ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ / EARLY CHILDHOOD PEDAGOGY AND PRACTICE II
ΚωδικόςΠΡ.3.062
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυαγγελία Παπαδοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003421

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 245
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕφαρμοσμ. Προσχολ. Παιδαγωγική7424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600130321
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΡ.3.061 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ι
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν διδαχθεί και βαθμολογηθεί επιτυχώς στο μάθημα Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική Ι. Είναι βοηθητικό για τις σπουδές τους να έχουν διδαχθεί και βαθμολογηθεί επιτυχώς στα μαθήματα βάσης που αντιστοιχούν στα επιστημονικά πεδία που πρόκειται να επιλέξουν.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος της Πρακτικής του Ζ’ Εξαμήνου είναι η ανάπτυξη παιδαγωγικού, ειδικού διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού προβληματισμού του φοιτητή/τριας αναφορικά με τα διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα που υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών του/της. Οι προσεγγίσεις εκκινούν με τα κοινά βασικά ζητήματα των διαφορετικών επιστημονικών αντικείμενων και βαθμιαία αναδεικνύονται οι ιδιαιτερότητες του καθενός, ώστε ο/η φοιτητής/τρια να είναι σε θέση να εστιάσει και να δημιουργήσει κατάλληλα μαθησιακά και κοινωνικά περιβάλλοντα. Ο/η φοιτητής/τρια:  Συλλέγει δεδομένα για τα παιδιά της τάξης, τα χαρακτηριστικά τους και το μαθησιακό τους περιβάλλον.  Διατυπώνει στόχους και αξιοποιεί την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου για τα διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα, καθώς οργανώνει το περιεχόμενο αντίστοιχων μαθησιακών δραστηριοτήτων.  Συσχετίζει με την πράξη διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση και διδασκαλία των παιδιών προσχολικής ηλικίας, ώστε να κατανοήσει τα κίνητρα, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τον τρόπο αντίληψης του παιδιού προσχολικής ηλικίας για μάθηση.  Αξιολογεί τα αποτελέσματα μέσα από διαδικασίες αναστοχασμού. Στόχοι Επαγγελματικής Ανάπτυξης  Να αντιληφθούν τη σημασία της εξειδίκευσης και εμβάθυνσης σε συγκεκριμένους τομείς καθώς και της προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες της τάξης  Να παρακολουθούν και να συμβουλεύονται τη σχετική βιβλιογραφία και να επιλέγουν το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό  Να συνεργάζονται με την εκπαιδευτικό της τάξης και τους υπεύθυνους καθηγητές  Να είναι τυπικοί και υπεύθυνοι στα καθήκοντά τους ως νηπιαγωγοί σεβόμενοι την κουλτούρα και τους κανόνες της εκπαιδευτικής μονάδας στην οποία βρίσκονται  Να κρατούν αρχείο & ημερολόγιο  Να ολοκληρώσουν το τελικό παραδοτέο από τη συμμετοχή τους στην Πρακτική Άσκηση  Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της δια βίου μάθησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιγραφή Το μάθημα χωρίζεται σε 3 φάσεις με διακριτούς μαθησιακούς στόχους και αποτελέσματα. Α΄ Φάση: «Προετοιμασία»  Προετοιμασία για τη διαχείριση πιθανών ιδιαιτεροτήτων στην ομάδα των παιδιών, με σεμινάρια ευαισθητοποίησης στη διαπολιτισμική αγωγή, την ειδική αγωγή, την ψυχολογία και την αγωγή του χώρου. Τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται στο πανεπιστήμιο. Β΄ Φάση: Υλοποίηση Μαθησιακών Δράσεων Β1. «Παρατήρηση, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μαθησιακών Εμπειριών»  Οι φοιτητές επιλέγουν 2 Επιστημονικά Πεδία, ένα από την καθεμιά από τις ακόλουθες ομάδες μαθημάτων: - 2015-16: Α ομάδα – Κίνηση, Μουσική, Πολιτιστική Κληρονομιά, Β ομάδα – Φυσικές Επιστήμες, Γλώσσα & Διγλωσσία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - 2016-17: Α ομάδα – Θέατρο, Εικαστικά, Παιδική Λογοτεχνία Β ομάδα – Μαθηματικά, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Ιστορία  Παρακολουθούν σεμινάρια, διαλέξεις, εργαστήρια και φροντιστήρια από τους διδάσκοντες των Επιστημονικών Πεδίων, ώστε να ευαισθητοποιηθούν στους ιδιαίτερους τρόπους στοχευμένης παρατήρησης και προσέγγισης των νηπίων σε σχέση με αυτά. Αξιοποιούν τις νέες πληροφορίες και την εμπειρία της Πρακτικής Άσκησης του Στ’ εξαμήνου για την παρατήρηση και προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον της τάξης.  Αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν ως παιδαγωγοί και να αξιολογήσουν με εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης συγκεκριμένες μαθησιακές δράσεις, ελεύθερες και οργανωμένες, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους στις αντίστοιχες θεματικές. Αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνθήκες της τάξης. Στη διαδικασία αυτή γνωρίζουν και διαχειρίζονται την καινούρια ομάδα και τις συνθήκες της τάξης του νηπιαγωγείου, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες των παιδιών, βασικές παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις και το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου.  Κατά την προετοιμασία τους υιοθετούν επαγγελματικές πρακτικές καθώς αναζητούν πληροφορίες σε επιστημονικά συγγράμματα και άλλες πηγές, συνεργάζονται με τη νηπιαγωγό της τάξης, δημιουργούν υλικό που θα εξυπηρετήσει τους παιδαγωγικούς τους στόχους, χρησιμοποιούν εργαλεία, όπως φόρμες σχεδιασμού, τήρηση ημερολογίου δραστηριοτήτων και αναστοχασμού κ.ά., για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για μικρές και μεγάλες ομάδες.  Αναπτύσσουν τη δυνατότητα ευρύτερου παιδαγωγικού προβληματισμού μέσα από ευκαιρίες αναστοχασμού σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση. Β2. «Διερεύνηση δράσεων με συνδυασμό αντικειμένων»  Με την εμπειρία παρατήρησης, σχεδιασμού και υλοποίησης μαθησιακών εμπειριών στα δύο επιστημονικά πεδία και την αξιοποίηση του υλικού των καταγραφών τους, διερευνώνται και υλοποιούνται δράσεις διεπιστημονικού χαρακτήρα με συνδυασμό των πεδίων αυτών. Αναζητούνται συστηματικά διαθεματικές συνδέσεις ή προεκτάσεις μεταξύ διαφορετικών γνωστικών περιοχών, ενισχύονται οι συσχετίσεις, συνθέσεις και γενικεύσεις που οδηγούν στην ολιστική αντιμετώπιση της γνώσης.  Με την υποστήριξη του φοιτητή-εκπαιδευτικού τα βιώματα, οι εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αναδεικνύονται και αξιοποιούνται για το σχεδιασμό και την εξέλιξη της διαδικασίας μάθησης διασυνδέοντας διάφορες γνωστικές περιοχές. Έμφαση δίνεται στο διακριτικό ρόλο του εκπαιδευτικού για την οργάνωση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος για μάθηση και εργασία σε ομάδες και την επίλυση προβλημάτων μέσα από το παιχνίδι. Ο φοιτητής δημιουργεί ευκαιρίες ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις γνώσεις και να εξασκούν τις δεξιότητές τους μέσα από την αναζήτηση, την παρατήρηση και τον πειραματισμό, τη διατύπωση και διερεύνηση ερωτημάτων, την αιτιολόγηση, την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων, την καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.  Η εξέλιξη και αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας επιτυγχάνεται με συστηματική καταγραφή, συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και αναστοχασμό. Γ΄ Φάση «Ανατροφοδότηση-Αναστοχασμός-Συγγραφή Παραδοτέων»  Στην Γ’ φάση της ΠΑ του Ζ΄ εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες επεξεργάζονται και εφαρμόζουν διαδικασίες αναστοχασμού, αυτοαξιολόγησης & αλληλο-αξιολόγησης για τη διδασκαλία και τη μάθηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, αξιοποιώντας τη θεωρία του κάθε επιστημονικού πεδίου.  Αξιοποιούν τη θεωρία και συνθέτουν το τελικό τους παραδοτέο καθώς επεξεργάζονται όλο το υλικό από την πρακτική άσκηση στα νηπιαγωγεία, το οποίο περιλαμβάνει φύλλα παρατήρησης, οδηγό σχεδιασμού δραστηριοτήτων, ημερολόγιο δραστηριοτήτων, ημερολόγιο αναστοχασμού, μελέτη περίπτωσης κλπ.
Λέξεις Κλειδιά
πρακτική άσκηση, διεπιστημονικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα «Εφαρμοσμένη Προσχολική Παιδαγωγική ΙΙ» θα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.  Στον ψηφιακό χώρο του μαθήματος θα περιλαμβάνεται πλήρης ενημέρωση των φοιτητών για τους στόχους, το πρόγραμμα και το περιεχόμενο του μαθήματος.  Η ενημέρωση των φοιτητών για ημερομηνίες συναντήσεων, διαλέξεων, παράδοση εργασιών αλλά και ανακοινώσεις για τυχόν αλλαγές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα ανάρτησης ανακοινώσεων και ατομικής ενημέρωσης του κάθε φοιτητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Η παράδοση εργασιών θα πραγματοποιείται μέσω του σχετικού πεδίου στην πλατφόρμα με προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες παράδοσης.  Όλο το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος θα βρίσκεται αναρτημένο στον ψηφιακό χώρο του μαθήματος και θα είναι στη διάθεση των φοιτητών για όλο το εξάμηνο. Κατά τη διδασκαλία και την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών θα αξιοποιηθούν συστηματικά οι Τ.Π.Ε . Συγκεκριμένα:  Οι διαλέξεις, τα σεμινάρια και τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με τη χρήση βιντεοπροβολέα για την παρουσίαση εποπτικού υλικού/παρουσιάσεων (power point).  Σε αρκετές περιπτώσεις τα σεμινάρια και οι διαλέξεις υποστηρίζονται με την παρουσίαση και ανάλυση αποσπασμάτων βίντεο από τάξεις νηπιαγωγείων και από εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος προβολές.  Οι αίθουσες στις οποίες πραγματοποιούνται τα σεμινάρια και οι διαλέξεις διαθέτουν σύνδεση ίντερνετ, η οποία θα αξιοποιηθεί σε αρκετές περιπτώσεις από τους διδάσκοντες για την παρουσίαση πηγών και πληροφοριών από το διαδίκτυο.  Σε αρκετές περιπτώσεις ο ψηφιακός χώρος του μαθήματος θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση από την πλευρά των φοιτητών ερωτηματολογίων και ερωτήσεων ανατροφοδότησης.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια241,0
Εργαστηριακή Άσκηση170,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων2008
Φροντιστήριο200,8
Πρακτική (Τοποθέτηση)2409,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Σύνολο60024
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές/τριες επεξεργάζονται και εφαρμόζουν διαδικασίες αναστοχασμού, αυτοαξιολόγησης & αλληλο-αξιολόγησης για τη διδασκαλία και τη μάθηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, αξιοποιώντας τη θεωρία του κάθε επιστημονικού πεδίου. Αξιοποιούν τη θεωρία και συνθέτουν το τελικό τους παραδοτέο καθώς επεξεργάζονται όλο το υλικό από την πρακτική άσκηση στα νηπιαγωγεία, το οποίο περιλαμβάνει φύλλα παρατήρησης, οδηγό σχεδιασμού δραστηριοτήτων, ημερολόγιο δραστηριοτήτων, ημερολόγιο αναστοχασμού, μελέτη περίπτωσης κλπ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γραμματάς, Θ. (2014) Το Θέατρο στην εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και παιδαγωγία, Αθήνα: Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Τσιάρας, Α. (2014) Η αναπτυξιακή διάσταση της διδακτικής του δράματος στην εκπαίδευση, Αθήνα: Παπαζήση Καρακίτσιος, Α. (2011) Παιχνίδια φιλαναγνωσίας και αναγνωστικές εμψυχώσεις, Αθήνα: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε. Τζεκάκη, Μ. (2010) Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία, Αθήνα: Μάρκου Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Tiedt, P.L. & Tiedt, I.M. (2006) Πολυπολιτισμική διδασκαλία, Αθήνα: Παπαζήση
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ορίζεται από τον κάθε διδάσκοντα
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-01-2017