ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ / EDUCATIONAL MATERIAL AND APPLICATIONS
ΚωδικόςΖ.1.256
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔόμνα Κακανά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000318

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600130251
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος είναι • η απόκτηση θεωρητικών και εφαρμοσμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό υλικό στη σχολική τάξη και τον υπαίθριο εκπαιδευτικό χώρο και • η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μετά από ένα εισαγωγικό μέρος όπου οι τρεις διδάσκοντες παρουσιάζουν γενικά ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος, το τμήμα χωρίζεται μετά από επιλογή σε τρεις ομάδες. Στο μάθημα του κ. Γερμανού εξετάζονται οι βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού υλικού και η σχέση τους με την εκπαιδευτική διαδικασία τόσο στο νηπιαγωγείο, όσο και στους υπαίθριους χώρους που μπορούν να αξιοποιηθούν ως περιβάλλοντα αγωγής και αναψυχής. Στο μάθημα της κ. Τζεκάκη εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες του παιδαγωγικού υλικού που χρησιμοποιείται στην ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία (έννοιες χώρου και παρουσιάζονται παραδείγματα μαθηματικών δραστηριοτήτων με τη χρήση παιχνιδιών και ειδικού εκπαιδευτικού υλικού). Στο μάθημα της κ. Τσιτουρίδου μελετώνται εφαρμογές για την αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε ψηφιακό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, σχεδιάζονται και υλοποιούνται μαθήματα που βασίζονται στην πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς.
Λέξεις Κλειδιά
Εκπαιδευτικό υλικό, Σχολικός Χώρος, Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός, Συνεργατική Μάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία: • Παρουσιάσεις των μαθημάτων με χρήση Power Point και προβολές βίντεο. • Όπου απαιτείται, σύνδεση με το διαδίκτυο Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές: • Απαντήσεις σε απορίες των φοιτητών σχετικά με τις διαδικασίες του μαθήματος, τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και τις εργασίες τους • Οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση των εργασιών και τη διαδικασία αξιολόγησης • Ενημέρωση των φοιτητών για οργανωτικά ζητήματα του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια26
Εργαστηριακή Άσκηση10
Άσκηση Πεδίου15
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων24
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στο μάθημα της κ. Τσιτουρίδου οι φοιτητές/τριες εργάζονται σε ομάδες και επικοινωνούν μέσω της πλατφόρμας moodle. Παρουσιάζουν κάθε εβδομάδα τα ζητήματα που προκύπτουν από το σχεδιασμό και την υλοποίηση των μαθημάτων τους, γεγονός που εξασφαλίζει τη συνεχή αξιολόγηση του έργου τους ενώ στο τέλος Στο μάθημα της κ. Τζεκάκη οι φοιτητές/τριες εργάζονται σε ομάδες και παρουσιάζουν απόψεις και προτάσεις που επιτρέπουν μια συνεχή αξιολόγηση. Σε ομάδες επίσης οι φοιτητές, ως εργασία προόδου, προετοιμάζουν παρουσιάσεις κάποιων προτεινόμενων θεμάτων σε σχέση με τη χρήση παιδαγωγικού υλικού και τέλος προετοιμάζουν μια εργασία στην οποία παρουσιάζουν με ποιό τρόπο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη μαθηματικών ιδεών. Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα του κ. Γερμανού δομείται σε δυο επίπεδα: α) με μελέτη της βιβλιογραφίας και την εκπόνηση σύντομων εκθέσεων και β) με την σταδιακή εκπόνηση μιας εργασίας πεδίου, με την οποία καταγράφονται και αναλύονται τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά σε χώρους που επισκέπτονται οι ομάδες των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθείται μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, που περιλαμβάνει δυο φάσεις: 1η ΦΑΣΗ: α) γραπτές εργασίες και εκθέσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το μάθημα και απόκτηση εμπειρίας σε θέματα παρέμβασης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον β) παρουσίαση και σχολιασμός αντιπροσωπευτικού δείγματος από τις εργασίες αυτές 2η ΦΑΣΗ Εκπόνηση τελικής εργασίας (συμπερασματική) στην οποία οι φοιτητές: • συνθέτουν τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις από τις γραπτές εργασίες και τις εκθέσεις της 1ης φάσης • προχωρούν σε προτάσεις για ανασχεδιασμό του χώρου και εκπαιδευτική αξιοποίηση των χώρων που επισκέφθηκαν
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μπότσογλου, Κ. (2010). Υπαίθριοι χώροι παιχνιδιού και παιδί. Αθήνα: Γκούτενμπεργκ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
D. Germanos GreekQ Αυγητίδου, Σ. (επιμ.) (2001). Το παιχνίδι. Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. Γερμανός, Δ. (2006). Χώρος και διαδικασίες αγωγής. Η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Αθήνα: Γκούτενμπεργκ. Τσουκαλά, Κ. (2006). Παιδική αστική εντοπιότητα. Αθήνα: : Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός. English and French Bell, S. (2008) Design for Outdoor Recreation. London: Taylor & Francis. Braund, M. & Reiss, M. (2004) Learning Science Outside the Classroom. N. York: Routledge. Broda, W.H. (2007). Schoolyard-Enhanced Learning: Using the Outdoors as an Instructional Tool. K-8, Portland, Stenhouse. Caillois, R. (1991). Les jeux et les hommes. Paris : Gallimard/ Essais, 184. Dudek, M. (2005). Children’s Spaces. Oxford: ArchitecturalPress. Moss, M. & Petrie, P. (2002). From Children’s Services to Children’s Spaces. N. York: Routledge. White, J. (2008). Playing and Learning Outdoors: Making Provision for High-Quality Experiences in the Outdoor Environment. N. York: Routledge. M. Tzekaki Greek Σκουμπουρδή, Χ. (2009). Υλικό για τα μαθηματικά της πρώτης σχολικής ηλικίας. Στη θεματική συνερία 'Η θέση του υλικού στη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών", Πρακτικά 3ου Συνεδρίου ΕνΕΔιΜ ‘Μαθηματική Εκπαίδευση και Οικογενειακές Πρακτικές’, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα. Σκουμπουρδή, Χ., & Καλαβάσης, Φ. (2007). Η επίδραση του εκπαιδευτικού υλικού στη διαφοροποίηση των φύλων στα Μαθηματικά. Στο Ε. Ντρενογιάννη, Φ.Σέρογλου, & Ε. Τρέσσου (επιμ.), Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες. Καλειδοσκόποιο, Αθήνα. Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Η χρήση του αριθμητητρίου στα μαθηματικά του νηπιαγωγείου. Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών, 2, 29-50. Κέδρος. Σκουμπουρδή, Χ., & Καλαβάσης, Φ. (2007). Ταξινόμηση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού: σύνδεση με τη Θεωρία Παιγνίων. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας: Οι Σύγχρονες εφαρμογές των Μαθηματικών και η Αξιοποίηση τους στην Εκπαίδευση, 504-514, Λαμία. Σκουμπουρδή, Χ. & Κωσσοπούλου, Α. (2011). Ο γεωπίνακας ως εργαλείο για την κατασκευή σχημάτων από νήπια. Πρακτικά 4ου Συνεδρίου ΕνΕΔιΜ ‘Η τάξη ως πεδίο ανάπτυξης της μαθηματικής δραστηριότητας’, 441-447, Ιωάννινα. (CD-ROM) English Ball, L.D. (1992). Magical Hopes. Manipulatives and the Reform of Math Education. American Educator, 12 - 47. Clements D. & McMillen (1996). Rethinking “concrete” manipulatives. Teaching Children Mathematics, 2, 5. Gravemeijer, K., Lehrer, R., van Oers, B & Verschaffel, L (2002). Symbolizing, Modeling and Tool Use in Mathematics Education. Kluwer Academic Publishers. Szendrei, J. (1996) Concrete Materials in the Classroom in Bishop, A.J. et al. (eds) International Handbook of Mathematics Education Kluwer Academic Publishers. M. Tsitouridou The proposed literature is posted on the platform moodle Course.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2013