ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / EVALUATION OF FEASIBILITY AND ECONOMIC VIABILITY OF TRANSPORTATION PROJECTS
ΚωδικόςΔΧ0215
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000044

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου (2014-2015)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων ΑνάπτυξηςΥποχρεωτικό217,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τεχνικές και Μέθοδοι στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου (2006-2007)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων ΑνάπτυξηςΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600128850
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εκμάθηση βασικών εννοιών της οικονομικής των μεταφορών. Κατανόηση ανάλυσης κόστους. Κατανόηση εννοιών αξίας χρόνου και κόστους ατυχημάτων. Κατανόηση της έννοιας του εξωτερικού κόστους στις μεταφορές. Κατανόηση θεμάτων τιμολόγησης χρήσης συγκοινωνιακής υποδομής. Εκμάθηση τρόπων αποτίμησης στοιχείων κόστους και οφέλους συγκοινωνιακών έργων. Εκμάθηση ανάλυσης κόστους – ωφελειών και ανάλυσης ευαισθησίας. Εκμάθηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης συγκοινωνιακών έργων. Εκμάθηση προδιαγραφών εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας συγκοινωνιακών έργων. Κατανόηση μεθόδων συνεργασιών ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Εκμάθηση τεχνικών πολυκριτήριας ανάλυσης και ανάλυσης SWOT. Εκμάθηση ερευνών δηλωμένων και αποκαλυπτόμενων προτιμήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διαδικασίες και μέθοδοι μελέτης αξιολόγησης ex-ante / ex-post σκοπιμότητας και βιωσιμότητας συγκοινωνιακών έργων. Προσδιορισμός κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας συγκοινωνιακών έργων - παράμετροι κόστους. Η τεχνική και οικονομική προσέγγιση: βασικές έννοιες, αρχές και εργαλεία. H πολυκριτήρια προσέγγιση: αρχές και εργαλεία. Η χρηματοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας: Δημόσιοι πόροι, ιδιωτικοί πόροι, σχήματα σύμπραξης Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα - εθνικά και διεθνή παραδείγματα. Η τιμολόγηση εκμετάλλευσης συγκοινωνιακών έργων: κόμιστρα, διόδια, ναύλοι. Ανάλυση SWOT. Έρευνες δηλωμένων και αποκαλυπτόμενων προτιμήσεων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Σύνολο78
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (70% της συνολικής βαθμολογίας) και εξέταση της εργασίας του μαθήματος (30% της συνολικής βαθμολογίας).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εισαγωγή στην οικονομική των μεταφορών, Σαμπράκος Ευάγγελος. Βιβλίο Οικονομική των μεταφορών, Προφυλλίδης Βασίλειος. Βιβλίο
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2013