ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι / TEACHING (DIDACTICS) OF PE IN PRIMARY EDUCATION
Κωδικός332
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Χατζόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000537

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600129611
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • Εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την οργάνωση κλειστών και ανοικτών μεθόδων διδασκαλίας. • Κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της παιδαγωγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. • Καλλιεργήσουν το προσωπικό τους στιλ διδασκαλίας. • Θα συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω βιωματικής συμμετοχής σε διδακτικές δραστηριότητες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Οργάνωση μαθήματος 2. Αποτελεσματική διδασκαλία 3. Σχεδιασμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής 4. Προσωπικότητα εκπαιδευτικού 5. Πρόληψη και αντιμετώπιση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς Ι (μπιχεβιοριστικά μοντέλα) 6. Πρόληψη και αντιμετώπιση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς ΙΙ (μοντέλα αυτορρύθμισης) 7. Μέθοδοι διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής 8. Διδασκαλία αθλοπαιδιών 9. Βασικές γνώσεις ψυχολογίας της εκπαίδευσης 10. Η γλώσσα σώματος του εκπαιδευτικού 11. Θέματα αξιολό γησης 12. Παρουσίαση άρθρων 13. Ανακεφαλαίωση - εξετάσεις
Λέξεις Κλειδιά
μέθοδοι διδασκαλίας, διαχείριση τάξης, αξιολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Εργαστηριακή Άσκηση70,3
Άσκηση Πεδίου160,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,8
Εκπόνηση μελέτης (project)130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών140,6
Εξετάσεις40,2
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (70%) Πρακτική εξάσκηση στα σχολεία (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χατζόπουλος, Δ. (2012). Διδακτική Φυσικής Αγωγής. Θεσ/νικη: ΠΑΜΑΚ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επίκαιρα επιστημονικά άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-10-2019