ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / MUSEUM AND EDUCATION
ΚωδικόςΕ.1.249
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧαρίκλεια Κανάρη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000311

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600130244
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο της ιστορικής εξέλιξης του Μουσείου ως θεσμού, διεθνώς και στη χώρα μας, δίνεται η ιστορία των αντιλήψεων σχετικά με τον εκπαιδευτικό του ρόλο, για να γίνει κατανοητή η πολλαπλότητα των σημερινών μορφών και λειτουργιών του. Στη συζήτηση για τη Μουσειακή Εκπαίδευση ο όρος «Μουσείο» χρησιμοποιείται με τη διευρυμένη του έννοια, καθώς με αυτόν, πέρα από τα ιδρύματα στα οποία ιστορικά αναφέρεται, νοούνται σήμερα και όλοι οι χώροι (λ.χ. οι εκπαιδευτικές εκθέσεις), με τους οποίους παρουσιάζεται η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά στο κοινό από τους αρμόδιους φορείς. Διερευνώνται οι όροι και οι τρόποι με τους οποίους το Μουσείο επικοινωνεί γενικά με το κοινό και ιδιαίτερα με το παιδικό κοινό και με το οργανωμένο Σχολείο. Εξετάζονται οι ιδιαίτεροι στόχοι και οι τρόποι με τους οποίους το Σχολείο, από τη δική του πλευρά, και ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας μπορούν να αξιοποιήσουν το μουσειακό υλικό και τις εκπαιδευτικές-ερμηνευτικές μεθόδους του μουσείου στη δική τους λειτουργία. Πάνω σ ’αυτό δίνονται παραδείγματα στους φοιτητές και διενεργούνται ασκήσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Power Point στα μαθήματα Ανάρτηση ανακοινώσεων, οδηγιών και εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επικοινωνία με e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Άσκηση Πεδίου14
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων35
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου: α)συμμετοχή σε ασκήσεις στην αίθουσα διδασκαλίας και στις επισκέψεις σε μουσειακούς χώρους β) παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία και παράδοση σχετικής εργασίας η οποία συνυπολογίζεται στη βαθμολογία τους. Τελική αξιολόγηση: Γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ν. Νικονάνου, "Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη", εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2010. 2. Ει. Νάκου,” Μουσεία: Εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός”, εκδ. Νήσος, Αθήνα 2001
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενδεικτικά: Γ. Κακούρου-Χρόνη, “Μουσείο-Σχολείο-Αντικριστές πόρτες στη γνώση”, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2005. Γ. Κόκκινος, Ε. Αλεξάκη (επιμ.),”Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή”, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα 2002
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-06-2013