ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ / TRAMPOLINE
ΚωδικόςΕΠ018
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Μυλώσης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000564

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600129247
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να εργασθούν ως προπονητές σε Συλλόγους που καλλιεργούν το τραμπολίνο γνωρίζοντας τις βασικές αρχές τεχνικής στοιχείων με περιστροφή στον εγκάρσιο άξονα. Επίσης μπορούν να οργανώσουν ομάδες επιδείξεων σε ιδιωτικά γυμναστήρια και σε Δήμους που καλλιεργούν το Τραμπολίνο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ιστορική εξέλιξη του τραμπολίνου στον παγκόσμιο και ελλαδικό χώρο. Οργάνωση και ασφάλεια του μαθήματος. 2. Ασκήσεις παιγνιώδους μορφής και γνωριμίας με το τραμπολίνο. 3. Αναπηδήσεις. 4. Αναπήδηση με συσπείρωση, με διάσταση, με δίπλωση. 5. Αναπήδηση με περιστροφή στον επιμήκη άξονα (1/2 και 1/1). 6. Προσγείωση στην εδραία θέση. 7. Προσγείωση στην πρηνή κατάκλιση. 8. Προσγείωση στην πλάτη. 9. Από την εδραία θέση ½ στροφή στην εδραία θέση. 10. Βασικές αρχές τεχνικής στοιχείων με περιστροφή στον εγκάρσιο άξονα, στοιχεία βιοκινητικής. 11. Σάλτο πίσω με ζώνη ασφάλειας. 12. Ορολογία και κανονισμοί τραμπολίνου. 13. Συνδυασμός των στοιχείων – προγράμματα.
Λέξεις Κλειδιά
Τραμπολίνο,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η απόκτηση βασικών θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων με στόχο την ανταπόκριση στις απαιτήσεις μαζικής μορφής και πρώτης αγωνιστικής βαθμίδας στο τραμπολίνο.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις13
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Σύνολο13
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για να περάσει το μάθημα ο φοιτητής-τρια πρέπει να έχει προαγώγιμο βαθμό και στην θεωρία και στην πράξη.Εάν περάσει μόνο την πράξη ή την θεωρία ο βαθμός κρατείται απο τον καθηγητή και όταν περάσει καιτο άλλο μέρος του μαθήματος προστίθενται πράξη και θεωρία, διαιρείται το σύνολο δια δύο και βγαίνει ο τελικός βαθμός.Η θεωρία περιλαμβάνει την μεθοδολογία σύγχρονων μεθόδων εκμάθησης των ασκήσεων, την βοήθεια, την οργάνωση του μαθήματος και ιστορικά στοιχεία του αθλήματος. Στην πράξη οι φοιτητές - τριες εξετάζονται στις ασκήσεις που διδάσκονται καθόλη την χρονιά με βασικό γνώμονα την εκτέλεση δεξιοτήτων και προασκήσεων που μπορούν να εκτελεσθούν από αυτές τις ηλικίες.Οι ακήσεις περιγράφονται στον Οδηγό σπουδών και στην ενότητα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-02-2016