ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ΣΥΣΤ.ΣΠΕΡΜ.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ΣΥΣΤ.ΣΠΕΡΜ. / Forest Botany I (Spermophytes Systematics)
Κωδικός019Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000028

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ Ι ( ΣΥΣΤΥΜΑΤΙΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600130604
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα κατανοήσουν τους μορφολογικούς όρους σημαντικών φυτικών οργάνων και τη χρήση τους στην ταξινόμηση των Σπερματοφύτων. εξοικειωθούν στην ταυτοποίηση φυτικών δειγμάτων Σπερματοφύτων με τη χρήση κλειδών αναγνώρισης. αποκτήσουν γνώση των διαγνωστικών χαρακτηριστικών των οικογενειών και γενών των Σπερματοφύτων, που εμφανίζονται στα δασικά οικοσυστήματα. αναγνωρίζουν in situ είδη σημαντικών δασικών οικοσυστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γνωρίσματα, περιγραφή και ταξινόμηση taxa των σπερματοφύτων.
Λέξεις Κλειδιά
Συστηματική των φυτών, Ταξινομική των φυτών, Σπερματόφυτα, κλείδα αναγνώρισης, ορολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση26
Άσκηση Πεδίου35
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων24
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων3
Εξετάσεις3
Φυτολόγιο20
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων αξιολογείται με βάση τη γραπτή εξέταση του μαθήματος,των εργαστηριακών ασκήσεων και την κατασκευή φυτολογίου, στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξεσφάλιση προβιβάσιμου βαθμού απαιτείται η εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού και στις τρεις συνιστώσες (θεωρία μαθήματος, εργαστηριακές ασκήσεις, φυτολόγιο). Οι εξετάσεις στη θεωρία του μαθήματος περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντομης/εκτεταμένης απάντησης από τη διδαχθείσα ύλη του μαθήματος. Ο τελικός βαθμός προκύπτει ως εξής: Βαθμός εξέτασης στη θεωρία: 70% Βαθμός εργαστηριακών ασκήσεων: 10% Βαθμός φυτολογίου: 20%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Ι - ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΦΥΤΩΝ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 8534 Συγγραφείς: ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΧΟΥΔΗ 1985 Συστηματική των Φυτών Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50657760 Συγγραφείς: Michael G. Simpson Διαθέτης (Εκδότης): UTOPIA ΕΚΔ 2016
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-10-2020