ΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ / General Botany-Physiology
Κωδικός004Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000008

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600130591
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Εξοικειωθούν με τις έννοιες κλειδιά που υπεισέρχονται στις βασικές φυσιολογικές διεργασίες των φυτών. 2. Κατανοούν τη σχέση μεταξύ μορφολογίας και λειτουργίας των φυτών. 3. Αντιλαμβάνονται την επίδραση του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη και στην παραγωγή των φυτών. 4. Έχουν αποκτήσει το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο, ούτως ώστε, γνωρίζοντας τον τρόπο λειτουργίας των φυτών, να είναι σε θέση να τα διαχειριστούν, να τα προστατεύσουν και να τα καλλιεργήσουν. 5. Είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα πλέον πρόσφατα ερευνητικά επιτεύγματα που αφορούν στην κατανόηση της λειτουργίας των φυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Νερό και φυτικά κύτταρα, υδατικό ισοζύγιο φυτών. Ανόργανη θρέψη και αφομοίωση ανόργανων θρεπτικών. Μεταφορά διαλελυμένων ουσιών. Μεταφορά στο φλοίωμα. Φωτοσύνθεση: φωτεινές και σκοτεινές αντιδράσεις, επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων. Αναπνοή μεταβολισμός και καταβολισμός. Εισαγωγή στα σήματα και τη μεταγωγή τους. Ρυθμιστές αύξησης (φυτοορμόνες). Λήθαργος και φύτρωση σπερμάτων. Εισαγωγή στις αβιοτικές καταπονήσεις.
Λέξεις Κλειδιά
Iσοζύγιο ύδατος, ανόργανη θρέψη, φωτοσύνθεση, αναπνοή, μεταγωγή σήματος, ρυθμιστές αύξησης, καταπόνηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις75
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Εξετάσεις5
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [329]: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (επιμ.) Βιβλίο [59396732]: Φυσιολογία και Ανάπτυξη των Φυτών, Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger, Ian Max Møller, Angus Murphy
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-10-2020