ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / Mechanical Sciences-Applied Mechanics
Κωδικός008Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000017

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600130597
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Υπολογισμός δυνάμεων σε φορείς. Ισορροπία κατασκευών, υπολογισμός τάσεων, έλεγχος μικρών κατασκευών από σκυρόδεμα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο, θεμελιώδη αξιώματα και διαίρεση της μηχανικής. Δυνάμεις, ροπές, φορ¬τί¬¬σεις. Σύνθεση και ισορροπία των δυνάμεων. Στατικές ροπές γραμμών επι-φανειών και σωμάτων (κέντρα βάρους). Ισοστατικοί γραμμικοί φορείς (ορι¬σμοί, είδη και στήριξη των φορέων), φορτία διατομής και επίπεδα δικτώματα. Βα¬σι¬κές αρχές της αντοχής των υλικών (είδη επιπονήσεων, αντικείμενο, τάσεις, παρα-μορφώσεις και διαγράμματα). Ροπές αδράνειας και ροπή αντίστασης. Υπολο¬γισμός των ορθών τάσεων και υπολογισμός των διατμητικών τάσεων καμπτόμενης δοκού ορθογωνικής διατομής. Στατικοί υπολογισμοί δασοτεχνικών έργων και έλεγχος της ευστάθειάς τους. Οπλισμένο σκυρόδεμα στις δασο¬τεχνικές κατασκευές.
Λέξεις Κλειδιά
Δυνάμεις, Ροπές, κέντρα βάρους, φορείς, ορθές τάσεις, δικτυώματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποίηση προγραμμάτων Η/Υ για την επίλυση εργαστηριακών θεμάτων ισορροπίας κατασκευών και μελέτης κατασκευών από σκυρόδεμα επικοινωνία με τους φοιτητές μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις90
Εργαστηριακή Άσκηση60
Εξετάσεις10
Σύνολο160
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
ναι και τα αποτελέσματα υπάρχουν στην σελίδα της ΜΟΔΙΠ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εφαρμοσμένη Μηχανική για Δασολόγους και Γεωπόνους, 5η Έκδοση Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68372926 Έκδοση: 5η/2017 Συγγραφείς: Στεργιάδου Αναστασία, Γεώργιος Στεργιάδης ISBN: 978-960-418-748-5 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Eφαρμοσμένη Μηχανική Γεωτεχνικών επιστημών Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 49860 Έκδοση: 1/2010 Συγγραφείς: Εσκίογλου Παναγιώτης ISBN: 978-960-99326-5-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Σταύρος Αντ. Σαρτίνας 2. ΣΤΑΤΙΚΗ και ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50656901 Έκδοση: 1η/2015 Συγγραφείς: Απόστολος Πολυζάκης ISBN: 978-960-98311-4-7 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΖΑΚΗΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2020