ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι / Foreign Language Geological Terminology I
ΚωδικόςGGN 539Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Μέλφος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001830

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600130436
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Α. Αγγλικά: Προαπαιτείται γλωσσικό επίπεδο Β2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Ξένων Γλωσσών. Β. Γερμανικά: Προαπαιτείται γλωσσικό επίπεδο Β1 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Ξένων Γλωσσών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να κατανοούν τη βασική ειδική γλώσσα και ορολογία της επιστήμης της Γεωλογίας, να μεταφράζουν στα ελληνικά γεωλογικά κείμενα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
A. Aγγλικά: Aυθεντικά κείμενα από διάφορα κειμενικά είδη της Γεωλογίας που αφορούν στα παρακάτω θέματα: Τι είναι Γεωλογία? Γεωλογικές Δομές, Παραμόρφωση του φλοιού, Πετρώματα, Μαγματική εξέλιξη, Ο Κύκλος του Νερού και το Κλίμα, Ενεργή ρηγμάτωση σε πολυθραυσιγενείς περιοχές; παραδείγματα από την Ελλάδα- Εισαγωγή. Τα κείμενα συνοδεύονται από δραστηριότητες λεπτομερούς κατανόησης περιεχομένου και δραστηριότητες για εξάσκηση στο ειδικό γεωλογικό λεξιλόγιο. Β. Γερμανικά: Εισαγωγή στην ορολογία της επιστήμης της Γεωλογίας. Κείμενα ορολογίας, ασκήσεις λεξιλογίου. Μετάφραση ειδικών όρων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών180,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αγγλικα: Γραπτή τελική εξέταση Γερμανικά: Γραπτή τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Β. Γερμανικά: Allgemeine Geologie. Einführung in das System Erde. Spektrum Verlag.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-12-2020