ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / Physical and Anthropogene Environment
ΚωδικόςGGΕ 769Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚαλλιόπη Κολιαδήμου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001764

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600130397
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: - διακρίνουν τις φυσικές διεργασίες από την ανθρωπογενή παρέμβαση στο περιβάλλον - κατανοούν την αλληλεπίδραση των "σφαιρών" (Γεώσφαιρα, Υδρόσφαιρα, Κρυόσφαιρα, Ατμόσφαιρα, Βιόσφαιρα-Ανθρωπόσφαιρα, διάστημα) - διακρίνουν μεταξύ φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών - συγκεντρώνουν και να παρουσιάζουν εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το περιβάλλον
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη (καταγραφή, παρακολούθηση, περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία, κατανόηση, πρόβλεψη)των αποτελεσμάτων της αλληλεπίδρασης φυσικών διεργασιών και ανθρωπογενούς δράσης στο περιβάλλον. Η προσέγγιση που ακολουθείται για τη μελέτη του περιβάλλοντος είναι αυτή της υποδιαίρεσής του σε "σφαίρες" (Γεώσφαιρα, Υδρόσφαιρα, Κρυόσφαιρα, Ατμόσφαιρα, Βιόσφαιρα-Ανθρωπόσφαιρα) και της διερεύνησης των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τον ευρύτερο διαστημικό χώρο ως "περιβάλλον", καθώς και για τις ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν. Από την ως άνω οπτική εξετάζονται επίσης ζητήματα φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα βασίζεται στην ενεργή και συνεργατική συμμετοχή των φοιτητών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διδακτική προσέγγιση του αντικειμένου του μαθήματος, με μικροδιδασκαλίες, συγκέντρωση και παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με το περιβάλλον, καθώς και ομαδικές εργασίες που άπτονται του αντικειμένου των Φυσικών Επιστημών/Γεωεπιστημών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Λέξεις Κλειδιά
περιβάλλον, καταστροφές, εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Εκτεταμμένη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. καθ΄όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Εκπόνηση μελέτης (project)120,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50,2
Εξετάσεις20,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-03-2019