ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι / EARLY CHILDHOOD PEDAGOGY AND PRACTICE I
ΚωδικόςΓ.3.270
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία Μπιρμπίλη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80000331

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600130264
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι ανήκει στην Α φάση της Πρακτικής Άσκησης. Η Α φάση συνδυάζει θεωρητική ενημέρωση και πρακτική άσκηση υπό μορφή παρατήρησης της παιδαγωγικής διαδικασίας, συσχετίζει δηλαδή τη θεωρητική γνώση με την εμπειρία από το νηπιαγωγείο και αποσκοπεί: - στην εξοικείωση του φοιτητή/τριας με τη ζωή στο νηπιαγωγείο και με το έργο του/της νηπιαγωγού με την προοπτική του παρατηρητή και μελλοντικού/κης νηπιαγωγού - στην εισαγωγή του φοιτητή/τριας στη συστηματική παρατήρηση και ανάλυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας - στην ευαισθητοποίηση του φοιτητή/τριας σε θέματα και προβλήματα της παιδαγωγικής διαδικασίας στο νηπιαγωγείο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Χρησιμότητα Παρατήρησης - Εισαγωγή στη διαδικασία της παρατήρησης -Εισαγωγή στο πρόγραμμα, το χώρο και τη ζωή του νηπιαγωγείου -θέματα Παρατήρησης -Μέθοδοι παρατήρησης και καταγραφής -Αποφάσεις/Κανόνες που αφορούν την παρατήρηση -Ο παρατηρητής -Σύνθεση και αξιοποίηση πληροφοριών -Εγκυρότητα και Αξιοπιστία Παρατήρησης
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις (ppt), ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού, πολυμεσική διδασκαλία, βίντεο, e-mail, sms
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Σεμινάρια10
Εργαστηριακή Άσκηση14
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50
Φροντιστήριο10
Πρακτική (Τοποθέτηση)30
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος από το 1ο μάθημα. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών γίνεται σταδιακά (διαμορφωτική αξιολόγηση)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Cohen, D., Stern, V. (2001). Παρατηρώντας και Καταγράφωντας τη συμπεριφορά των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg. -Hedi, F. (2000). Επικοινωνία στο νηπιαγωγείο. Αθήνα: Τυπωθήτω
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)(Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) - Οδηγός Νηπιαγωγού, Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη (Ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-06-2013