ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ / Wood Adhesion and Adhesives
Κωδικός117Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000109

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130669
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η εκμάθηση των: • βασικών τεχνικών εφαρμογής και μηχανισμών συγκόλλησης του ξύλου, • των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία της διαδικασίας συγκόλλησης, • των κατηγοριών και ειδών συγκολλητικών ουσιών του ξύλου και την εξέλιξή τους από το παρελθόν έως σήμερα (μελλοντικές τάσεις-οικολογικές συγκολλητικές ουσίες), • των χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων, χρήσεων και συνδυασμών των φυσικών και συνθετικών συγκολλητικών ουσιών • τις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των συγκολλητικών ουσιών και της αντοχής των δεσμών που δημιουργούνται με το υπόστρωμα του ξύλου, • το φαινόμενο της έκλυσης φορμαλδεΰδης από συγκολλητικές ουσίες και συγκολλημένα προϊόντα ξύλου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρίες, Τεχνικές Εφαρμογής και Μηχανισμοί Συγκολλήσεως. Παράγοντες συγκολλήσεως. Χαρακτηριστικά, ιδιότητες, χρήσεις και συνδυασμοί φυσικών και συνθετικών συγκολλητικών ουσιών ξύλου. Ποιοτικός έλεγχος των συγκολλητικών ουσιών και της αντοχής των δεσμών συγκολλήσεως με το υπόστρωμα του ξύλου. Αντίδραση των συστατικών του ξύλου με τις συγκολλητικές ουσίες. Έκλυση φορμαλδεΰδης από συγκολλητικές ουσίες και συγκολλημένα προϊόντα. Κανόνες ασφαλείας, αποθήκευσης, ορθολογικής χρήσης των συγκολλητικών ουσιών. Τάση εξέλιξης των συγκολλητικών ουσιών - Οικολογικές συγκολλητικές ουσίες.
Λέξεις Κλειδιά
συγκόλληση ξύλου, συγκολλητικες ουσίες ξύλου, ιδιότητες, χρήσεις, ποιοτικός έλεγχος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Εργαστηριακή Άσκηση10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Τήρηση παρουσίας στην τάξη σε όλα τα μαθήματα. 2. Γραπτή Εργασία 3. Γραπτή ή προφορική εξέταση του φοιτητή
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α.Γρηγορίου,1999. Συγκόλληση και συγκολλητικές ουσίες Ξύλου.Πανεπιστημιακές παραδόσεις,Υπηρεσία Δημοσιευμάτων,Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σχετικά βιβλία,εγχειρίδια,και σχετικές εργασίες ελληνικών και διεθνών περιοδικών.Σχετικες ιστοσελιδες. Ενδεικτικά: • Pizzi A., 1994. Advanced Wood Adhesives Technology. CRC Press, ISBN-13: 978-0824792664. • Pizzi A. and Mittal K., 2010. Wood Adhesives. CRC Press, Leiden, Boston. • Zhongqi He, 2017. Bio-based Wood Adhesives: Preparation, Characterization, and Testing. CRC Press, ISBN 978149874074
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-07-2019