Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ / Electrical Circuits II
Κωδικός014
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Θεοχάρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000962

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 339
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600130476
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θεωρία ηλεκτρικών κυκλωμάτων Ι 1. Στοιχεία και κυκλώματα δύο ακροδεκτών. 2. Κυκλώματα δύο ακροδεκτών στο πεδίο της συχνότητας 3. Γενικές μέθοδοι ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων 4. Αρχές και θεωρήματα ηλεκτρικών κυκλωμάτων 5. Γραμμική άλγεβρα 6. Βασική θεωρία μιγαδικών αριθμών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Εφαρμογή βασικών νόμων, αρχών και μεθόδων ανάλυσης των ηλεκτρικών κυκλωμάτων στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας. 2. Κατανόηση θεμελιωδών αντικειμένων όπως η ισχύς, τα τριφασικά κυκλώματα, οι μετασχηματιστές, η προσαρμογή κυκλωμάτων κ.α., και τα οποία αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο για μια σειρά μαθημάτων που προσφέρονται στην συνέχεια από όλους τους Τομείς του ΤΗΜΜΥ, όπως τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, οι ηλεκτρικές μηχανές και τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. 3. Βασικός στόχος είναι η εμπεριστατωμένη ανάλυση των αντικειμένων και η κατανόηση των εννοιών και μεθόδων μέσω φροντιστηριακών ασκήσεων. 4. Έμφαση στην πρακτική αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων σε συνδυασμό με τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μαγνητικά συζευγμένα κυκλώματα και μετασχηματιστές. Ισχύς και ενέργεια σε κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση, συντελεστής ισχύος και διόρθωση συντελεστή ισχύος, μέγιστη μεταφορά πραγματικής ισχύος, μέτρηση ισχύος, προσαρμογή σύνθετης αντίστασης. Κυκλώματα με περιοδική μη ημιτονοειδή διέγερση. Εφαρμογή των σειρών Fourier στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Συντελεστές μορφής, κυμάτωσης και παραμόρφωσης. Ενεργός ισχύς, άεργος ισχύς και ισχύς παραμόρφωσης σε κυκλώματα με περιοδική διέγερση. Τριφασικά κυκλώματα. Τριφασικές πηγές και φορτία. Συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα, ισοδύναμα μονοφασικά κυκλώματα. Ισχύς σε τριφασικά κυκλώματα, συντελεστής ισχύος. Ασύμμετρα τριφασικά κυκλώματα, μέθοδος των συμμετρικών συνιστωσών. Τετράπολα: Ανάλυση τετραπόλων με χρήση παραμέτρων z, y, υβριδικών παραμέτρων και παραμέτρων μεταφοράς. Υλοποίηση διάφορων μορφών τετραπόλων, διασύνδεση τετραπόλων. Εφαρμογές τετραπόλων, ανακλώμενες σύνθετες αντιστάσεις και σύνθετες αντιστάσεις εικόνων. Εξαρτημένες πηγές και τελεστικός ενισχυτής. Ιδανικός τελεστικός ενισχυτής. Βασικές συνδεσμολογίες τελεστικών ενισχυτών: αναστρέφουσα, μη-αναστρέφουσα συνδεσμολογία. Εφαρμογές τελεστικών ενισχυτών.
Λέξεις Κλειδιά
μετασχηματιστές, ισχύς κυκλωμάτων, ττριφασικά κυκλώματα, τετράπολα, τελεστικοί ενισχυτές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Pαρουσίαση του μαθήματος κατά περίπτωση από φορητό υπολογιστή (power point) και η ενσωμάτωση του λογισμικού MATLAB στην διδασκαλία.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις46.51,6
Εργαστηριακή Άσκηση230,8
Φροντιστήριο46.51,6
Εξετάσεις642,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση διάρκειας 180 λεπτών Αξιολόγηση εργαστηριακών ασκήσεων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Νικ. Παπαμάρκος, Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Τόμος ΑΒ, Εκδόσεις Β. Γκιούρδας, ISBN: 9789603875796. 2. Ν. Ι. Μάργαρη, Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Εκδόσεις Τζιόλα, 1010, ISBN 9789604182022. 3. Ν. Ι. Μάργαρη, Ηλεκτρικά Κυκλώματα-Φροντιστηριακές Ασκήσεις, Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2003.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Hayt W. H. and Kemmerly, Ανάλυση Ηλκετρικών Κυκλωμάτων, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991. 2) Chua L. O., Desoer C.A. and Kuh E.S., Linear and nonlinear circuits, Mc Graw Hill, NY 1987. 3) DeCarlo R.A. and Lin P.M., Linear Circuit analysis, vol I/II, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1995. 4) Floyd T.L., Electric circuits foundamentals,Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-12-2015