ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ERGOPHYSIOLOGICAL EVALUATION OF HUMAN PERFORMANCE
Κωδικός064
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚοσμάς Χριστούλας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000251

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600129121
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες αναμένεται στα πλαίσια του μαθήματος ότι θα: 1. συνδέσουν τη θεωρία με την πράξη μέσω των διαλέξεων και των εργαστηριακών μαθημάτων στις μετρήσεις και στην αξιολόγηση της ανθρώπινης και της αθλητικής απόδοσης. 2. γνωρίσουν και θα κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, το προφίλ και τις ενεργειακές απαιτήσεις αθλητών ατομικών και ομαδικών αθλημάτων. 3. γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά της βασικής έρευνας και θα κατανοήσουν το ρόλο της στην φυσική αγωγή και στον αθλητισμό. 4. εξασκηθούν στην ανάλυση και στην ερμηνεία των δεδομένων των μετρήσεων. 5. εξοικειωθούν με το σχεδιασμό, την οργάνωση και την αξιολόγηση αθλητικών μετρήσεων σε διάφορες ηλικιακές ομάδες, καθώς και σε αθλητές ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Μέτρηση και αξιολόγηση. Ποιό το κέρδος των αθλητών και των αθλουμένων για να συμμετέχουν στις δοκιμασίες μέτρησης των φυσιολογικών τους δυνατοτήτων. 2. Προσδιορισμός και υπολογισμός. Το περιεχόμενο και οι στόχοι της αξιολόγησης. 3. Βασικά και ειδικά εργόμετρα, πρακτικές εφαρμογές. 4. Χρονολογική και βιολογική ηλικία. Ανθρωπομετρία, σωματικό ανάστημα και σωματικό βάρος. Η σημασία τους στον αθλητισμό. 5. Δείκτης μάζας σώματος και αναλογία περιμέτρου μέσης ισχίων. 6. Πρόβλεψη της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου με ερωτηματολόγιο. Μέτρηση και αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας. 7. Υπολογισμός της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου με τη μέθοδο Astrand. 8. Πρακτική εφαρμογή. 9. Βιολογικά χαρακτηριστικά των αθλητών, τύπος σώματος-κατηγοριοποίηση. 10. Μέθοδοι μέτρησης της Καρδιακής συχνότητας και της Αρτηριακής πίεσης. Πρακτικές εφαρμογές. 11. Εργοφυσιολογική αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης στο υψόμετρο. 12. Εργοφυσιολογική αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης σε ομαδικά αθλήματα. 13. Αρθρική κινητικότητα. Λειτουργική και ηλεκρομυογραφική δραστηριότητα των κοιλιακών και των ραχιαίων μυών.
Λέξεις Κλειδιά
μέτρηση, αξιολόγηση, αρθρική κινητικότητα, ομαδικά αθλήματα, υπολογισμός, προσδιορισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1.Γραπτή δοκιμασία στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάπτυξης. 2.Γραπτή εργασία με θέματα που σχετίζεται με την ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, Β. Κλεισούρα, Εκδόσεις Πασχαλιδη, Αθήνα 2004. 2. Φυσιολογία της Άσκησης: Μία Ολιστική Προσέγγιση”, Peter B. Raven, David H. Wasserman, William G. Squires, Jr & Tinker D. Murray, Ιατρικές Εκδόσεις Λαγός Δημήτριος, Αθήνα 2016. 3. Σημειώσεις του μαθήματος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. McArdle W.D., Katch F.I., Katch V.L. (2001). Φυσιολογία της Άσκησης, 2η έκδοση. Επιστημονική επιμέλεια Κλεισούρας Β. Εκδόσεις Πασχαλίδη, Αθήνα. 2. Åstrand P.O., Rodhal K., Dahl A.H., Stromme S.B. (2003). Text-book of work physiology: Physiological bases of exercise. Champaign, Il: Human Kinetics.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-07-2019