ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ / Invertebrate Paleontology
ΚωδικόςGGG 320Υ
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Συρίδης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001734

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600130371
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα Μάθουν: • τι είναι τα απολιθώματα • χαρακτηριστικά απολιθώματα και χρονολόγηση • Χρήση απολιθωμάτων στη Γεωλογία, Στρωματογραφία, Παλαιοπεριβάλλον • Πως εμφανίζονται τα απολιθώματα στην ύπαιθρο (2 ημερήσιες ασκήσεις υπαίθρου)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Eισαγωγή. Aπoλίθωση, Aπoλιθώματα. Iχνoλoγία. bασικές αρχές της θεωρίας της εξέλιξης. Xρoνoλόγηση. Eμφάνιση των απoλιθωμάτων στoυς γεωλoγικoύς αιώνες. Περιγραφή και συστηματική κατάταξη των απoλιθωμάτων ασπόνδυλων (Tρηματoφόρα, Σπόγγoι, Koιλεντερωτά, bρυόζωα, bραχιoνόπoδα, Σκώληκες, Mαλάκια, Aρθρόπoδα, Eχινόδερμα, Γραπτόλιθoι). Σημασία και χρήση των απoλιθωμένων ασπόνδυλων στη στρωματoγραφία και παλαιooικoλoγία.
Λέξεις Κλειδιά
Παλαιοντολογία, ασπόνδυλα, απολιθώματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1)Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2)Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Άσκηση Πεδίου160,5
Σύνολο682,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις με τίτλο: Σημειώσεις Παλαιοντολογίας Ασπονδύλων, Γ. Συρίδη, 2007-2008
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-09-2013