ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ / ESSENTIALS OF YOUNG FITNESS
Κωδικός329
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασιλική Μάνου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600129664
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη της ανάπτυξης και προπόνησης των κινητικών ικανοτήτων στην διάρκεια της αναπτυξιακής περιόδου.Συγκεκριμμένα αναλύεται η ανάπτυξη και η προπόνηση της δύναμης,ταχύτητας,αντοχής,αλτικότητας,επιδεξιότητας.Επιπλέον αναλύεται η επίδραση της άσκησης στο καρδιο-κυκλοφοριακό σύστημα, διατροφή στην παιδική ηλικία και ο μακρόχρονος σχεδιασμός της προπόνησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Βασικές αρχές προπόνησης/εφαρμογή στην παιδική ηλικία.2.Εισαγωγή στην δύναμη και ανάπτυξη της δύναμης.3. Προπόνηση Δύναμης στην παιδική ηλικία 4.Ανάπτυξη και προπόνηση της ταχύτητας 5.Ανάπτυξη και προπόνηση της αλτικότητας 6.Ανάπτυξη και προπόνηση αντοχής 7.Εξέλιξη κινητικών ικανοτοτήτων.8 Κόπωση στην παιδική ηλικία 9. Προπόνηση επιδεξιότητας 10.Καρδιο-αναπνευστικές προσαρμογές της προπόνησης στην παιδική και εφηβική ηλικία. 11. Άσκηση και διατροφή στα παιδιά 12.Μακρόχρονος σχεδιασμός προπόνησης 13.Σεμιναριακό μάθημα/παρουσίαση εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
Παιδιά, δύναμη, ταχύτητα, αντοχή, Συντονισμός, κινητική ανάπτυξη, παιδική κόπωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Επιστημονικα Αρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Σύνολο1154,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις και εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων σε παιδιά και έφηβους στις αθλοπαιδιές Ζάκας Αθανάσιος, 2010 Θεσσαλονίκη, ΚΩΔ. 40440 - Για μία καλύτερη φυσική αγωγή Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, Γούδας, Χριστοδουλίδη 2003, ΚΩΔ. 7599 -Σημειώσεις
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιστημονικα Αρθρα
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-07-2017