ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ / MOTOR CONTROL
ΚωδικόςΕΠ0128Κ
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλεία Χατζητάκη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001295

Πρόγραμμα Σπουδών: Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ 2014-2015

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 33
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600129413
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν αρκετά καλά την ανατομία και την φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος. Γνώσεις βιοκινητικής / εμβιομηχανικής είναι επίσης χρήσιμες για την παρακολούθηση του μαθήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα εισαγάγει τον φοιτητή/τρια στις βασικές αρχές που διέπουν την οργάνωση και τον συντονισμό των μελών κατά την εκτέλεση σύνθετων κινήσεων. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν βασική προϋπόθεση για την κατανόηση και αναγνώριση της συνθετότητας της κίνησης αλλά και των απεριόριστων δυνατοτήτων του ανθρώπινου κινητικού συστήματος σε ότι αφορά τον συντονισμό και την αθλητική απόδοση. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τους σύνθετους μηχανισμούς παραγωγής και ελέγχου της κίνησης να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στο σχεδιασμό προγραμμάτων με στόχο την εκμάθηση των εξειδικευμένων δεξιοτήτων που απαιτούν τα διάφορα αθλήματα, όσο και στο σχεδιασμό της προπόνησης. να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και τον προβληματισμό σε θέματα που αφορούν τους μηχανισμούς και τις θεωρίες ελέγχου της κίνησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην κίνηση . Βαθμοί ελευθερίας - Τεστ προόδου 1 Θεωρίες ελέγχου της κίνησης - Ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα ελέγχου της κίνησης - Τεστ προόδου 2 Σχεδιασμός και έλεγχος κινητικών δεξιοτήτων των άνω άκρων (άπλωμα χεριού, λαβή αντικειμένου, στόχευση, πέταγμα, αμφίπλευρες κινήσεις) Έλεγχος στάσης. Δεξιότητες στατικής και δυναμικής ισορροπίας Δεξιότητες μετακίνησης (βάδιση, τρέξιμο) - Τεστ Προόδου 3 Έλεγχος ρυθμικών κινήσεων Η έννοια του ρυθμού και του χρόνου στην κίνηση Τεχνικές καταγραφής και αξιολόγησης αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων Εργαστηριακή άσκηση – Έλεγχος δεξιοτήτων ισορροπίας Εργαστήριο ελέγχου και μάθησης της κίνησης: Πρακτικές εφαρμογές και προεκτάσεις στην αθλητική επιστήμη Ανάπτυξη και μάθηση εξειδικευμένων αθλητικών δεξιοτήτων - Οι επιδράσεις της γήρανσης στην εκτέλεση κινητικών δεξιοτήτων Έλεγος σύνθετων πολυ-αρθρικών κινήσεων
Λέξεις Κλειδιά
κινητικός έλεγχος, συντονισμός, ισορροπία, κινητική επιδεξιότητα, αντίληψη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ατομική διδασκαλία (ασύγχρονη) εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων του elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Εργαστηριακή Άσκηση241,0
Εκπόνηση μελέτης (project)251
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
3 τεστ προόδου (στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-tefaa) 1 γραπτή εργασία με πειραματικα δεδομένα (στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-tefaa) τελική γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM (1995). Νευροεπιστήμη και Συμπεριφορά. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης Rose, D.J. (1998). Κινητική Μάθηση και Κινητικός Έλεγχος. University Studio Press: Θεσ/νίκη. Sημειώσεις μαθήματος (blackboard)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-03-2019