ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ / Sedimentary Petrology
ΚωδικόςGMO 321Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Καντηράνης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001837

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600130444

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤρίτη 15:00 έως 17:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤρίτη 17:00 έως 19:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤρίτη 19:00 έως 21:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΑ (196)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 10:00 έως 12:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 15:00 έως 17:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 17:00 έως 19:00
ΚτίριοΣχ. Θετικών Επιστημών - νέο κτίριο - Ανατολ. πτέρυγα
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΕ12 (362)
ΗμερολόγιοΤετάρτη 19:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • GMO 212Y ΠΕΤΡΟΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα ιζηματογενή πετρώματα σε υπαίθρια και εργαστηριακή παρατήρηση, θα μπορούν να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για τον/τους τρόπο/πους που πρέπει να μελετηθεί ένας ιζηματογενής σχηματισμός, να επιλύουν προβλήματα σχετικά με τη φύση και την προέλευση των ιζηματογενών πετρωμάτων και τελικά θα μπορούν να ταξινομήσουν τα ιζηματογενή πετρώματα (κλαστικά, χημικά, βιογενή) με βάση τα διεθνώς εφαρμοζόμενα πρότυπα ταξινόμησης. Επιπλέον, στα εργαστηριακά μαθήματα παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας και μελέτης των ιζηματογενών πετρωμάτων, γνώση που είναι απαραίτητη για ένα γεωλόγο σε όλα τα στάδια της επαγγελματικής του πορείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρoέλευση. Διεργασίες ιζηματoγένεσης. Iστός. Στατιστικές παράμετρoι. Συστατικά ιζημάτων. Tαξινόμηση. Kλαστικά Iζήματα (Kρoκαλoπαγή, Λατυπoπαγή, Ψαμμίτες, Πηλόλιθoι, Άργιλoι). Διαγένεση ψαμμιτών, πηλoλίθων και αργίλων. Φλύσχης, Moλάσσα. Λατερίτες, bωξίτες. Hφαιστειoκλαστικά Iζήματα (Toφφίτες). Xημικά και bιoγενή Iζήματα (Eβαπoρίτες, Aσβεστόλιθoι, Δoλoμίτες, Tραβερτίνες, Πυριτικά, Φωσφoρίτες, Aνθρακoύχα). Iζηματoγενή πετρώματα Eλλάδας. Eργαστηριακές ασκήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Ιζηματογενή πετρώματα, διεργασίες ιζηματογένεσης, ταξινόμηση, χημικές κατεργασίες, περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1)Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2)Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές προσωπικά σε καθημερινή βάση και μέσω email και facebook
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8903, Έκδοση: 1/2008, Συγγραφείς: ΤΣΙΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ, ISBN: 978-960-6700-22-4, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-06-2014