ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ / PHYSICAL SPACE AND EDUCATIONAL PROCESSES
ΚωδικόςΥΒ.1.012
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔόμνα Κακανά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003387

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 123
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130334

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγικό Μπλε
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΛΥΟΜΕΝΟ 1 (171)
ΗμερολόγιοMonday 16:00 to 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι α) η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη σημασία του κτισμένου και του διαμορφωμένου χώρου στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και β) η κατανόηση της σημασίας των σχέσεων χώρου για τη μάθηση και τη διαδικασία ανάπτυξης του παιδιού. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να επισημαίνουν τις σχέσεις παιδιού-χώρου και να τις διαχειρίζονται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο τρόπος είναι με την οργάνωση πρακτικών χώρου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος (δραστηριότητες, projects)οι οποίες θα ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των στοιχείων που θεμελιώνουν την παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Διερευνώνται τόσο τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης του χώρου, όσο και η δυναμική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της σχέσης "παιδί – χώρος" και εξετάζονται οι δυνατότητες σύνδεσής τους με μια διαδικασία αγωγής. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για τη μετατροπή του χώρου σε "πεδίο αγωγής", δηλαδή σε μια υλική ενότητα που θα προσφέρει το πλαίσιο αλλά και τα ερεθίσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία.
Λέξεις Κλειδιά
Χώρος και Ανθρώπινη Συμπεριφορά, Σχέση Παιδί-Χώρος, Υλικό Πεδίο Αγωγής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία: • Παρουσιάσεις των μαθημάτων με χρήση Power Point και προβολές βίντεο. • Όπου απαιτείται, σύνδεση με το διαδίκτυο Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές: • Οργάνωση του μαθήματος με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (blackboard) • Απαντήσεις σε απορίες των φοιτητών σχετικά με τις διαδικασίες του μαθήματος, τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και τις εργασίες τους • Οδηγίες σχετικά με την εκπόνηση των εργασιών και τη διαδικασία αξιολόγησης •Ενημέρωση των φοιτητών για οργανωτικά ζητήματα του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών δομείται σε δυο επίπεδα: α)με μελέτη της βιβλιογραφίας και την εκπόνηση σύντομων εκθέσεων και β)την σταδιακή εκπόνηση μιας εργασίας πεδίου, με την οποία καταγράφονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στα σχολεία που επισκέπτονται οι ομάδες των φοιτητών. Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθείται μια διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, που περιλαμβάνει δυο φάσεις: 1η ΦΑΣΗ: α) γραπτές εργασίες και εκθέσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για το μάθημα και απόκτηση εμπειρίας σε θέματα εκπαιδευτικής λειτουργίας του χώρου β) παρουσίαση και σχολιασμός αντιπροσωπευτικού δείγματος από τις εργασίες αυτές 2η ΦΑΣΗ Εκπόνηση τελικής εργασίας (συμπερασματική) στην οποία οι φοιτητές: • συνθέτουν τα ευρήματα και τις διαπιστώσεις από τις γραπτές εργασίες και τις εκθέσεις της 1ης φάσης • προχωρούν σε προτάσεις για ανασχεδιασμό του χώρου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σχολικά και αστικά περιβάλλοντα που επισκέφθηκαν και των οποίων μελέτησαν τη λειτουργία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γερμανός, Δ., Οι τοίχοι της γνώσης. Αθήνα: Γκούτενμπεργκ / 1ο μέρος (* δεν υπάρχει άλλο αναλόγου περιεχομένου στην ελληνική βιβλιογραφία) Ματσαγγούρας Η.Γ. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση. Αθήνα: Γρηγόρη Χριστίνα και Σία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
IN GREEK: - Γερμανός, Δ. (1999). «Χώρος και εκπαιδευτική αλληλεπίδραση στην προσχολική εκπαίδευση», στο: Χάρης, K., Πετρουλάκης, N., Νικόδημος, Σ., (1999). Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Ατραπός, σσ 775-791 (Τόμος Πρακτικών συνεδρίου). - Γερμανός, Δ. (2000). «Χώρος και πολιτισμική ταυτότητα στο ελληνικό σχολείο», στο: Κωνσταντοπούλου, X., Mαράτου-Αλιπράντη, Λ., Γερμανός, Δ., Οικονόμου, Θ. (επιμ.), (2000). «Εμείς» και οι «άλλοι». Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα. Αθήνα: EKKE-Τυπωθήτω, σσ. 265-280 (συλλογικός τόμος). - Γερμανός, Δ. (2001). Χώρος και διαδικασίες αγωγής. Αθήνα: Gutenberg - Γερμανός, Δ., Γεωργόπουλος, Α. et al. (2002).«Η Λειτουργία του Χώρου ως Υλικό Πεδίο Αγωγής: Εφαρμογή σε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 33, σσ. 94-114. - Γερμανός, Δ. (2006). «Χώρος και διαμόρφωση της συμπεριφοράς στο κοινωνικό περιβάλλον», στο: Συγκολλίτου, Ε. (επιμ.) (2006) Περιβαλλοντική Ψυχολογία: Σύγχρονες τάσεις στον ελλαδικό χώρο. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, σσ. 43-64. - Goehlich, Μ. (2003). Παιδοκεντρική διάσταση στη μάθηση. Αθήνα: Τυπωθήτω. - Pellegrino, P. (2000). Το νόημα του χώρου. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός - Χρυσαφίδης, Κ. (2002). Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg. IN ENGLISH & FRENCH - Bachelard G. (2000), La poétique de l’espace. Paris: P.U.F., coll. «Bibliothèque de Philosophie Contemporaine» - Department of Education and Science (ed.), (2000). “The Outdoor Classroom. Educational Use, Landscape Design & Management of School Grounds.” Building Bulletin 71, London. - Fisher, D.L., Khine, M.S. 2006. Contemporary Approaches to Research on Learning Environments. London : Word Scientific. - Hague, C., Jenkins, P. (ed). 2005. Place identity, planning and participation. New York : Routledge. - Tsoukala, K. (2001). L’image de la ville chez l’enfant. Paris : anthropos - Woolley, H., «Freedom of the City: Contemporary issues and Policy Influences on children and Young People’s Use of Public Open Space in England», στο: Children’s Geographies, 2006, 4 (1), σσ. 45-59. LINKS http://csiss.org/, για το χώρο ως πεδίο έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες http://base.d-p-h.info/fr/fiches/organisme/fiche-organisme-91.html, για το χώρο ως παράμετρο της σχέσης «άτομο –ομάδα -κοινωνία» http://www.architecture-pedagogie.cndp.fr/, για τη σχέση αρχιτεκτονικής και παιδαγωγικής
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-06-2018