Παιδαγωγική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠαιδαγωγική / Pedagogy
ΚωδικόςΓΚ3100
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000565

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 153
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠαιδαγωγική
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600130108
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί στο να διδαχθούν οι φοιτητές/-ήτριες το πλαίσιο και τους άξονες της παιδαγωγικής επιστήμης, να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τη σύνδεση της Παιδαγωγικής με τη Διδακτική και Μεθοδική και να μυηθούν στην πλούσια προβληματική του έργου του παιδαγωγού γενικά και ειδικότερα του καθηγητή Φ.Α. Επιπλέον, στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται και θέματα που αφορούν –μεταξύ άλλων-, στην αξιολόγηση των μαθητών/τριών, τη συνεκπαίδευση, το παιχνίδι, καθώς και σε παιδαγωγικά ζητήματα που αφορούν στον αθλητικό συναγωνισμό και την απόδοση, και στην προσέγγιση και ερμηνεία φαινομένων που απαντώνται στο χώρο του (πρωτ)αθλητισμού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /-ήτρια θα είναι σε θέση να: α) Γνωρίζει τις βασικές συνιστώσες της παιδαγωγικής διαδικασίας (δηλ. θέματα διδασκαλίας και μάθησης) καθώς επίσης και τα χαρακτηριστικά των πρωταγωνιστών αυτής της διαδικασίας (δάσκαλος, μαθητής) β) Έχει επιστημονική κατάρτιση και είναι ικανός στην πράξη να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός παιδαγωγός εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου και γενικότερα σε χώρους αγωγής των παιδιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Βασικές έννοιες και αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης, κλάδοι της Παιδαγωγικής, μέθοδοι έρευνας της παιδαγωγικής επιστήμης. 2. Παιδαγωγική διαδικασία: δομικά γνωρίσματα, προϋποθέσεις, παιδαγωγικό ζεύγος 3. Ιστορική εξέλιξη του φαινομένου της αγωγής. Προσέγγιση του όρου της φυσικής αγωγής. Διαχρονικοί παράγοντες που καθιστούν την αγωγή αναγκαία και δυνατή 4. Γενικά στοιχεία για το/τη μαθητή/-ήτρια: Σημεία καμπές στη μαθητική σταδιοδρομία, προτιμήσεις μαθητών, παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση, οι «δύσκολοι» μαθητές 5. Αναπτυξιακά στοιχεία για το/τη μαθητή/-ήτρια: Βασικά χαρακτηριστικά της νοητικής, ψυχο-κοινωνικής και κινητικής ανάπτυξης μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 6. Ο Εκπαιδευτικός: Προσωπικότητα, τυπολογίες εκπαιδευτικών, χαρακτηριστικά ιδανικού δασκάλου, ρόλος, βασικές προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού 7. Σκοποί και μέσα αγωγής και μάθησης/Αναλυτικά Προγράμματα φυσικής αγωγής 8. Το παιχνίδι ως παιδαγωγική διαδικασία και η αγωγή για μια δια βίου άσκηση 9. Πρωταθλητισμός για παιδιά από τη σκοπιά της Παιδαγωγικής 10. Τα κίνητρα και η παρακίνηση στη Φυσική Αγωγή / Ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος κινήτρων 11. Η διάγνωση, η μέτρηση και η αξιολόγηση ως παιδαγωγικές διαδικασίες 12. Παιδί, άσκηση και ηθική ανάπτυξη 13. Έλεγχος και διοίκηση της τάξης / Αντιμετώπιση και διαχείριση των κρίσεων στη σχολική τάξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
- Χρήση Η/Υ και Projector για προβολή διαλέξεων - Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος στο Blackboard - Χρήση Τ.Π.Ε. Internet για αποστολή-λήψη Email στην επικοινωνία με τους φοιτητές/ήτριες
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις662,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Σύνολο1566
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προαιρετική εργασία στο χώρο της Παιδαγωγικής της Φυσικής Αγωγής (20%), και γραπτές τελικές εξετάσεις (80% ή 100% για όσους δεν εκπονήσουν εργασία), με ερωτήσεις σύντομης απάντησης. Τα κριτήρια αναφέρονται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και επιπλέον κοινοποιούνται στους/στις φοιτητές/ήτριες στο πρώτο μάθημα.
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Τσορμπατζούδης, Χ. (2003). Εξελικτική και διδακτική προσέγγιση της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης. - Gallahue, David L. (2002). Αναπτυξιακή Φυσική Αγωγή για τα σημερινά παιδιά. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. - Παπαϊωάννου Α., Θεοδωράκης Γ., & Γούδας Μ. (2003). Για μια καλύτερη διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συναφή επιστημονικά περιοδικά / Schientific journals - Journal of Teaching in Physical Education, - European Physical Education Review - International Journal of Physical Education
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-02-2020