ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / Systems Modeling & Simulation
ΚωδικόςΗΥ3102
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ροβιθάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000606

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130528
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: α) κατασκευάζουν μαθηματικά μοντέλα από δεδομένα και θα τα υλοποιούν σε κώδικα MATLAB, β) σχεδιάζουν και θα αναλύουν αλγορίθμους εκτίμησης παραμέτρων (πραγματικού χρόνου ή μη) μαθηματικών μοντέλων και θα τους υλοποιούν σε κώδικα MATLAB, γ) αξιολογούν την απόδοση μαθηματικών μοντέλων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μοντέλα δυναμικών συστημάτων Γραμμική παραμετροποίηση Αλγόριθμοι εκτίμησης παραμέτρων μη-πραγματικού χρόνου και η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων Αλγόριθμοι εκτίμησης παραμέτρων πραγματικού χρόνου (μέθοδος μέγιστης καθόδου, μέθοδοι Lyapunov) Εύρωστοι αλγόριθμοι εκτίμησης παραμέτρων (παραμετρική ολίσθηση, σ-τροποποίηση, διακοπτική σ-τροποποίηση, νεκρή ζώνη, μέθοδος προβολής) Διαδικασίες επιλογής δομής μοντέλου Αξιολόγηση μοντέλου
Λέξεις Κλειδιά
μαθηματικά μοντέλα, εκτίμηση παραμέτρων, αξιολόγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εκπόνηση μελέτης (project)120
Σύνολο159
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική Γραπτή Εξέταση Προφορική Εξέταση Μελέτης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.L. Ljung, System Identification Theory for the User, Prentice Hall, New Jersey, 1999. 2.R. Johansson, System Modeling & Identification, Prentice Hall, New Jersey, 1993. 3.O. Nelles, Nonlinear System Identification, Springer, Berlin, 2001.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2020