Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ / COLLABORATIVE APPROACH OF TEACHING AND LEARNING
ΚωδικόςΕΠ.2.066
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔόμνα Κακανά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003016

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 97
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΠροσανατολισμούΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130307

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΛΥΟΜΕΝΟ 1 (171)
ΗμερολόγιοWednesday 16:00 to 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί να αναδείξει το ομαδοσυνεργατικό κίνημα, ως μια βασική συνιστώσα καινοτομίας για το σχολείο του 21ου αιώνα, τόσο για τις Επιστήμες Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών όσο και για τις Επιστήμες της Αγωγής και Εκπαίδευσης Οι φοιτήτριες/τες με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι ικανές/οί να: • εμβαθύνουν θεωρητικά στην ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, ώστε να αξιοποιήσουν τις γνώσεις κατά την επιτέλεση του έργου τους στο μέλλον ως σύγχρονοι παιδαγωγοί προσχολικής ηλικίας • εξοικειωθούν με τις ποικίλες μορφές της • διακρίνουν την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση από άλλα κινήματα • προσδιορίζουν έννοιες και όρους καθώς και τις παιδαγωγικές αντιφάσεις/ αντινομίες • σχεδιάζουν και να υλοποιούν ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες σε μια λογική αλληλεπίδρασης των διαφορετικών μαθησιακών και επιστημονικών περιοχών των επιστημών αγωγής και εκπαίδευσης, • οργανώνουν ομαδοσυνεργατικά δραστηριότητες στο πλαίσιο διαθεματικών προσεγγίσεων και project ώστε να συμβάλλουν στην αναβάθμιση του επιτελούμενου έργου στο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται ένα πολύ επίκαιρο και επίμαχο για την Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση θέμα, την Ομαδοσυνεργατική Προσέγγιση της Διδασκαλίας και Μάθησης. Το ομαδοσυνεργατικό κίνημα επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα σχολική κουλτούρα, η οποία στηρίζεται σε διαφορετικές αρχές και αξίες, απαραίτητες για το μελλοντικό πολίτη, εδραιώνοντας το σχολείο του αύριο και όχι του χθες. Ειδικότερα αρχικά επιχειρείται o εννοιολογικός προσδιορισμός των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων όρων, εξετάζεται το ζήτημα της μετάβασης από την παραδοσιακή τάξη στην ομαδοσυνεργατική, γίνεται ιστορική αναδρομή του κινήματος, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά του, παρουσιάζονται οι βασικές επιδιώξεις, ο ρόλος του εκπαιδευτικού, καθώς και τα κυρίαρχα μοντέλα ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο σύνδεσης και αξιοποίησης της Θεωρητικής γνώσης με την Πράξη παρουσιάζονται αναλυτικά οι αντικειμενικές και υποκειμενικές προϋποθέσεις που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία των ομάδων στην προσχολική εκπαίδευση και αναπτύσσονται ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Τέλος, δίνεται έμφαση στην επιλογή των κατάλληλων παιδαγωγικών και διδακτικών στρατηγικών και παρουσιάζονται και αναλύονται παραδείγματα εφαρμογών ομαδοσυνεργατικής οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Λέξεις Κλειδιά
Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, συνεργατική προσέγγιση, τεχνικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι διαλέξεις υποστηρίζονται από power point Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν βιντεοσκοπημένες εφαρμογές από τάξεις με ομαδοσυνεργατική οργάνωση Η επικοινωνία με τις/τους φοιτήτριες/ές, καθώς και η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού γίνεται μέσω του elearning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις331,3
Εργαστηριακή Άσκηση30,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,4
Εκπόνηση μελέτης (project)241,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών241,0
παρουσιάσεις εργασιών60,2
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται καθ’όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και περιλαμβάνει: - εκπόνηση μικρών εργασιών, όπως μελέτη, ανάλυση και σύνθεση επιλεγμένων άρθρων και υλικού, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, κλπ - τη σταδιακή εκπόνηση εργασίας πεδίου, όπου καταγράφονται & αναλύονται τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (αναλυτικές οδηγίες στο elearning) - εναλλακτικά τελικές γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Κακανά, Δόμνα-Μίκα (2015). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Προοπτικές. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη ΑΕ. (Β’ εκδ). Κωδικός Εύδοξου: 50662490 --Καζέλα Κατερίνα (2009)Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση στην προσχολική εκπαίδευση θεωρία και πρακτικές εφαρμογές. Αθήνα, εκδ. Οδυσσέας Κωδικός Εύδοξου: 46413
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Αναγνωστοπούλου, Μ. (2001). Η Ομαδική διδασκαλία στην Εκπαίδευση. Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη ΑΕ. • Baudrit, A. (2007). Η ομαδοσυνεργατική μάθηση (Επιμ. Κώστας Αγγελάκος), Αθήνα: Κέδρος • Κακανά, Δ.-Μ. & Καπαχτσή, Β. (2012). Η Ομαδοσυνεργατική Προσέγγιση της Μάθησης και Διδασκαλίας. Θεωρητική επινόηση ή εκπαιδευτική πρακτική; Βιώματα εκπαιδευτικών. Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνέδριου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος (επιμ. Κ.Δ.Μαλαφάντης, Ν.Ανδρεαδάκης, Δ.Καραγιώργος, Γ.Μανωλίτσης & Β.Οικονομίδης) (σσ.1261-1271). Αθήνα: Διάδραση • Κακανά, Δ.-Μ. & Καπαχτσή, Β. (2011) Ανάπτυξη του αναστοχασμού και της συνεργατικότητας μέσω της συνεργατικής έρευνας δράσης. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 52, 68-82 • Κακανά, Δ.-Μ., Καβαλάρη, Π., Καζέλα, Κ. & Θάνου, Αγ. (2011). Διερευνώντας τις αντιλήψεις Ελληνίδων νηπιαγωγών για τη συν-εργασία με συναδέλφους. Στο Β. Οικονομίδης (Επιμ.), Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (σσ. 231-243). Αθήνα: Πεδίο • Κακανά, Δ.Μ. & Μπότσογλου, Κ. (2010) ‘Η μετάβαση του εκπαιδευτικού από το παραδοσιακό στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας και μάθησης μέσα από διαδικασίες έρευνας δράσης’, στο Δ. Γερμανός & Μ. Κανατσούλη (επιμ.) ΤΕΠΑΕ 09 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη σχολική εκπαίδευση (σσ. 77-100).. Θεσσαλονίκη: University Studio Press • Kakana, D.-M. & Kavalari, E. (2009) Exploring Greek Kindergarten teachers’ perceptions of colleague collaboration. In Proceedings of Current Issues in Preschool Education in Europe: Shaping the future, που διοργανώθηκε από OMEP European Regional Meeting & Conference, (Ηλεκτρονική έκδοση σε CD). • Κακανά, Δ.-Μ., Καζέλα, Κ., & Ανδριοπούλου, Γ. (2005). Οι Δεινόσαυροι: Διαθεματικό σχέδιο εργασίας (project) μέσω της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Στο Δ. Γερμανός, Κ. Μπίκος, Μ. Μπριρμπίλη, Ε. Παναγιωτίδου & Κ. Μπότσογλου (επ.), Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου, (σσ.185-193). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. • Καζέλα Κ., Ανδριοπούλου Γ., Κακανά Δ.–Μ. (2008) Ανάπτυξη ενός project με θέμα «Πειρατές» με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, στο Δ.-Μ. Κακανά, Γ. Σιμούλη (επιμ.). Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές (σσ.512-522). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο • Καζέλα, Κ., Ανδριοπούλου, Γ. & Κακανά, Δ.-Μ. (2006). Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο μέσα από την εφαρμογή ενός διαθεματικού– ομαδοσυνεργατικού προγράμματος. Στο Δ.-Μ. Κακανά, Κ. Μπότσογλου, Ν. Χανιωτάκη, Ε. Καβαλάρη (Επιμ.) Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική και διδακτική διάσταση. Θεσσαλονίκη: (σ. 599-608). Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, Α.Ε • Κακανά, Δ.-Μ & Καζέλα, Κ. (2003). Πειραματικές δραστηριότητες των φυσικών επιστημών μέσω της εργασίας σε ομάδες: η περίπτωση του μαγνητισμού. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού. Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Ο.Μ.Ε.P., 5, 27-39 • Κακανά, Δ.-Μ. & Καζέλα, Κ. (2003). Συνεργατικές δραστηριότητες με παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από το γνωστικό αντικείμενο του φαινόμενου της διάλυσης στερεών σωμάτων στο νερό. Στο Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.) Οι Φυσικές Επιστήμες και οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Προσχολική Εκπαίδευση. Συλλογικός τόμος. (σ. 7-19). Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα • Κανάκης, Ι. (1987) Η οργάνωση της διδασκαλίας- μάθησης με ομάδες εργασίας, Αθήνα • Καπαχτσή, Β. & Κακανά, Δ.-Μ. (2010) Η συνεργατική έρευνα δράσης ως μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Action Researcher in Education, τ.1. 40-52. Ανακτήθηκε από: http://www.actionresearch.gr/el • Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρης • Meyer, E. (1987). Ομαδική διδασκαλία (μτφρ. Λ. Κουτσούλη) Θεσσαλονίκη: Αφών Κυριακίδη • Μπότσογλου, Κ., Κακανά, Δ.-Μ. & Χατζοπούλου, Κ. (2007). Σύγχρονες μορφές διδασκαλίας και μάθησης: Απόψεις Παιδαγωγών προσχολικής ηλικίας για την ομαδοσυνεργατική. Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού. Περιοδική Επιστημονική Έκδοση της Ο.Μ.Ε.P., 7, 87-100. • Σταυρίδου, Ε. (2000) Συνεργατική Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες, Μια Εφαρμογή στο Δημοτικό Σχολείο. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας • Τριλιανός, Θ. (1998) Προσέγγιση στη Μέθοδο Διδασκαλίας με Ομάδες Μαθητών, Αθήνα • Χατζοπούλου, Κ., & Κακανά, Δ-Μ, (2008). Από τον παραδοσιακό εκπαιδευτικό στον εκπαιδευτικό ερευνητή, στο Δ.-Μ. Κακανά & Γ. Σιμούλη (επιμ.). Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Διδακτικές Πρακτικές. (σσ.88-94). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020