ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ / Engineering Geology
ΚωδικόςGGG 758Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Παπαθανασίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001746

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600130383
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι η δημιουργία αποφοίτων Γεωλόγων, κατάλληλα εκπαιδευμένων στην εκπόνηση τεχνικογεωλογικών μελετών για την κατακευή τεχνικών έργων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά τη μηχανική συμπεριφορά των γεωλογικών σχηματισμών, επί ή μέσα στους οποίους κατασκευάζονται τεχνικά έργα. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται τα παρακάτω θέματα: 1) τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηματοσμών που ορίζουν την ευστάθεια τους, 2) εκτίμηση της αντοχής και παραμορφοσιμότητας των γεωϋλικών (βράχος, έδαφος) 3) εκτίμηση της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς στις θέσεις των τεχνικών έργων και εκτίμηση των απαιτο'ύμενων μέτρων στήριξης. Περιεχόμ ενο μαθήμτος (με τίτλους) 1) Εισαγωγή (αντικείμενο της τεχνικιής γεωλογίας και ο ρόλος του γεωλογικού μοντέλου στα τεχνικ΄΄α έργα) 2) Γεωτεχνικό πρόγραμμα 3) τεχνική γεωλογία των εδαφών(σύσταση, περιγραφή εδάφους, φυσικά χαρακτηριστικά) 4) Τεχνική γωλογία των εδαφών (διατμητική αντοχή, κ΄ριτήριο Mohr-Coulomb) 5) Τεχνική γεωλογία βράχου (φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά, του βράχου και των ασυνεχειών) 6) Αντοχή της βραχομάζας και γεωτεχνικές ταξινομήσεις (Q, RMR, GSI) 7) Τεχνική γεωλογία πυριγενών, ιζηματογενών και μεταμορφωμένων πετρωμάτων. 8) Κατολισθήσεις 9) Ευστάθεια πρανών 10) Σήραγγες 11) Φράγματα 12) Θεμελειώσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Φροντιστήριο260,9
Σύνολο521,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών καθορίζεται: -Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου τόσο στη θεωρία όσο και στις ασκήσεις (ένα ενιαίο διαγώνισμα) -Από την παράδοση και διόρθωση 10-12 ασκήσεων που παραδίδονται κάθε εβδομάδα. -Από την παρουσία τους στην άσκηση υπαίθρου και παράδοση σχετικής εργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Λεπτομερείς παρουσιάσεις στο διαδίκτυο (site: http://users.auth.gr/christar/ Edu 9. CHRISTARAS, B. (2006): Soil mechanics laboratory and in situ tests. Techn Chamber of Gr, 2nd Ed. 144p Edu 10. CHRISTARAS, B. (2010). Simple steps on soil mechanics. University Studio Press, 276 p (in Greek)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Edu 1. CHRISTARAS B. (1992): logging methods in boreholes. Geotechnical News (Geotechnical Chamber of Greece), v. 39, Nov. 1992, pp. 41-56 Edu 2. CHRISTARAS B. (2003): Natural building stones. Technical characteristics – Non destructive methods of study. Notes for the post-graduate courses of “Monument protection”, NTUA – Dept. Chem. Eng. 25p. Edu 3. CHRISTARAS, B. (2004). Soil Mechanics. AUTH Web Courses, www.geo.auth.gr/883/ , 149p Edu 4. CHRISTARAS, B. (2004). Laboratory tests of soil mechanics. AUTH Web Courses, www.geo.auth.gr , 133p Edu 5. CHRISTARAS, B & CHATZIANGELOU, M. (2004). Rock mass Description and Classification. AUTH Web courses, www.geo.auth.gr/883/ 28p. Edu 6. CHRISTARAS, B. MAKEDON, TH. & VASALAKIS, AN. (2004). Diamond Core Bits. AUTH Web courses, www.geo.auth.gr/883/ 46p. Edu 7. CHRISTARAS, B. (2005). Landslides (Gr) AUTH Web Courses, www.geo.auth.gr/883/ Edu 8. CHRISTARAS, B. (2005). Landslides (Gr) AUTH Web Courses, www.geo.auth.gr/883/ Edu 9. CHRISTARAS, B. (2006): Soil mechanics laboratory and in situ tests. Techn Chamber of Gr, 2nd Ed. 144p Edu 10. CHRISTARAS, B. (2010). Simple steps on soil mechanics. University Studio Press, 276 p (in Greek) Edu_11 CHRISTARAS, B. & CHATZIANGELOU (2010). Soil Mechanic Formulas AUTH
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-09-2017