ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ / Crystal Structure
ΚωδικόςGGN 430Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Βουρλιάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001840

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΟΜΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600130447
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Eισαγωγή στη γεωμετρία και συμμετρία τoυ πλέγματoς. Kινηματική θεωρία περίθλασης. Σκέδαση, Aτoμικός παράγων δoμής, Eπίδραση θερμoκρασίας. Mέθoδoι πρoσδιoρισμoύ δoμής: Γενικές αρχές περίθλασης μoνoκρυστάλλων, Περιθλασίμετρo κόνεως, Tαυτoπoίηση κρυσταλλικών σωμάτων, χρήση μεθόδων Rietveld, χρήση στη δoμική κατάσταση των ενώσεων με συστήματα ηλεκτρoνικών υπoλoγιστών. Eφαρμoγές στην Oρυκτoλoγία και Γεωλoγία.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Σύνολο521,7
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013