ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΗ ΜΕ GPS

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΗ ΜΕ GPS / THE GRAVITY FIELD AND GPS/ LEVELING
ΚωδικόςΓΠ0217
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000083

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γεωπληροφορική (2014-2015)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Σύγχρονες Γεωδαιτικές ΕφαρμογέςΥποχρεωτικό217,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γεωπληροφορική (2006-2007)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Σύγχρονες Γεωδαισικές ΕφαρμογέςΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΗ ΜΕ GPS
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600128838
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ανάλυση παρατηρήσεων βαρύτητας και αναγωγή τους. Χρήση δεδομένων βαρύτητας για πρόγνωση γεωειδούς. Ανάπτυξη αλγορίθμων για βέλτιστο συνδυασμό υψομέτρων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Προβλήματα συνοριακών τιμών στο πεδίο βαρύτητας, στοχαστική και φασματική επίλυση του ολοκληρώματος του Stokes. Διαταρακτικά μεγέθη στο πεδίο βαρύτητας της Γης. Χωροσταθμικές επιφάνειες αναφοράς και γεωδυναμικοί αριθμοί. Χωροσταθμικό ελλειψοειδές και σφαιροδυναμικές επιφάνειες. Φασματική ανάλυση γεωδυναμικών μοντέλων από CHAMP, GRACE και GOCE μέσω συντελεστών μεταβλητότητας και συντελεστών μεταβλητότητας σφάλματος. Ενοποίηση κατακόρυφων συστημάτων αναφοράς και προσδιορισμός Wo. Η συνεισφορά των δεδομένων της αποστολής GRACE στη μελέτη των μεταβολών του ισοζυγίου μάζας.
Λέξεις Κλειδιά
πεδίο βαρύτητας. GPS, συνόρθωση, γεωδυναμικά μοντέλα, δορυφορική γεωδαιαία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Δημοσιεύσεις από επιστημονικά περιοδικά
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση και εργασίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δημοσιεύσεις σχετικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-02-2014