ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ / PRACTICAL EXERCISES IN SPECIAL EDUCATION (7TH SEMESTER)
ΚωδικόςΠΑ0402
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000278

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ Ζ΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία1
Class ID
600130216
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές να μπορούν να αξιοποιήσουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις έτσι ώστε να παρατηρήσουν και να μελετήσουν τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης στο πλαίσιο του γενικού νηπιαγωγείου, καθώς και να μελετήσουν τα μαθησιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχέση με τον στόχο της ένταξής του στην ομάδα των συνομηλίκων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα περιλαμβάνει σεμιναριακά μαθήματα, διαλέξεις, φροντιστήρια και πρακτική εφαρμογή σε τμήματα ένταξης νηπιαγωγείων. Τα σεμιναριακά μαθήματα και οι διαλέξεις περιλαμβάνουν: 1. Πραγμάτευση βασικών παιδαγωγικών θεμάτων που αφορούν στην ειδική εκπαίδευση (παιδαγωγική της ένταξης, κουλτούρα των συνομηλίκων και ένταξη στην ομάδα των συνομηλίκων, μαθησιακές απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος και γνωστικά εμπόδια των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο ρόλος του γενικού και του ειδικού παιδαγωγού), 2. Αναπτυξιακές διαταραχές (ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές, νοητική ανεπάρκεια, διαταραχές επικοινωνίας), 3. Κοινωνικά και συναισθηματικά χαρακτηριστικά των παιδιών με αναπτυξιακές διαταραχές. Η πρακτική εφαρμογή σε τμήματα ένταξης νηπιαγωγείων γίνεται από ζεύγη φοιτητριών και φοιτητών.
Λέξεις Κλειδιά
ειδική εκπαίδευση, ένταξη, εξειδικευμένο πρόγραμμα, νοητική ανεπάρκεια, ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές, κουλτούρα συνομιλήκων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια30
Φροντιστήριο20
Πρακτική (Τοποθέτηση)80
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η πρακτική άσκηση υλοποιείται κατά την διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές οφείλουν για 10 μέρες να συμμετέχουν στη λειτουργία ενός νηπιαγωγείου με τμήμα ένταξης ώστε να συλλέξουν τα απαραίτητα δεδομένα που θα τους επιτρέψουν να κάνουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική αξιολόγηση ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και μια σφαιρική παιδαγωγική αποτύπωση της λειτουργίας του τμήματος ένταξης. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με παράδοση εργασίας που θα περιέχει την αξιολόγηση του παιδιού και τη παρατήρηση του τμήματος ένταξης, καθώς και με την παράδοση των αναφορών από τις εκπαιδευτικές τους επισκέψεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2017