ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ / YEARLY PLANING OF TRAINING PROGRAM
Κωδικός087
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μάνου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000273

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΤΗΣΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600129137
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές -τριες θα έχουν εμβαθύνει τις γνώσεις τους στη θεωρία της αρχής της περιοδικότητας και θα αποκτήσουν την ευχέρεια σχεδιασμού ετήσιων προγραμμάτων προπόνησης τόσο σε ομαδικά όσο και σε ατομικά αθλήματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική αναδρομή. Εισαγωγή στον περιοδισμό. Μοντέλα περιοδισμού - Σύγχρονες τάσεις. Ετήσιος σχεδιασμός. Περίοδος προετοιμασίας. Αγωνιστική περίοδος. Μεταβατική περίοδος. Μεσόκυκλος, Μικρόκυκλος. Προπονητική μονάδα. Αξιολόγηση - Καθοδήγηση της προπόνησης.
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδιασμός προπόνησης, περίοδος προετοιμασίας, αγωνιστική περίοδος, μεταβατική περίοδος, προπονητική μονάδα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτές εξετάσεις 2. Προαιρετική εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Fleck, S., Kraemer, N. Προπόνηση Δύναμης – Σχεδιασμός Προγραμμάτων.Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάλτο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Grosser, M. 1994. Προπόνηση ταχύτητας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ 2.Grosser, Μ. & Starischka S. 2000. Προπόνηση φυσικής κατάστασης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ 3.Martin, D., Carl, K., Lehnertz, K. 1995. Εγχειρίδιο προπονητικής. Κομοτηνή: Εκδόσεις Αλφάβητο 4.Martin, D., 1994. Προπόνηση στην παιδική και εφηβική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. 5.Weineck, J., 1997. Προπονητική, Φυσική κατάσταση Ποδοσφαίρου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. 6. Κέλλης, Σ. 2000. Φυσική κατάσταση νεαρών καλαθοσφαιριστών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΣΑΛΤΟ. 7. Κέλλης, Σ.. Σημειώσεις μαθήματος επιλογής: Ετήσιος σχεδιασμός αθλητικής προπόνησης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-10-2015