ΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ / General Soil Science
Κωδικός002Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000003

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600130587
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να: • Κατανοήσει τις βασικές διεργασίες και παραμέτρους της εδαφογένεσης • Κατανοήσει τη σημασία διατήρησης και προστασίας των εδαφών • Να γνωρίσει τις φυσικοχημικές ιδιότητες των εδαφών • Να γνωρίσει τις μεθόδους δειγματοληψίας εδάφους • Αποκτήσει δεξιότητες στις εδαφολογικές αναλύσεις • Αποκτήσει την ευχέρεια ερμηνείας των εδαφολογικών αναλύσεων • Γνωρίζει τα συστήματα ταξινόμησης εδαφών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορυκτά και πετρώματα από τα οποία σχηματίζονται τα εδάφη. Παράγοντες και διεργασίες σχηματισμού των εδαφών. Φυσικές ιδιότητες των εδαφών. Υγρασία του εδάφους και η σημασία της για την αύξηση των φυτών. Χημικές ιδιότητες των εδαφών. Ταξινόμηση και χαρτογράφηση των εδαφών. Οι γενικές θεματικές ενότητες του μαθήματος είναι: • ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΓΥΡΩ ΜΑΣ • ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΜΗΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ • ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ • Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ • ΕΔΑΦΙΚΟ ΝΕΡΟ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ • ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ • ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ • ΤΟ ΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΟ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ: Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ • ΟΞΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Λέξεις Κλειδιά
Έδαφος, Μητρικό υλικό, Φυσικές ιδιότητες του εδάφους
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Γίνεται χρήση προγραμμάτων παρουσίασης video (VLS, media player) και παρουσίασης διαφανειών (PowerPoint), ενώ επικοινωνία με τους φοιτητές υπάρχει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις75
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων43
Πρακτική (Τοποθέτηση)20
Εξετάσεις2
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. N.C.BRADY, R.R. WEIL:ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ, η φύση και οι ιδιότητες των εδαφών, Εκδόσεις, ΕΜΒΡΥΟ - ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 2011 ISBN 9789608002623, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12536597 2. Διαφάνειες παραδόσεων μαθήματος(μορφή αρχείου pdf)
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2019