ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / SCIENCE EDUCATION
ΚωδικόςΥΒ.1.013
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαναγιώτης Παντίδος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID80003388

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 123
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΜάθημα ΒάσηςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130335

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠαιδαγωγική Σχολή (Πύργος)
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΜΕΓΑΛΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (174)
ΗμερολόγιοΤρίτη 16:00 έως 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
α) Επιστήμες της εκπαίδευσης Κατανόηση εννοιών από τις φυσικές επιστήμες. Περιγραφή και ανάλυση των μηχανισμών των φυσικών φαινομένων. Μύηση των φοιτητών /τριών στους όρους συγκρότησης της διδασκαλίας και της μάθησης εννοιών από τις φυσικές επιστήμες για την προσχολική εκπαίδευση. Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση πειραμάτων για το νηπιαγωγείο κάνοντας χρήση απλών υλικών. β) Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Προσεγγίζονται όψεις επιστημονικών εννοιών και φυσικών φαινομένων. Εξετάζονται ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τις φυσικές επιστήμες ως αντικείμενο διδασκαλίας και μάθησης για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αυτά εντοπίζονται κυρίως στη συγκρότηση της σχολικής εκδοχής της επιστημονικής γνώσης, στις θεωρίες μάθησης και στις επιδράσεις τους στην ανάπτυξη πλαισίων για την οργάνωση δραστηριοτήτων από τις φυσικές επιστήμες στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά και στο ρόλο των φυσικών επιστημών στο αναλυτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη των νοητικών αναπαραστάσεων και στην περιγραφή των γνωστικών εμποδίων των μικρών παιδιών για διάφορες έννοιες και φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Σ’ αυτό το πλαίσιο, το περιεχόμενο του μαθήματος εξειδικεύεται στους όρους οργάνωσης δραστηριοτήτων από τις φυσικές επιστήμες με βάση τις γνωστικές ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επίσης, σχεδιάζονται και διεξάγονται απλά πειράματα τα οποία αφορούν σε επιστημονικές έννοιες και φυσικά φαινόμενα (θερμική αγωγιμότητα, θερμική συστολή και διαστολή διαφόρων υλικών, καταστάσεις της ύλης, επίπλευση-βύθιση, τριβή ολίσθησης κ.ά.) Έτσι, οι συμμετέχοντες επιλέγουν αντικείμενα και υλικά δίνοντας έμφαση σε αυτά που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή, κατασκευάζουν και οργανώνουν πειραματικές διατάξεις, και πραγματοποιούν πειράματα με κύριο σκοπό την ερμηνεία γεγονότων και καταστάσεων από την καθημερινή εμπειρία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις291,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών512,0
Εξετάσεις200,8
πειράματα100,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών λαμβάνονται υπόψη: α) γραπτές εργασίες περιορισμένης έκτασης, β) φύλλα εργασίας που συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γ) προφορική παρουσίαση συγκεκριμένων ζητημάτων (ή και πειραμάτων επίδειξης), δ) τελική γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ραβάνης, Κ. (2002). Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση - Διδακτική και Γνωστική Προσέγγιση. Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα. 2. Χατζηγεωργίου, Γ (1998). Η Φυσική μέσα από τα Μάτια του Μικρού Παιδιού. Γρηγόρης, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ashbrook, P. (2004). 250 Πειράματα Φυσικής για το Νηπιαγωγείο. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. 2. Μουρ, Ο. (1997). Επιστημονικά Πειράματα. Εκδόσεις Αναστασιάδη 3. Van Saan, A. (2004). 365 Πειράματα – Ένα για κάθε μέρα. Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα. 4. Walker, J. (2001). Το Πανηγύρι της Φυσικής. Εκδόσεις Κάτοπτρο, Αθήνα. 5. Ραβάνης, Κ. (2003). Δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο από τον Κόσμο της Φυσικής. Εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα. 6. Χρηστίδου, Β. (επ.) (2008). Εκπαιδεύοντας τα Μικρά Παιδιά στις Φυσικές Επιστήμες. Αφοι Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-01-2017