμνης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαλέξεις με PowerPoint, Σημειώσεις, Ασκήσεις και Ανακοινώσεις στο e-class.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση50
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων45
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γλώσσα Αξιολόγησης Ελληνικά (Αγγλικά για φοιτητές Erasmus) Μέθοδοι αξιολόγησης Οι διαλέξεις του μαθήματος συνδυάζονται με αντίστοιχες εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές στις οποίες βασίζεται σημαντικό τμήμα της αξιολόγησης. 100% Γραπτή εξέταση: Ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις. Χωρίς οπτικοακουστικά μέσα. Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυση προβλημάτων/ασκήσεων τεχνικής υδρολογίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μιμίκου, Μ. και Ε. Μπαλτάς, 2012. «Τεχνική Υδρολογία», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., ISBN: 978-960-491-066-3 [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22770465] ή Παπαμιχαήλ, Δ., 2001. «Τεχνική Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων», 1η Έκδοση, Εκδόσεις Γιαχούδη, ISBN: 960-7425-81-2 [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8678] ή Τσακίρης, Γ., 2012. «Υδατικοί Πόροι Ι. Τεχνική Υδρολογία», 1η Έκδοση, Εκδόσεις Συμμετρία, ISBN: 978-960-266-380-6, Διαθέτης (Εκδότης): Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. [Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22771790]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις του Διδάσκοντα και Σημειώσεις Ε. Σιδηρόπουλος και Π. Τολίκας «Μαθήματα Τεχνικής Υδρολογίας», ΑΠΘ, 2009 Επικουρική Βιβλιογραφία: Κουτσογιάννης, Δ., 1997. «Στατιστική Υδρολογία» [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (http://hdl.handle.net/11419/5889). Κουτσογιάννης, Δ., Ξανθόπουλος, Θ., 1999. «Τεχνική Υδρολογία» [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2018