ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ / Electric Circuits II
ΚωδικόςΗΚ0102
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Θεοχάρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000545

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600130508
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΗΚ0101 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ι
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εφαρμογή των βασικών νόμων, αρχών και μεθόδων ανάλυσης των συγκεντρωμένων ηλεκτρικών κυκλωμάτων στη μόνιμη κατάσταση ισορροπίας. Το μάθημα περιλαμβάνει θεμελιώδη αντικείμενα ενδιαφέροντος του Ηλεκτρολόγου μηχανικού, όπως η ισχύς, τα τριφασικά κυκλώματα, οι μετασχηματιστές, η προσαρμογή κυκλωμάτων κ.α., και τα οποία αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο για μια σειρά μαθημάτων που προσφέρονται στην συνέχεια από όλους τους Τομείς του ΤΗΜΜΥ, όπως τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, οι ηλεκτρικές μηχανές και τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Βασικός στόχος είναι η εμπεριστατωμένη ανάλυση των αντικειμένων και η κατανόηση των εννοιών και μεθόδων μέσω φροντιστηριακών ασκήσεων. Επίσης, δίνεται έμφαση στην πρακτική αντιμετώπιση των παραπάνω θεμάτων σε συνδυασμό με τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μαγνητικά συζευγμένα κυκλώματα και μετασχηματιστές. Ισχύς σε κυκλώματα με ημιτονοειδή διέγερση, συντελεστής ισχύος και διόρθωση συντελεστή ισχύος, μέγιστη μεταφορά πραγματικής ισχύος, μέτρηση ισχύος. Τριφασικά κυκλώματα. Τριφασικές πηγές/φορτία. Συμμετρικά τριφασικά κυκλώματα, ασύμμετρα τριφασικά κυκλώματα, μέθοδος των συμμετρικών συνιστωσών. Μέτρηση ισχύος στα τριφασικά κυκλώματα και συντελεστής ισχύος. Κυκλώματα με περιοδική μη ημιτονοειδή διέγερση. Σειρές Fourier. Εφαρμογή των σειρών Fourier στα ηλεκτρικά κυκλώματα. Παραμόρφωση πλάτους και φάσης. Συντελεστές μορφής, κυμάτωσης και παραμόρφωσης. Ενεργός ισχύς, άεργος ισχύς και ισχύς παραμόρφωσης σε κυκλώματα με περιοδική διέγερση. Τετράπολα: Ανάλυση τετραπόλων με χρήση παραμέτρων z, y, υβριδικών παραμέτρων και παραμέτρων μεταφοράς. Υλοποίηση διάφορων μορφών τετραπόλων, διασύνδεση τετραπόλων. Εφαρμογές τετραπόλων, ανακλώμενες σύνθετες αντιστάσεις και σύνθετες αντιστάσεις εικόνων. Εξαρτημένες πηγές και τελεστικός ενισχυτής. Βασικές συνδεσμολογίες τελεστικών ενισχυτών.
Λέξεις Κλειδιά
μετασχηματιστές, ισχύς κυκλωμάτων, ττριφασικά κυκλώματα, τετράπολα, τελεστικοί ενισχυτές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Pαρουσίαση του μαθήματος κατά περίπτωση από φορητό υπολογιστή (power point) και η ενσωμάτωση του λογισμικού MATLAB στην διδασκαλία.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Φροντιστήριο260,9
Σύνολο782,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Ο βαθμός του μαθήματος καθορίζεται από τις γραπτές εξετάσεις. - Ο φοιτητής όμως θα πρέπει να έχει προηγουμένως να παρακολουθήσει μια σειρά υποχρεωτικών εργαστηριακών ασκήσεων. - Στο τέλος του εξαμήνου, γίνεται προφορική εξέταση των φοιτητών ατομικά, πάνω στο σύνολο των εργαστηριακών ασκήσεων που έχουν πραγματοποιήσει, με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού εκμάθησης και κατανόησης που έχουν επιτύχει.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Νικ. Παπαμάρκος, Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Τόμος ΑΒ, Εκδότης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12425974. 2) Ν. Ι. Μάργαρη, Ηλεκτρικά Κυκλώματα-Φροντιστηριακές Ασκήσεις, Τόμος Α, Εκδόσεις Τζιόλα, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18549078.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) Hayt W. H. and Kemmerly, Ανάλυση Ηλκετρικών Κυκλωμάτων, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991. 2) Chua L. O., Desoer C.A. and Kuh E.S., Linear and nonlinear circuits, Mc Graw Hill, NY 1987. 3) DeCarlo R.A. and Lin P.M., Linear Circuit analysis, vol I/II, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1995. 4) Floyd T.L., Electric circuits foundamentals,Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-07-2013