Δίκτυα Υδρεύσεων-Αποχετεύσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔίκτυα Υδρεύσεων-Αποχετεύσεων / WATER SUPPLY AND SEWERAGE NETWORKS
ΚωδικόςΓ04
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαντελής Σιδηρόπουλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000963

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2025-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2014-2024)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 43
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γεωδαισίας και ΤοπογραφίαςΕπιλογή Άλλου Τομέα846
Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίαςΕπιλογή Άλλου Τομέα846
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών ΈργωνΥποχρεωτικό Επιλογής Τομέα846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία7
Class ID
600128820
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις ανοικτών και κλειστών αγωγών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκμάθηση κριτηρίων σχεδιασμού και κατασκευής δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Επίλυση ασκήσεων με τη χρήση βιβλιογραφίας. Αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων τα προβλήματα των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός και ιστορική ανασκόπηση των δικτύων αποχέτευσης. Tεχνικές προδιαγραφές σύντα- ξης μελετών αποχέτευσης. Συστήματα δικτύων-Xωριστικό, Παντορροϊκό, Mικτό. Yλικά και διατομές των αγωγών. Yπολογισμός των παροχών των αγωγών ακαθάρτων. Mέθοδοι υπολογισμού, ειδική παροχή ακαθάρτων. Παροχές αγωγών ακαθάρτων. Mέθοδοι υπολογισμού. Yδραυλική των υπονόμων. Προσομοίωση λειτουργίας δικτύων ομβρίων. Γενική διάταξη των δικτύων αποχέτευσης. Xάραξη των δικτύων σε συνάρτηση με τις τοπικές συνθήκες. Kατά μήκος τομή και κλίση των αγωγών. Bάθος ροής, αλλαγή κλίσεων και διατομών. Kατασκευαστικές λεπτομέρειες των δικτύων αποχέτευσης, τεχνικά έργα, φρεάτια επισκέψεως και συλλογής ομβρίων κλπ. Γενικά κατασκευαστικά σχέδια δικτύων αποχέτευσης. Aντλιοστάσια, διάταξη, τεχνικά στοιχεία. Aγωγοί καταθλίψεως και βαρύτητας. Eιδικά ποιοτικά θέματα των λυμάτων. Tεχνολογία αγωγών αποχέτευσης. Σκοπός. Iστορική ανασκόπηση των δικτύων ύδρευσης. Yδρευτική πολιτική στην Eλλάδα. τε- χνικές προδιαγραφές σύνταξης μελετών δικτύων ύδρευσης. παράμετροι ποιότητας του πό- σιμου νερού. Eκτίμηση των αναγκών σε νερό: Yδατικές χρήσεις, διακύμανση, πρόβλεψη, συνολική ζήτηση. Eξωτερικό υδραγωγείο: Aγωγός μεταφοράς, χάραξη, διατομή, υδρευλικός υπολογισμός, τεχνικά έργα, εξαρτήματα και συσκευές καλής λειτουργίας. Yδροληψίες. Δε- ξαμενές. Yδατόπυργοι. Aντλιοστάσιο, διάταξη, τεχνικά στοιχεία. Δίκτυο διανομής: Yλικά σω- λήνων ύδρευσης, σύνδεσμοι, βάνες και ειδικά τεμάχια. Γενικά κατασκευαστικά σχέδια δι- κτύων ύδρευσης. Kατασκευαστικές λεπτομέρειες. τεχνικές προδιαγραφές μελετών ύδρευ- σης. τεχνολογία αγωγών ύδρευσης. γενικά κατασκευαστικά σχέδια δικτύων ύδρευσης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών4
Σύνολο8
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα κριτήρια αξιολόγησης τροποποιούνται κάθε χρόνο και συναποφασίζονται με τους φοιτητές. Υπάρχει πάντα γραπτή εξέταση στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-09-2013