ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι / Computer Networks I
ΚωδικόςΗΥ0701
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Μητράκος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000584

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600130519
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
1. Αρχές στατιστικής και θεωρίας πιθανοτήτων 2. Αρχές ψηφιακών επικοινωνιών 3. Στοιχεία διεπικοινωνίας (interfaces) ψηφιακών συστημάτων 4. Προγραμματισμός εφαρμογών σε οποιαδήποτε γλώσσα υψηλού επιπέδου
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η κατανόηση των αρχών ανάπτυξης των δικτύων μετάδοσης δεδομένων, φωνής και εικόνας από τα πρώτα αναλογικά ενσύρματα δίκτυα φωνής μέχρι τα νεότερα ψηφιακά ασύρματα δίκτυα 4ης γενιάς. Η αρχιτεκτονική και η διασύνδεση των ανοικτών συστημάτων (OSI/ISO). Οι μηχανισμοί μεταγωγής κυκλώματος και μεταγωγής πακέτου. Μαθηματικά μοντέλα επικοινωνίας υπολογιστών. Το μοντέλο client-server, το πρωτόκολλο εφαρμογών HΤTP, τo πρωτόκολλo μεταφοράς TCP και τα δικτυακά εργαλεία Java για την ανάπτυξη εφαρμογών προστιθέμενης αξίας
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μαθηματικά πρότυπα μηχανισμών επικοινωνίας υπολογιστών. Τα χαρακτηριστικά των φυσικών γραμμών μετάδοσης δεδομένων. Η χωρητικότητα Shannon ενθόρυβων διαύλων επικοινωνίας περιορισμένου φάσματος. Η οργάνωση των δικτύων υπολογιστών και το μοντέλο Διασύνδεσης Ανοικτών Συστημάτων (OSI/ISO). Η μεταγωγή κυκλώματος και τα συστήματα Erlang B. Η μεταγωγή πακέτου και τα συστήματα Erlang C. Οι ιδιότητες της κατανομής Poisson και η έλλειψη μνήμης της εκθετικής κατανομής. Η αρχή της διατήρησης των ροών και οι εξισώσεις στατιστικής ισορροπίας. Η στατιστική πολυπλεξία και τα συστήματα M/M/1/∞. Η διαχείριση του θορύβου στην επικοινωνία υπολογιστών. Tα πρωτόκολλα ARQ και το σύστημα M/G/1/∞. Η επικοινωνία υπολογιστών από σημείο σε σημείο (point-to-point) και τα πρωτόκολλα χαρακτήρων και πακέτων. Οι περιπτώσεις των πρωτοκόλλων HTTP (apache/mozilla) και UDP (audio streaming). Το μοντέλο επικοινωνίας υπολογιστών client-server και τα δικτυακά εργαλεία Java. Εργαστηριακές εφαρμογές συστημάτων τηλεμετρίας πραγματικού χρόνου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Προγραμματιστικές εφαρμογές Java
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Eργασία που εκπονείται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στο Εικονικό Εργαστήριο (Virtual Lab) του μαθήματος. Αφορά στην ανάπτυξη δικτυακής εφαρμογής σε Java, τη λήψη μετρήσεων τηλεμετρίας οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, την εκτίμηση της ρυθμαπόδοσης και του χρόνου απόκρισης αλλά και σειράς στατιστικών παραμέτρων θορύβου σε συνδέσεις τύπου client-server από τερματικά εκτός Πανεπιστημίου προς τον σερβερ Ιθάκη του Eικονικού Eργαστηρίου επίσης σε πραγματικό χρόνο και την παρουσίαση τεχνικής αναφοράς στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Σημειώσεις διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή από το Εικονικό Εργαστήριο του μαθήματος 2. Computer Networks, Andrew Tanenbaum, Pearson Education International 3. Data and Computer Communications, William Stallings, Pearson Education International 4. Queueing Systems, Leonard Kleinrock, Jonh Wiley 5. Telecommunication Networks : Protocols, Modeling and Analysis, Mischa Schwartz, Addison Wesley 6. Java Network Programming, Third Edition, Elliott Rusty Harold, O'Reilly & Associates 7. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/index.html
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-02-2015