ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ / Synthesis of Telecommunication Systems
ΚωδικόςΤΗ1001
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Δημητρίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000666

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600130542
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές, μέσω της ανάδειξης των αποκτηθέντων γνώσεων στα κυκλώματα, στην ηλεκτρονική, στα πεδία, στις κεραίες θα έχουν αποκτήσει την δεξιότητα να αναγνωρίζουν και να συνθέτουν πραγματικά τηλεπικοινωνιακα συστήματα.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
  • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Υλοποίηση συστημάτων διαμόρφωσης, αποδιαμόρφωσης, ενίσχυσης λήψης. Ενδοσκόπιση ηλεκτρονική με συνθετική εποπτεία. Διανεμημένα ενεργά και παθητικά κυκλώματα. Μείκτες, ταλαντωτές, γραμμές μεταφοράς. Αρχές μετρήσεων υψηλών συχνοτήτων, φασματικός αναλυτής. Ανάλυση σε υποσυστήματα και προσδιορισμός των τεχνικών χαρακτηριστικών μιας πλήρους συσκευής για τη λήψη-εκπομπή σημάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Διαμορφωτές, μίκτες, ενισχυτές, ταλαντωτές, δέκτες, πομποί.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων18
Συγγραφή εργασίας / εργασιών12
Εξετάσεις12
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Εργασίες για κάθε εργαστήριο 2. Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων Γ. Σεργιάδης Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων ISBN: 978-960-12-0879-4 UNIVERSITY STUDIO PRESS 17532
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-11-2020