ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ / Biology of Freshwater Fisheries
Κωδικός216Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000126

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130682
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: Α) Θα έχουν αποκτήσει γενικές γνώσεις που αφορούν τη βιολογία και την οικολογία των κυριοτέρων ειδών των ψαριών των εσωτερικών νερών της Ελλάδας. Β) Θα έχουν κατανοήσει τις οικολογικές σχέσεων των ψαριών με τις αβιοτικές και τις βιοτικές παραμέτρους των ενδιαιτημάτων τους Γ) Θα γνωρίζουν την περιγραφή των κυριότερων ειδών ψαριών και των ενδιαιτημάτων τους, στα οποία διαβιούν στη χώρα μας, τη διατροφή και την αναπαραγωγής τους. Δ) Τέλος, θα γνωρίζουν στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των πληθυσμών των ψαριών στα εσωτερικά και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στοιχεία που αφορούν τη βιολογία και την οικολογία των κυριοτέρων ειδών ψαριών των εσωτερικών νερών της Ελλάδας. Αναλυτική περιγραφή για κάθε είδος των ενδιαιτημάτων στα οποία διαβεί στη χώρα μας, της διατροφής, της αναπαραγωγής τους και της αλιευτικής διαχείρισης των ιχθυοπληθυσμών του. Γενική περιγραφή της υφιστάμενης αλιευτικής διαχείριση των ιχθυοπληθυσμών των εσωτερικών υδάτων και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη.
Λέξεις Κλειδιά
Βιολογία ιχθύων, Οικολογία Ιχθύων, Εσωτερικά νερά, Κινδυνεύοντα είδη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νεοφύτου Ν. Χρήστος (2004). Ιχθυολογία. Εκδόσεις: University Studio Press
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Neophytou N. Christos (2004). Ichthyology. Publisher: University Studio Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-06-2019