ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ / Meteorology
ΚωδικόςGMC 318Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΠρόδρομος Ζάνης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001800

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130427
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο: 1. Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας. 2. Κατανόηση των φυσικών διεργασιών (ατμοσφαιρική και θαλάσσια κυκλοφορία) που διαμορφώνουν τον καιρό και το κλίμα μιας περιοχής. 3. Κατανόηση των χαρακτηριστικών των μετεωρολογικών στοιχείων που διαμορφώνουν τον καιρό (ηλιακή και γήινη ακτινοβολία, πίεση, θερμοκρασία, υετός, άνεμος κ.α.) και της γεωγραφικής κατανομής τους πάνω στη γη. 4. Ικανότητα ερμηνείας των μετεωρολογικών φαινομένων σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες σε σχέση με τις φυσικές και δυναμικές διεργασίες που τα διέπουν όπως η ακτινοβολία, η θερμοδυναμική, δυναμική και μικροφυσική της ατμόσφαιρας. 5. Γνώση της λειτουργίας και της χρήσης των μετεωρολογικών οργάνων και των τεχνικών για τη συλλογή και την ερμηνεία των δεδομένων. 6. Ικανότητα ερμηνείας μετεωρολογικών χαρτών. 7. Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας σε θέματα καιρού. Σχετικά με αποκτούμενες δεξιότητες: 1. Γνώση των σχέσεων της μετεωρολογίας με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιστήμες και δυνατότητα ανάδειξης της σπουδαιότητας της μετεωρολογίας σε αυτές. 2. Απόκτηση δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πρόγνωση καιρού. 3. Ικανότητα εξήγησης ιδεών και αποτελεσμάτων μέσω γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. 4. Απαραίτητα εφόδια για μεταπτυχιακές σπουδές στη μετεωρολογία, κλιματολογία και ατμοσφαιρικές επιστήμες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ατμόσφαιρα και η δομή της. Κινήσεις της γης. Ηλιακή και γήινη ακτινοβολία. Θερμoκρασία της ατμόσφαιρας. Η υγρασία της ατμόσφαιρας. Θερμοδυναμική του ατμοσφαιρικού αέρα. Στατική της ατμόσφαιρας. Υδροσυμπυκνώσεις - νέφη - υετός. Aτμoσφαιρική πίεση και άνεμοι. Aτμoσφαιρικές διαταράξεις - Συστήματα καιρoύ. Γενική κυκλoφoρία της ατμόσφαιρας. Eργαστήρια (εξoικείωση στη μετεωρoλoγική παρατήρηση).
Λέξεις Κλειδιά
μετεωρολογία, καιρός, ατμόσφαιρα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις531,8
Άσκηση Πεδίου20,1
Φροντιστήριο250,8
Σύνολο802,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
«Μαθήματα Γενικής Μετεωρολογίας». Τ. Μακρογιάννης, Χ. Σαχσαμάνογλου. ΧΑΡΙΣ Μ.Ε.Π.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-06-2014