ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙΙ / Automatic Control Systems III
ΚωδικόςΑΕ0306
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΖωή Δουλγέρη
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20001989

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130487

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΠολυτεχνείο - πτέρυγα Γ (ΤΗΜΜΥ & Τοπογράφων Μηχ.)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑ4 (5)
ΗμερολόγιοΤρίτη 11:00 έως 14:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου Ι και ΙΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αφορά την ανάλυση και σύνθεση μη γραμμικών συστημάτων ελέγχου και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει στον φοιτητή την βασική γνώση και κατανόηση των μη γραμμικών συστημάτων, της ευστάθειας τους και των βασικών μεθόδων ελέγχου τους. Μαθησιακά αποτελέσματα 1.Κατανόηση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των μη γραμμικών συστημάτων 2.Απόκτηση βασικών γνώσεων της θεωρίας ευστάθειας Lyapunov, της απόλυτης ευστάθειας και της υπερευστάθειας 3.Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην σχεδίαση απλών ελεγκτών με χρήση της θεωρίας Lyapunov 4.Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην σχεδίαση προσαρμοστικών ελεγκτών μοντέλου αναφοράς και ελεγκτών ολίσθησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Επισκόπηση χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των μη γραμμικών συστημάτων (ΜΓΣ). Σημεία ισορροπίας, Δευτεροβάθμια συστήματα: παράσταση και ανάλυση στο φασικό επίπεδο. Παραδείγματα ΜΓΣ. -Ευστάθεια Lyapunov -Αυτόνομα Συστήματα:ορισμοί και θεωρήματα, αμετάβλητα σύνολα, σύγκλιση σε αμετάβλητα σύνολα, θεώρημα LaSalle, πεδία έλξης, γραμμικοποίηση ΜΓΣ, έμμεση μέθοδος Lyapunov, Θεωρήματα αστάθειας -Ευστάθεια Lyapunov -Μη Αυτόνομα Συστήματα: ορισμοί και θεωρήματα, γραμμικά χρονομεταβλητά συστήματα, ανάλυση διαταραχών, θεωρήματα ύπαρξης, ευστάθεια συστημάτων διακριτού χρόνου -Συστήματα Ανάδρασης, βασική σταθεροποίηση με ανάδραση καταστάσεων και βηματική οπισθοχώρηση ολοκλήρωσης -Ευστάθεια εισόδου εξόδου, θεώρημα μικρού κέρδους, θεωρήματα απόλυτης ευστάθειας (Popov, κύκλου), θεωρήματα ευστάθειας εισόδου-κατάστασης -Παθητικότητα, διασύνδεση παθητικών συστημάτων, θεωρήματα υπερευστάθειας -Προσαρμοστικός έλεγχος μοντέλου αναφοράς -Έλεγχος ολίσθησης
Λέξεις Κλειδιά
Μη γραμμικά συστήματα, σημεία ισορροπίας, θεωρία ευστάθειας Lyapunov
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσίαση του μαθήματος από φορητό υπολογιστή (power point)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου - Ατομική και προαιρετική εργασία που αντιστοιχεί σε 2,5 προσθετικούς βαθμούς στον βαθμό της τελικής γραπτής εξέτασης με προϋπόθεση το τέσσερα ως ελάχιστο βαθμό γραπτού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Applied Nonlinear Control, 1991, Prentice Hall, Slotine J.-J. E. (Jean-Jacques E.), Li Weiping ISBN:0130408905. 2) Nonlinear Systems, 2002, Prentice Hall, Khalil Hassan K. ISBN:0130673897 , 3rd Edition.
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-03-2016