ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ / Chemistry & Wood Chemical Products
Κωδικός063Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000072

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600130638
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 043Υ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
 • 047Υ ΑΓΓΛΙΚΑ V
 • 064Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μαθησιακά αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν για: την ανάλυση του ξύλου στα συστατικά του, την χημική του σύνθεση, καθώς και την προέλευση,απομόνωση, χημική δομή, βιοσύνθεση,χημικές αντιδράσεις και την σπουδαιότητα της κυτταρίνης, ημικυτταρινών, λιγνίνης και των εκχυλισμάτων του ξύλου. Οι φοιτητές θα έχουν επίσης γνώση των χημικών ιδιοτήτων του ξύλου (είσοδος αντιδραστηρίων, προσρόφηση-εκρόφηση, ρίκνωση-διόγκωση, διάλυση σε ιοντικά υγρά, αποικοδόμηση ξύλου με χημικές ουσίες,θερμική αποικοδόμηση, βιολογική αποικοδόμηση, αλλοιώσεις από κλιματικούς παράγοντες), της τροποποίηση του ξύλου (θερμική, χημική, με εμποτισμό, με νανοσκευάσματα), τις διαδικασίες παραγωγής ξυλοπολτού και χαρτιού(μέθοδοι πολτοποίησης, χειρισμοί, λεύκανση, είδη χαρτιού), τα πολυμερή παράγωγα κυτταρίνης (αναγεννημένη, αιθέρες, εστέρες,μικροκρυσταλλική, νανοκυτταρίνη), τα Χημικά προϊόντα (λιγνίνης, εκχυλισμάτων) και τις μεθόδους παραγωγής ενέργειας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Χημική σύσταση και χημική ανάλυση των συστατικών του ξύλου. Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χημικές αντιδράσεις των συστατικών του ξύλου (κυτταρίνη, ημικυτταρίνες, λιγνίνη και εκχυλίσματα). Χημικές ιδιότητες και συμπεριφορά του ξύλου, παραγωγή χημικών προϊόντων ξύλου και εκχυλισμάτων,μέθοδοι παραγωγής ενέργειας από το ξύλο.
Λέξεις Κλειδιά
Χημική ανάλυση ξύλου, Λιγνίνη, Κυτταρίνη, Ημικυτταρίνες, Εκχυλίσματα, Χημική αξιοποίηση ξύλου, Βιοενέργεια
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις90
Εργαστηριακή Άσκηση30
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση Παράδοση εργασίας (προαιρετικώς)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ι. Φιλίππου,1986.Χημεία και χημική τεχνολογία του ξύλου.Σελ.357.Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη.Θεσσαλονίκη. Α.Γρηγορίου,2001.Χημεία και χημική τεχνολογία του ξύλου.Σελ.286.Πανεπιστημιακές παραδόσεις,Υπηρεσία Δημοσιευμάτων,Αριστοτέλeιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βιβλία ,Εγχειρίδια ,επιστημονικές εργασίες και ιστοσελίδες σχετικού γνωστικου αντικειμένου.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-07-2019